Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Modlitwa za zmarłych - 1 i 2 listopada
31-10-2019 19:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

Msza św. w dniu 01 i 02 listopada będzie odprawiana:

- na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00. Po Mszy św. procesja z modlitwą za zmarłych.

- na cmentarzu komunalnym o godz. 9.30.

Przed Mszą Świętą odmawiamy różaniec za zmarłych.

30 niedziela zwykła - 27 października
27-10-2019 11:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Mędrzec Syracydes w swojej mowie przyjmuje przekupność sędziów, którzy nie liczą się z prawdą, ale zawsze stają po stronie bogatego. Wobec tej smutnej rzeczywistości zapewnia, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i w swoim czasie odda każdemu, co mu się należy. Apostoł Paweł upomina Tymoteusza, aby pamiętał, że Pan jest sprawiedliwym sędzią dla wszystkich, którzy Go miłują. Perspektywa życia wiecznego i Bożego sądu powinna mobilizować tych, którzy jeszcze się nie wydoskonalili w miłości.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Wspomnienie św. Jana Pawła II - 22 października
22-10-2019 13:51 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek 22 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

Tydzień Misyjny 20 - 26 października
21-10-2019 13:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedzielą Misyjną rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

29 niedziela zwykła
20-10-2019 11:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Jak długo człowiek potrafi gorliwie się modlić? Słabość ciała i woli wyznaczają niezbyt długi czas. Niektórzy nie potrafią wytrwać w ciszy na modlitwie nawet minuty, po chwili zaczynają się kręcić i szukać jakiegoś zajęcia. Tymczasem zwycięstwo nad pokusą podczas próby zależy od wytrwałej modlitwy. Przypowieść i zachęta Jezusa skierowane do Apostołów są bardzo wymowne. Chrystus mówi o wołaniu w dzień i w nocy. Któż poza mistykami potrafi poświęcić tyle czasu na modlitwę? Czyż nawet wierzący katolicy nie mówią o darmozjadach, którzy tylko się modlą i nic nie robią? Nie byłoby zwycięstwa nad Amalekitami bez modlitwy Mojżesza. Nie byłoby mądrości bez wytrwałego studiowania Pisma Świętego. Co dla nas więcej znaczy: opinia ludzi czy słowa Chrystusa?


Pielgrzymka środowiska medycznego do Sankturaium Św. Anny - 20 października
20-10-2019 09:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 20 października kolejna już X pielgrzymka pracowników ochrony zdrowia do Bazyliki św. Anny z okazji wspomnienie św. Łukasza ich Patrona . Msza św. o godz. 15.00. Zapraszamy środowisko medyczne do wspólnej modlitwy.

Dzień Papieski - 13 października
13-10-2019 11:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 13 października przeżywamy 19 Dzień Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy". To okazja do włącznia się w budowę "żywego pomnika" wdzięczności św. Janowi Pawłowi II przez wsparcie materialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez stypendia fundowane uczniom pomaga im rozwijać dary i talenty


Pielgrzymka pracowników oświaty do sanktuarium św. Anny - 13 października
13-10-2019 11:06 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 13 października kolejna już X pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty do Bazyliki św. Anny. Msza św. o godz. 15.00. Zapraszamy nauczycieli i pracowników oświaty do wspólnej modlitwy.

28 niedziela zwykła - 13 października
13-10-2019 09:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj dwukrotnie usłyszymy, że człowiek niewychowany w wierze może spotkać Pana Boga i Go uwielbić lepiej niż ludzie o kulturze religijnej. Jednak by mogło to doprowadzić człowieka do zbawienia, potrzebuje on wytrwałości, o której mówi Święty Paweł w Liście do Tymoteusza. Apostoł znosi prześladowanie ze względu na wybranych, aby wytrwali w cierpliwości. Właśnie trwanie w wierze automatycznie przyczynia się do tworzenia kultury religijnej. Ale by ona wydała owoce, potrzeba osobistego zaangażowania w żywą relację z Panem Bogiem. Gdy prorok Elizeusz nie chce podarków za wskazanie drogi do uzdrowienia, Syryjczyk Naaman rozumie, że oddawanie czci Panu Bogu nie jest czymś jednorazowym i dlatego obiecuje odtąd czcić Boga nieustannie. Będąc tutaj, kroczymy tą samą drogą.


27 niedziela zwykła - 6 października
06-10-2019 10:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu oburzonych młodych ludzi, którzy zawsze oczekują radykalnych i natychmiastowych rozwiązań. A przecież Pan Bóg odpowiada z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według Świętego Pawła, poznanie i życie według tego planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby wytrwać w miłości i rozsądku, nie wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc. Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe zasady i ciągle szukać ich najlepszego zastosowania w danej sytuacji.

Spróbujmy żyć przez całą niedzielę tym, co za chwilę usłyszymy.


I czwartek, piątek i sobota
03-10-2019 11:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W I czwartek miesiąca zachęcamy do modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Mamy okazję do spowiedzi św. w naszych świątyniach. A  w pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi.

Nadzwyczajny miesiąc misyjny - październik
01-10-2019 10:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl