Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
21 niedziela zwykła - 27 sierpnia
27-08-2017 09:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Od IV w. przed Chrystusem w Narodzie Wybranym nie pojawiali się już prorocy. Zgodnie z tradycją mieli ponownie wystąpić w czasach mesjańskich. Historia Szebny z pierwszego czytania jest zapowiedzią losów Izraela, który przez zatwardziałość utracił swoje pierwszeństwo przed Panem Bogiem. Żydzi żywili przekonanie, że chwała Boża objawi się w pełni, gdy Izrael zostanie ocalony na końcu czasów. Dopiero wtedy zwrócą się do Pana Boga również narody pogańskie. Jednak ten porządek został odwrócony. Chwała Boża objawiła się wśród pogan, pomimo że Izrael nadal trwa w rozproszeniu i oczekuje na Mesjasza. W tym kontekście odpowiedź uczniów na pytanie Pana Jezusa, za kogo uważają Go ludzie wskazuje, że czasy mesjańskie nadeszły wraz z pojawieniem się Chrystusa.

Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże ofiarowane nam przez Ojca.


Zapraszamy na festyn
26-08-2017 21:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę 26 sierpnia zapraszamy dzieci z rodzicami i opiekunami na familijny festyn rekreacyjny pt. „Trzeba wyobraźni miłości” od godz. 10.00 do godz. 14.00 na parkingu przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Na dzieci czekać będą różne urządzenia rekreacyjne, dmuchane zabawki, zjeżdżalnie i zabawy integracyjne. 

Uroczystość NMP Częstochowskiej - 26 sierpnia
26-08-2017 20:06 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. W wielu naszych kościołach trwa specjalna nowenna przed tą uroczystością. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. 


Wakacje dobiegają końca
26-08-2017 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego apelujemy o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych - 23 sierpnia
23-08-2017 20:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby ofiara ich cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny owoce, będziemy prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę, którą w środy wzywamy jako Nieustająca Pomoc, podczas Mszy Świętej i podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

20 niedziela zwykła - 20 sierpnia
20-08-2017 20:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Rzeczywistość Narodu Wybranego po powrocie z niewoli babilońskiej okazała się daleka od oczekiwań. Pan Bóg jednak nie cofa swojego słowa i przez proroka Izajasza mówi, że realizacja Jego obietnic wymaga zbudowania nowej wspólnoty opartej na Bożym prawie, w której znajdą miejsce osoby wykluczane dotąd ze społeczność izraelskiej, czyli poganie. Dlatego Pan Jezus spełnia prośbę kobiety kananejskiej, która z wiarą prosi o możliwość uczestniczenia choćby w małej cząstce zbawczych owoców Jego obecności na ziemi. Święty Paweł natomiast podkreśli fakt, że może posługiwać właśnie poganom, którzy na równi z Izraelem wezwani są, by odziedziczyć dary Boże.

Wysłuchajmy słowa Bożego, które czyni nas, niegdyś pogan, nowym Ludem Bożym.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2017 21:42 • Ks. Stanisław Rząsa

15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. W Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na jutrzejszą i wtorkową liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione podczas świątecznych Mszy Świętych. W tym dniu pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach zbrojnych, o polskim wojsku, które tego dnia ma swoje święto. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają – doświadczamy tego naocznie. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu.


Zaproszenie na Dożynki Gminne - 15 sierpnia
15-08-2017 21:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Wójt Gminy Lubartów zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się we wtorek 15 sierpnia w Skrobowie. Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. o godz. 13.00, która będzie sprawowana na terenie boiska sportowego. 

19 niedziela zwykła - 13 sierpnia
13-08-2017 21:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus chodzący po wzburzonym jeziorze, o którym powie dzisiejsza Ewangelia, jawi się jako władca panujący nad żywiołami. Łódź z uczniami i Piotrem jest obrazem Kościoła, który wśród wzburzonych fal tego świata często znajduje się w niebezpieczeństwie. Jednak w takich momentach należy pamiętać, że Pan Jezus jest Zbawicielem nie tylko każdego człowieka, ale i całego Kościoła, któremu nie pozwoli zginąć. Dawał temu wielokrotnie wyraz, posyłając kolejnych proroków, jak Eliasz z dzisiejszego pierwszego czytania, którzy przewodzili ludowi Izraela. W Liście do Rzymian Święty Paweł powie nawet, że żaden inny naród nie otrzymał tylu czytelnych znaków potwierdzających szczególną Bożą opiekę i upodobanie.

Wysłuchajmy słowa Bożego, które ma moc uciszyć każdą burzę naszego życia.


Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2017 11:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Określenie Pana Boga tytułem „Przedwieczny”, który usłyszymy w Księdze proroka Daniela, ma uwydatnić Jego odwieczne istnienie i panowanie nad czasem. Natomiast wyrażenie „Syn Człowieczy” posiadało różnie interpretacje. Oznaczało istotę obdarzoną Boską mocą lub było uosobieniem przyszłego ludu mesjańskiego. Jednak tradycja żydowska zawsze przypisywała je indywidualnemu mesjaszowi. W Nowym Testamencie Pan Jezus odniósł ten tytuł bezpośrednio do siebie. W tym kontekście przemienienie na górze Tabor było teofanią, czyli objawieniem się Pana Boga, który w ten sposób wyjaśnił, że Pan Jezus jest nie tylko oczekiwanym Chrystusem, ale również Bogiem. Jego słowa mają gwarancję prawdziwości. Dla uczniów był to znak, że należy wierzyć Mistrzowi nawet, gdy mówi o rzeczach trudnych do zrozumienia i do zaakceptowania, o czym powie Święty Piotr w swoim liście.

 Wysłuchajmy z wiarą słów pochodzących od samego Boga.


Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2017 11:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W 6 sierpnia, będziemy przeżywali święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane jest od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Panu Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Pan Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. 

W tym dniu wspólnota parafii w Firleju przeżywa swoje patronalne święto - odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 11.30.

Zaproszenie do Kozłówki
05-08-2017 16:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Dyrekcja Muzeum w Kozłówce serdecznie zaprasza na wystawę „Sacrum Miejsca”, która będzie otwarta 5 sierpnia o godz. 12.00 w ogrodach pałacowych Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Będą to fotografie Leszka Mądzika powstałe podczas podróży z Teatrem Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch, Francji, Meksyku, Hiszpanii, Ukrainy, a także w Polsce. Ta wystawa po ekspozycji w Kozłówce pojedzie prosto do Watykanu, gdzie będzie prezentowana w Ogrodach Papieskich. Wystawę można oglądać do końca września.


Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca
03-08-2017 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W I czwartek misiąca dziękujemy za dar Eucharystii i Kapłaństwa i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie również i z naszych parafii.

W I piątek przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów, którego wspomnienie liturgiczne przypada 4 sierpnia, będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. w naszych kościołach.

Podobnie w pierwszą sobotę miesiąca – obok naszych osobistych intencji – matczyne Serce Maryi będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, wszak Maryja jest Matką wszystkich kapłanów i najlepszą Wychowawczynią powołań kapłańskich. 

Sierpień miesiącem trzeźwości
01-08-2017 11:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Mija połowa wakacji. Wraz z początkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy miesiąc sierpień w którym ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Zachęcamy do całkowitej abstynencji, a przynamniej umiaru w spożywaniu napojów alkoholowych. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl