Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Czytania na dziś
 
Św. Sylwestra - 31 grudnia
31-12-2014 15:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę przypada wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. W naszych kościołach Msza Święta (nieszpory) na zakończenie starego roku. Po Mszy Świętej (Nieszporach) odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2014 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzymane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku. Zachęcamy do licznego udziału w tym zgromadzeniu liturgicznym.

Niedziela Świętej Rodziny - 28 grudnia
28-12-2014 14:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Wartość życia rodzinnego jest faktem niezaprzeczalnym. Świadczy o tym dzisiejsze czytanie z Księgi Syracydesa, która została napisana w II wieku przed Chrystusem. Rodzina została dodatkowo uświęcona przez fakt narodzin w niej samego Syna Bożego. Stąd też św. Łukasz dopowie w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, że naturalny jest związek rodziny z tym, co Boże, gdyż rodzina została ustanowiona przez samą Opatrzność. Warto dostosować się do zasad życia rodzinnego podanych przez św. Pawła w Liście do Kolosan. Wtedy będzie można powtórzyć, parafrazując słowa dzisiejszego Psalmu, że błogosławiona jest ta rodzina, która boi się Pana.

            Przyjmijmy zatem z wiarą słowo Boże, aby uświęcało nasze rodziny.

Świętego Szczepana, męczennika - 26 grudnia
26-12-2014 18:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Przykład życia i męczeństwa św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, dobitnie pokazuje, jak potężny jest Bóg. Daje On zdolność tym, którzy w Niego wierzą, do męstwa, którego nie potrafią zrozumieć ci, którzy zaprzedali swoją duszę złu i grzechowi. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich jest zapisem historycznych wydarzeń, które rozegrały się około 36 roku w Jerozolimie. Natomiast Ewangelista Mateusz odnosi się do zapowiedzi Chrystusa, która faktycznie zrealizowała się w męczeństwie św. Szczepana.

            Niech słowo Boże, uczyni i nas zdolnymi do mężnego trwania przy wierze, nawet wówczas, gdyby wymagano od nas heroizmu i ofiary.

Na pamiątkę męczeństwa świętego Szczepana w świątyniach błogosławimy owies.

Ze względu na uroczysty charakter tego dnia w Polsce nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ofiary składane na tacę są przeznaczopne na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Pielgrzymka: Jordania i Izrael - 28.01 - 06.02.2015
26-12-2014 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy pielgrzymkę do Jordanii i Izraela w dniach 28.01 - 06.02.2015. Wyjazd atrakcyjny także dla tych, którzy już byli w Ziemii Świętej i pragną jeszcze raz nawiedzić miejsca pobytu naszego Pana. Spotkanie przed pielgrzymką 3 grudnia o godz. 18.30 w sali Centrum Pomocy przy parafii Wniebowstapienia Pańskiego. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem!


Święta Bożego Narodzenia - 25 grudnia
25-12-2014 12:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynamy Pasterką. Taca na Pasterce przeznaczona na Fundusz Obrony Życia Dziecka Poczętego.

W czwartek – uroczystość Narodzenia Pańskiego, mająca swoją oktawę. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw – jak w niedzielę. 

W piątek Uroczystość Świętego Szczepana diakona - pierwszego męczennika. Msze św. z błogosławieństwem owsa. Taca przeznacvzona na Katolicki uniwersytet Lubelski.

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2014 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do zachowania takich zwyczajów, jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii wg Świętego Łukasza i śpiewanie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok
24-12-2014 10:12 • -- Konto usunięte --

"A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko co słyszeli i widzieli, jak im to to było powiedziane" Łk 2,20

   "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” tak brzmi hasło obecnego roku duszpasterskiego.
Nawrócenie jest wpisane w życie chrześcijanina, jest wpisane w misterium Bożego Narodzenia. Bóg przychodzi by dać nam miłość i przez to odmienić nasze życie. Wszyscy, którzy spotkali Jezusa w żłóbku betlejemskim już nie byli tacy sami, wrócili do swoich domów odmienieni, wrócili nawróceni.
   Życzę, zatem aby wszyscy Parafianie i Goście w te Święta doświadczyli spotkania z Jezusem na wzór pasterzy i trzech króli. Spotkania odmieniającego życie. Spotkania jedynego i niepowtarzalnego.  Jego pierwszą oznaką jest uczucie wszechogarniającego szczęścia. Niech ten Nowy Rok będzie czasem przemiany w życiu duchowym. Czasem doświadczania owoców nawrócenia: radości, pokoju, miłości i wiary. Wszystkim z serca błogosławię.

ks. kan. Józef Huzar
dziekan dekanatu lubartowskiego,
proboszcz
Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Lubartowie

IV niedziela Adwentu - 21 grudnia
21-12-2014 10:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Około dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przez proroka Natana zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie królem wszystkich narodów. Proroctwo to usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Natomiast Ewangelista Łukasz wskaże nam moment, gdy to proroctwo zaczęło się wypełniać. Pozostaje natomiast tajemnicą, dlaczego Bóg jakby zwlekał tak długo z realizacją swojej obietnicy. Problem ten z kolei próbuje wyjaśnić św. Paweł, który odwołuje się do mądrości Boga. Stąd więc osobom wierzącym pozostaje bezgranicznie zaufać Bogu i poddać się w głębokim posłuszeństwie Jego woli, bo ona jest święta.

            Niech zatem słowo, które przychodzi dziś do nas, uzdolni nas do pełnienia woli Bożej.

 

III Niedziela Adwentu - 14 grudnia
14-12-2014 09:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia.

            Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2014 13:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które jako dogmat ogłosił papież Pius IX słowami:

„Dzięki cudownemu działaniu Boga Maryja, poczęta w łonie swojej matki, św. Anny, została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków,

stajemy po raz kolejny wobec niepojętej ekonomii i logiki Miłości Boga do człowieka. Bóg, który jest Miłością, który jest pełnią istnienia i szczęścia, powołuje do istnienia człowieka na obraz i podobieństwo swoje. W zawierzeniu i zaufaniu powierza mu wszelkie stworzenie.

Zapraszamy do uczenia Maryi w tajemnicy Jej Niepokalnaego Poczęcia.

 

II Niedziela Adwentu - 7 grudnia
07-12-2014 13:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, którym – o czym pisze w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr – jest nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą Boga, który – jak z kolei powie prorok Izajasz – „przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez proces nawracania, do którego wzywa również i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie” – z greckiego „metanoia” – oznacza dosłownie zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie duchowym zmianę sposobu myślenia i wartościowania.

            Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos, który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do zbawienia.


I czwartek, I piatek, I sobota miesiąca
04-12-2014 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

© 2009 www.parafia.lubartow.pl