Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Nawiedzenia NMP - 31 maja
31-05-2023 08:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. W środę nasze prośby składamy u stóp Tej, którą nazywamy Matką naszą najlepszą i Pośredniczką u Boga. Zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Święto NMP Matki Kościoła - 29 maja
29-05-2023 10:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.

Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.


Komunikat Metropolity Lubelskiego zapraszający na Marsz Życia i Rodziny w Lublinie
28-05-2023 10:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik zaprasza na Marsz Życia i Rodziny w niedzielę 28 maja.


Zesłanie Ducha Świętego - 28 maja
28-05-2023 08:31 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!


Dzień Matki - 26 maja
26-05-2023 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. W naszych świątyniach na Eucharystii, przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych - 24 maja
24-05-2023 12:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Ona po wniebowstąpieniu Chrystusa z Gronem Dwunastu i uczniów trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 21 maja
21-05-2023 11:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego to nasz odpust parafialny i 25 rocznica powstania parafii na osiedlu Kopernika. Zapraszamy na Sumę Odpustową o godz. 12.00 którą odprawi Ks. Profesor Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 21 maja
21-05-2023 11:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, oprócz wymiaru teologicznego i historycznego, jest świętem człowieczeństwa: tryumfem nie tylko Syna Bożego, który dzięki jedności z Ojcem pokonał śmierć, piekło i szatana, ale również ułomnej i słabej ludzkiej natury, której Bóg przygotował mieszkanie w niebie. Jak pisał Benedykt XVI w swojej książce „Co to jest chrześcijaństwo?”, związek człowieka z Chrystusem stał się nie tylko relacją „ja-ty”, ale dał też początek nowemu, jedynemu w swoim rodzaju „my”, które przekracza granice życia i śmierci. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Wpatrujmy się w górę i podążajmy za Nim. Niech w tym pomoże nam udział we Mszy Świętej.


103 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II - 18 maja
18-05-2023 12:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus Tuus”.

Święto Świętego Andrzeja Boboli - 16 maja
16-05-2023 08:39 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

VI Niedziela Wielkanocna - 14 maja
14-05-2023 08:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Jezus nie zostawia nas samych – obiecuje Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który będzie kontynuował dzieło stworzenia i uświęcenia. W swoim „testamencie miłości” Chrystus dotyka bardzo delikatnej struny ludzkiej natury: lęku przed samotnością. Wie, jak ona boli. Dlatego pozostawia siebie samego w Eucharystii. Oto największy dar, jaki od Niego otrzymaliśmy. Znakiem przynależności do Chrystusa ma być nasze życie - przezroczyste, wypełnione po brzegi miłością, ukonkretnione wypełnianiem Bożych przykazań. W tym pomaga nam udział we Mszy Świętej.


Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - 13 maja
13-05-2023 11:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Wobec nieustających ataków na jego osobę, mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, tym bardziej wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

Uroczystość Świętego Stanisława - 8 maja
08-05-2023 11:45 • Ks. Stanisław Rząsa

8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.


5 niedziela Wielkanocy - 7 maja
07-05-2023 11:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Piąta niedziela Wielkanocy gromadzi nas Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Jezus to czyni w dzisiejszej Ewangelii, zapewniając nas, że każdy ma tam przygotowane przez Niego miejsce. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, a teraz trwa w komunii ze wspólnotą Kościoła założoną przez Niego.

Naszą przynależność do tej wspólnoty wyraźmy przez udział we Mszy Świętej.


Pierwszy czwartek, piątek i sobota
04-05-2023 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek postarajmy się o chwilę osobistej modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszych wspólnot parafialnych. Pierwszy piątek jest dniem spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. W pierwszą sobotę Msza Święta i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej.

Uroczystość NMP Królowej Polski - 3 Maja
03-05-2023 09:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Główne uroczystości w naszym mieście w Bazylice św. Anny. Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 10.30. Następnie przemarsz na plac przed ratuszem i koncert Orkiestry OSP na Rynku.

Zapraszamy do udziału!


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja
02-05-2023 09:21 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

Nabożeństwa majowe
01-05-2023 09:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywamy maryjny miesiąc maj. Codziennie gromadzimy się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. Zapraszamy do naszych kościołów na  nabożeństwo. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl