Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 27 grudnia
27-12-2015 19:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie powinny panować w każdej ludzkiej rodzinie. Przykład dał nam sam Chrystus, który będąc Bogiem, był poddany Maryi i Józefowi – co odnotuje dziś Ewangelista Mateusz. Posłuszeństwo nie ma jednak polegać na niewolniczym lęku, ale powinno być motywowane miłością, co podkreśli z kolei Święty Paweł w Liście do Kolosan. Warto zauważyć, że zasady życia rodzinnego nie są tylko normami chrześcijańskimi. Już bowiem Księga Syracydesa, powstała ok. 200 lat przed Chrystusem, uzależnia Boże błogosławieństwo od szacunku i miłości, którymi winny się obdarzać wszystkie rodziny.

            Uwielbiamy więc Boga za dar każdej rodziny i słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Ur. Świętego Szczepana - 26 grudnia
26-12-2015 13:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Wysłuchamy dziś relacji Dziejów Apostolskich o męczeństwie Świętego Szczepana, które miało miejsce w 36 roku po Chrystusie. Podczas tej lektury mogą się w nas zrodzić mieszane uczucia. Przeżywamy przecież Boże Narodzenie. Takie są jednak konsekwencje autentycznego przyjęcia Chrystusa do swojego życia, o czym On sam mówił. Trzeba opowiedzieć się po stronie prawdy, nawet gdyby groziło to śmiercią. Usłyszymy o tym w dzisiejszej Ewangelii. Warto zwrócić również uwagę, że wraz z przepowiednią o prześladowaniach, otrzymaliśmy też obietnicę nadzwyczajnej siły i mądrości. Zbędne są zatem niepokój i lęk przed tym, czego możemy doświadczyć. Należy zaufać Panu Bogu, tak jak uczynił to wspominany dziś Święty Szczepan.

            Z ufnością otwórzmy teraz nasze serca na słowo Boże.

Ofiary składane na tace są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.


Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2015 11:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz używa dziś terminu „dobra nowina”, czyli ewangelion. Wyrażenie to zawiera cztery istotne elementy: pokój, dobro, zbawienie i królowanie Boga. Faktycznie jednak źródłem pokoju, dobra i zbawienia jest właśnie panowanie Boga. Bóg nieustannie obdarowuje człowieka tą rzeczywistością. Człowiek jednak nie zawsze chce otworzyć się na dobrą nowinę. Mówi o tym Ewangelista Jan, opisując dramat ludzi współczesnych Chrystusowi, którzy nie rozpoznali czasu przyjścia Mesjasza. Jednak historia ta nieustannie się powtarza. Dlatego też Pan Bóg jest niejako zmuszony do „przemawiania wielokrotnego i na różne sposoby”, o czym powie nam dziś autor Listu do Hebrajczyków.

            Przyjmijmy z wdzięcznością Chrystusa – Słowo Boże, abyśmy stali się dziećmi Boga i mogli oglądać Jego chwałę.


Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2015 11:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej
z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po zmroku, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę.

Po zakończonym posiłku pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy do naszych świątyń na PasterkęTaca na Pasterce przeznaczona na Fundusz Obrony Życia Dziecka Poczętego.


Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
20-12-2015 19:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 20 grudnia w bazylice św. Anny Ks. Biskup Artur Miziński dokona uroczystego otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzie, który przeżywamy pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. O godz. 8.30 gromadzimy się przy Ratuszu, gdzie rozpoczna się obchody otwarcia Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Następnie przejście - jako pielgrzymka do Bazyliki św. Anny i o godz. 9.00 Msza św. której przewodniczy Ks. Biskup Artur Miziński.

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Franciszek dokonał otwarcia „Drzwi Świętych”, które stały się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

W niedzielę 13 grudnia Brama Miłosierdzia zostanie otwarta w naszej Archikatedrze, przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, który wyznaczył także nasze Sanktuarium św. Anny na miejsce Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.


IV niedziela Adwentu - 20 grudnia
20-12-2015 11:09 • Ks. Stanisław Rząsa

            Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o posłuszeństwie. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że taką postawę miał Chrystus wobec swojego Ojca. Pełnienie woli Ojca było dla Chrystusa najważniejsze. Zostało porównane do niezbędnego dla życia pokarmu. To posłuszeństwo Chrystusa było potrzebne, aby mogło dokonać się odkupienie człowieka, co zapowiadał prorok Micheasz, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. W wyjątkowy sposób postawę posłuszeństwa względem woli Bożej wypełniła Maryi. Ona jest wzorem wsłuchiwania się w głos Boga nieustannie przychodzącego. Dlatego też Elżbieta powiedziała o Maryi, że jest błogosławiona.

            Przyjmijmy i my dzisiejsze słowo Boga, aby dostąpić zbawienia.


34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia
13-12-2015 16:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W dniu 13 grudnia w Bazylice św. Anny o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Dalsze uroczystości odbędą się w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

Zapraszamy!

III niedziela Adwentu - 13 grudnia
13-12-2015 12:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgia słowa, tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu Świętego Pawła do Filipian, jest fundamentalna prawda naszej wiary. Pan Bóg jest rzeczywiście bardzo blisko nas. Prawdę tę podkreślił kiedyś Święty Augustyn, biskup z Hippony, pisząc, że „Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych”. Człowiek jednak nie potrafi czy też nie chce przyjąć tego faktu. Nic więc dziwnego, że Święty Jan Chrzciciel, o którym usłyszymy dziś w Ewangelii, był stanowczy i radykalny, kiedy zapowiadał przyjście Mesjasza.

Wsłuchując się w dzisiejsze słowo Boże, powtarzajmy refren Psalmu: „Głośmy z weselem: Bóg jest między nami”, który niech będzie prośbą o przymnożenie wiary.


Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2015 13:36 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które jako dogmat ogłosił papież Pius IX słowami:
„Dzięki cudownemu działaniu Boga Maryja, poczęta w łonie swojej matki, św. Anny, została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków”,
stajemy po raz kolejny wobec niepojętej ekonomii i logiki Miłości Boga do człowieka. Bóg, który jest Miłością, który jest pełnią istnienia i szczęścia, powołuje do istnienia człowieka na obraz i podobieństwo swoje. W zawierzeniu i zaufaniu powierza mu wszelkie stworzenie.
Zapraszamy do uczenia Maryi w tajemnicy Jej Niepokalnaego Poczęcia.

 

We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tę prawdę jako dogmat ogłosił papież Pius IX słowami:„Dzięki cudownemu działaniu Boga Maryja, poczęta w łonie swojej matki, św. Anny, została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków”,stajemy po raz kolejny wobec niepojętej ekonomii i logiki Miłości Boga do człowieka. Bóg, który jest Miłością, który jest pełnią istnienia i szczęścia, powołuje do istnienia człowieka na obraz i podobieństwo swoje. W zawierzeniu i zaufaniu powierza mu wszelkie stworzenie".

Zapraszamy do uczenia Maryi w tajemnicy Jej Niepokalnaego Poczęcia.

II Niedziela Adwentu - 6 grudnia
06-12-2015 10:44 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak od razu zadać pytanie: z czego trzeba się nawrócić i na jakiej płaszczyźnie należy „prostować ścieżki” dla Chrystusa? Podpowiedzi udziela nam w drugim czytaniu Święty Paweł Apostoł, który wyznacza chrześcijaninowi niejako pole pracy duchowej. Nawrócenie musi dotknąć praktycznie każdego obszaru naszego życia. Dokonać się to jednak może jedynie we współpracy z łaską Boga. W jasny sposób przedstawia tę prawdę prorok Baruch, który ukazuje wspaniałe wywyższenie nowego Jeruzalem. Każdy wierzący może dziś powtórzyć za Psalmistą: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”.
Przyjmujmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak od razu zadać pytanie: z czego trzeba się nawrócić i na jakiej płaszczyźnie należy „prostować ścieżki” dla Chrystusa? Podpowiedzi udziela nam w drugim czytaniu Święty Paweł Apostoł, który wyznacza chrześcijaninowi niejako pole pracy duchowej. Nawrócenie musi dotknąć praktycznie każdego obszaru naszego życia. Dokonać się to jednak może jedynie we współpracy z łaską Boga. W jasny sposób przedstawia tę prawdę prorok Baruch, który ukazuje wspaniałe wywyższenie nowego Jeruzalem. Każdy wierzący może dziś powtórzyć za Psalmistą: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”.

 Przyjmujmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.

 


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl