Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada
25-11-2018 10:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa w tę ostatnią niedzielę roku, kiedy czcimy Jezusa Chrystusa jako Króla wszechświata, ukazuje, jakie jest Jego królowanie. Ukazuje, że jest ono wieczne i że podlega Mu wszystko na niebie i na ziemi. Nie ma ono nic wspólnego z tym, co wiąże się na ziemi z królewską władzą. Najpełniej objawia się w chwili największej, po ludzku patrząc, porażki – w godzinie męki i śmierci Pana.

Słuchając dzisiejszych biblijnych perykop, zadajmy sobie pytanie: czy chcemy naprawdę poddać się temu panowaniu? Wsłuchajmy się w nie uważnie i jeszcze raz obierzmy Chrystusa za Króla i Pana naszego życia.


Ur. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada
25-11-2018 08:27 • Ks. Stanisław Rząsa

25 listopada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jest to równocześnie patronalne święto Akcji Katolickiej.

33 niedziela zwykła - 18 listopada
18-11-2018 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Pod koniec roku liturgicznego liturgia słowa zaprasza nas do refleksji nad rzeczami ostatecznymi. Zarówno prorok Daniel, jak i Chrystus, posługując się obrazami, chcą opisać rzeczywistość dnia ostatniego, końca świata, dnia sądu ostatecznego. W obrazach tych widać, iż za sprawiedliwe, uczciwe i dobre życie czeka człowieka wieczna nagroda, niegodziwości zaś zostaną sprawiedliwie osądzone. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby tę nagrodę otrzymać, bowiem Jezus Chrystus przez swoją ofiarę dokonał naszego odkupienia, ale nasze życie tu na ziemi jest przygotowaniem i sprawdzeniem naszej gotowości na jej otrzymanie.

Niech słowo Boże pobudza naszą czujność i wskazuje nam drogę.


32 niedziela zwykła - 11 listopada
11-11-2018 11:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Wdowy – bohaterki dzisiejszych czytań – są przykładem osób, które potrafiły całkowicie zaufać Panu Bogu. Wdowa z Sarepty uwierzyła słowu proroka Eliasza, a ta, którą w Ewangelii spotykamy przy świątynnymi skarbcu, umiała złożyć w nim wszystko, co posiadała. Do takiej postawy trzeba nam nieustannie dojrzewać. Trzeba uczyć się pełnego zaufania Panu Bogu.

Pan Bóg zaufał nam całkowicie, ofiarował za nas i dla naszego zbawienia swoje życie, a jaka będzie nasza odpowiedź?


100 rocznica Odzyskania Niepodległości - 11 listopada
10-11-2018 15:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 11 listopada 100 rocznica Odzyskania Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy za niepodległą Polskę polegli, ale także o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Główne Uroczystości w naszym mieście w Bazylice św. Anny Msza Święta o godz. 10.30. Około godz. 11.30 przemarsz w asyście orkiestry na Rynek naszego miasta, gdzie będzie odsłonięcie pamiatkowej tablicy i złożenie wiązanek i wieńców. O godz. 18.00 w kinie „Lewart” wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

31 niedziela zwykła - 4 listopada
04-11-2018 12:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus, udzielając odpowiedzi uczonemu w prawie, przypomina przykazanie miłości Boga w formie modlitwy, którą Mojżesz przekazał Izraelowi wchodzącemu do ziemi obiecanej. Jednocześnie łączy to przykazanie z przykazaniem miłości bliźniego, by wskazać, że ważniejsze jest jego wypełnianie, niż powtarzanie znanej formuły, całopalenia i ofiary. Pan Jezus, gdy mówi o miłości, która winna być pierwszym i najważniejszym przykazaniem, pokazuje również, na czym ona polega. Prawdziwa miłość jest gotowa na złożenie ofiary z własnego życia. Jezus, ofiarując je za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, zostaje ustanowiony arcykapłanem na wieki.

Bądźmy Panu za to wdzięczni i miłujmy Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, umiłujmy też Jego słowo, bo ono pomaga w praktycznej realizacji przykazania miłości.


Odpusty dla zmarłych - 1- 8 listopada
02-11-2018 12:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Od 1 do 8 listopada można zyskiwać odpusty dla zmarłych pod zwykłymi warunkami. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię św., nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłego dla którego chcemy zyskać odpust zupełny oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

Dzień Zaduszny - 2 listopada
02-11-2018 12:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 10.00 na cmentarzu komunalnym, a o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym.


Ur. Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2018 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za zmarłych. O godz. 10.00 zgromadzimy się na cmentarzu komunalnym, a o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym, aby podczas Mszy Świętej i procesji polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie pochowanych na tych cmentarzach.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne serdecznie zaprasza do finansowego wsparcia VII kwesty na renowację kolejnych zabytkowych, zaniedbanych, pozostających bez opieki grobowców – pomników na lubartowskim cmentarzu parafialnym.

Kwesta zostanie przeprowadzona w dniu 01 listopada 2018 r. we wspomnienie Wszystkich Świętych w godz. 8ºº - 17ºº, przez regionalistów i ludzi dobrej woli, chcących pomóc w tej  szczytnej akcji.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl