Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Ur. Św. Ap. Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2018 18:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg opiekuje się swoimi sługami, troszczy się o nich i chroni od niebezpieczeństw, w co wierzy i o czym zapewnia św. Paweł w liście do swojego umiłowanego ucznia, Tymoteusza. Potwierdza to również opis cudownego uwolnienia Piotra z więzienia z pierwszego czytania. Także Kościół zbudowany na wierze Piotra cieszy się Bożą pomocą i łaską, bo obiecał to sam Chrystus i to On jest Jego głową. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Szukajmy wciąż pomocy u Pana, szukajmy jej szczególnie w słowie, które On dzisiaj do nas kieruje.


Pielgrzymka do Meksyku
27-06-2018 08:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Odjazd z parkingu przy par. Wniebowstąpienia Pańskiego godz. 1.00 w nocy w dniu 10.02.2019 (niedziela)

Całą niedzielę będziemy w podróży, dlatego uczestniczymy we Mszy św. w sobotę wieczorem, każdy we własnej parafii.

https://wyprawy.info


Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2018 18:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Opisane w Ewangelii cudowne wydarzenia związane z narodzinami św. Jana Chrzciciela wskazują na niezwykłość jego postaci. Związana jest ona przede wszystkim z Bożym wyborem. To Bóg wybrał Jana na tego, który przygotuje przyjście Jego Syna na ziemię. Dlatego też św. Paweł, przedstawiając mieszkańcom Antiochii Pizydyjskiej zarys historii zbawienia, podkreśla posłannictwo ostatniego proroka Starego Testamentu.

Również dla każdej i każdego z nas Pan Bóg przygotowuje określoną misję, albowiem On nas przenika i doskonale zna.

Słuchając Jego słowa, starajmy się ten Boży plan odczytywać i realizować.


Odpust w parafii MBNP - 24 czerwca
24-06-2018 09:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 24 czerwca odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Suma odpustowa o godz. 12.00.

11 niedziela zwykła - 17 czerwca
17-06-2018 09:01 • Ks. Stanisław Rząsa

W prostych słowach, zarówno prorok w pierwszym czytaniu, jak i Pan Jezus w Ewangelii, próbują słuchaczom przybliżyć Boże działanie i Jego królestwo. Pan Bóg w swojej łaskawości i dobroci czuwa nad rozwojem swojego królestwa, do którego zaprasza nas wszystkich. A my przez całe życie przygotowujemy się i staramy się podobać Bogu, by to królestwo osiągnąć.

W czytanym i rozważanym słowie Bożym odnajdujmy siłę, by te starania nieustannie intensyfikować.


10 niedziela zwykła - 10 czerwca
10-06-2018 09:06 • Ks. Stanisław Rząsa

W różny sposób postrzegano aktywność i działalność Pana Jezusa. Jego bliscy podejrzewali chorobę psychiczną, a uczeni w Piśmie – konszachty z diabłem. Jezus wyjaśnia, czyją mocą czyni wszystkie znaki i cuda, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany przez Boga Odkupiciel, czego zapowiedź usłyszeli już pierwsi rodzice w raju. Dlatego pragniemy, tak jak Paweł Apostoł, nieustannie umacniać wiarę i nadzieję, że zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa przynosi nam wszystkim życie wieczne.

Wsłuchajmy się z uwagą w słowo Boże i starajmy się nim żyć na co dzień, albowiem to są warunki przynależności do rodziny Jezusa i osiągnięcia wiecznej chwały.


Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 8 czerwca
08-06-2018 09:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według Serca swego. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

9 niedziela zwykła - 3 czerwca
03-06-2018 09:29 • Ks. Stanisław Rząsa

O potrzebie świętowania szabatu, jako dnia poświęconego dla Pana, przypomną nam zarówno pierwsze czytanie, jak i Ewangelia. Prawo Mojżeszowe mówiło o szabacie jako obowiązku, a Pan Jezus chce wskazać jeszcze głębszy, bo duchowy sens jego świętowania. Ma ono prowadzić do pomnażania dobra, do naszego ubogacenia i uświęcenia. Bądźmy zatem siewcami dobra i życzliwości podczas pracy i w chwilach wypoczynku.

Słowo Boże niech staje się busolą, jak własnym życiem, które często jawi się jako droga krzyżowa, ukazywać życie Chrystusa i Jego chwałę.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl