Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
22 niedziela zwykła - 31 sierpnia
31-08-2014 16:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Każdy człowiek ma swoje powołanie, czyli drogę życia wyznaczoną przez Boga. Jednakże wierność temu powołaniu wymaga niejednokrotnie od człowieka wielkiego samozaparcia i zaufania Bogu. Przekonał się o tym prorok Jeremiasz, którego ogrom zmagań i wątpliwości przedstawi nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Również Chrystus nigdy nie ukrywał, że na drodze wierności Bogu będą uczniów czekać różne trudności. Jednakże ten, kto jest wierny, zyskuje nie jakieś tam życie, ale życie naznaczone sensem, miłością i poczuciem prawdziwego spełnienia.

Wsłuchajmy się w dzisiejsze słowo Boże, które z jednej strony niesie nadzieję, a z drugiej jest przestrogą, którą usłyszał św. Piotr w dzisiejszej Ewangelii.


Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela - 29 sierpnia
29-08-2014 11:27 • Ks. Stanisław Rząsa

29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa.

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - 26 sierpnia
26-08-2014 11:26 • Ks. Stanisław Rząsa

26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. 

Pielgrzymka: Medjugorie z Chorwacją 8 dni
24-08-2014 17:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy pielgrzymkę do  Medjugorie i Chorwacji. Pobyt w najważniejszych miejscach i miastach Chorwacji, zamieszkanie w Medjugorie i możliwość codziennego uczestnictwa w nabożeństwach wieczornych. Termin: 22 - 29 wrzesień.

Zgłoszenia: Ks. Stanisław Rząsa tel. 81 854 28 01 lub 600 965 264 parafia Wniebowstąpienia Pańskiego

Do końca lipca wpłacamy zaliczkę 450 zł. Program: kliknij więcej


XXI niedziela zwykła - 24 sierpnia
24-08-2014 11:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowem, które niby nić przewija się przez dzisiejsze czytania, jest „klucz” – synonim władzy. Proroctwo Izajasza opowie, że niewierny zarządca Szebna zostanie zdjęty z urzędu, a władza będzie przekazana Eliakimowi. Te dwie postacie są symbolami – pierwsza ludzkiej pychy, a druga wierności. Przyrzeczenie dane Eliakimowi zrealizowało się w pełni dopiero w osobie Jezusa. To Chrystus jest owym „kluczem”, który nadaje sens historii, pokonawszy bramy śmierci. Dzięki zaś zwycięstwu nad złem Chrystus ma też moc przekazać swoją władzę wiernym swoim sługom, aby nadal urzeczywistniali sprawy Królestwa Bożego.

Pozwólmy dziś słowu Bożemu otworzyć w nas to, co jest zamknięte przez grzech.


Zapraszamy na Festyn - 23 sierpnia
23-08-2014 16:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły zaprasza dzieci z rodzicami i opiekunami na familijny festyn rekreacyjny pt. „trzeba wyobraźni miłości” od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Lisowie przy kościele Wniebowstapienia Pańskiego.

Na dzieci czekać będą różne urządzenia rekreacyjne, dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, konkurencyjne zabawy integracyjne, grill i słodycze. W trakcie festynu będzie prowadzona kwesta na leczenie i operacje Julii Piskorskiej. W niedzielę zapraszamy na kiermasz ciast. Za ciasto składamy dobrowolna ofiarę, którą również przeznaczamy na leczenie i operację Julii. Prosimy o upieczenie ciasta, które możemy przynosić już w sobotę. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i pomocy na rzecz małej Julii.

Serdecznie dziękujemy za pomoc finansową na zorganizowanie festynu. A pomogli nam: Urząd Gminy Lubartów, Urząd Miasta Lubartów, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Bank Spółdzielczy, SKOK-Kasa Sefczyka, PSS Społem, Restauracja Laguna, Piekarnia „Kajzerka”, TECH MLEK, VIP, Apteka Pani Henryka Sidor, Zakład Remontowo Budowlany Alicja Jedut, Zakład Wyrobów Budowlanych Trykacz, Zakład Wyrobów Budowlanych Lewtak, Firma Remontowo-Budowlana „Ikar” Anna Piliszko. Zakład Wyrobów Betonowych WIBRO i MTS Tadeusz Sternik.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej - 22 sierpnia
22-08-2014 11:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 22 sierpnia, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

20 niedziela zwykła - 17 sierpnia
17-08-2014 11:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Apostoł Paweł z pewnym uproszczeniem, zgodnie jednak z ówczesnym sposobem myślenia, dzielił ludzkość na dwie grupy – Żydów i pogan. W historii zbawienia okazało się, że Bóg w swoim miłosierdziu odkupił wszystkich ludzi i to bez względu na pochodzenie. Zapowiedział tę sytuację już prorok Izajasz. Usłyszymy o tym w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Natomiast sam Chrystus, doceniając postawę Syrofenicjanki, pokazał, że nie można oceniać ludzi ze względu na ich narodowość. Jedynym właściwym kryterium oceny, i to przysługującej tylko Bogu, jest wiara.

Oby dzisiejsze słowo Boże oczyściło nas z pragnienia osądzania innych, a wzmocniło wiarę, podobną do wiary kobiety kananejskiej, uważanej za pogankę.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2014 11:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 15 sierpnia, będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta ukazuje wyniesienie naszej ludzkiej natury do takiej godności, do jakiej każdego z nas przeznaczył Bóg. A ponieważ liturgicznie święto to ma rangę uroczystości, nie obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i hucznych zabaw. Kościół daje nam tą dyspensę właśnie po to, byśmy pełniej mogli doświadczyć miłości Boga do nas. Pamiętajmy jednak, aby tego dnia uczestniczyć we Mszy św. 


19 niedziela zwykła - 10 sierpnia
10-08-2014 11:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg, objawiając się człowiekowi, zawsze pokazuje, że jest potężniejszy od wszystkiego i że jest Panem wszystkiego. Tak było z Eliaszem, gdy przebywał na górze Horeb, która utożsamiana jest z górą Synaj, i podobnie było z Chrystusem, gdy chodził po wodzie jeziora Genezaret. Teofanie, czyli objawienia się potęgi Boga, zawsze w Biblii mają umocnić wiarę ludzi, przypomnieć im o bliskości i dobroci Boga, a także o opiece, jaką ich darzy. Prorok Eliasz z dzisiejszego pierwszego czytania, i Apostołowie, których losy przedstawia Ewangelia, doświadczyli zarówno potęgi Boga, jak i Jego miłosierdzia.

Przybliżmy się więc i my z ufnością do słowa Bożego, by doświadczyć, jak dobry jest Pan.


Ostatni tydzień sierpnia
09-08-2014 09:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Przed nami ostatni tydzień miesiąca trzeźwości, a zarazem dla niektórych ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. 


Wakacje!
08-08-2014 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Niech czas wakacji i urlopów nie będzie okazją do zamykania się we własnym gronie, lecz niech staje się okazją do dostrzegania tych, którzy żyją wokół nas i być może potrzebują dobrego słowa, wsparcia lub po prostu ofiarowania im trochę z naszego czasu. Nie zapominajmy przy tym, że tymi potrzebującymi mogą być także nasi domownicy: dzieci, współmałżonek czy starsi rodzice.

Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2014 09:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Oddajemy w nim cześć Chrystusowi, który przed swoją męką pragnął umocnić swoich uczniów i ukazał im swoją chwałę. W ten sposób również my możemy być pewni, że zostaliśmy powołani do tej samej chwały z Chrystusem.

W tym dniu przeżywamy odpust parafialny w Firleju.

Msza święta na cmentarzu parafialnym w Lubartowie o godz. 10.00 i 18.00

18 niedziela zwykła - 3 sierpnia
03-08-2014 09:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Po raz kolejny w cyklu rocznym pojawia się dziś fragment proroctwa Izajasza. Oczywiście, że swoją wymową najpierw ukazuje najbliższą przyszłość Narodu Wybranego, który przebywał w niewoli babilońskiej. Jednakże ostateczny sens wizji Izajaszowej można zrozumieć dopiero w połączeniu z cudownym rozmnożeniem chleba przez Chrystusa, które przedstawi nam św. Mateusz. To Bóg jest tym, który może zaspokoić wszelkie pragnienie i każdą potrzebę człowieka. Trzeba jednak dążyć do takiego zjednoczenia z Bogiem, o którym powie z kolei św. Paweł, że nic ani nikt nie jest w stanie go zniszczyć.

Zaspakajajmy nasz głód, przybliżając się z wielkim pragnieniem i utęsknieniem do stołu słowa Bożego.


I piątek i I sobota miesiąca
01-08-2014 16:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl