Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
IV niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia
26-04-2015 08:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelista Jan, mówiąc o Jezusie, odnosi się do obrazu znanego ludziom mu współczesnym i wywodzących się z ówczesnej kultury pasterskiej. Przywołuje postać pasterza, który z wielką troskliwością pilnuje swojego stada, będąc gotowym oddać za nie swoje życie. Niebezpieczeństwo grozi tym owcom, jak zauważy to również św. Jan w swoim Liście, które wolą nie słuchać pasterza. Inny obraz podsunięty przez Pismo Święte to kamień węgielny, czyli kamień, na którym opiera się cała budowla, który został odrzucony i uznany za niezdatny. Tę przypowieść, która także odnosi się do Chrystusa, ukaże nam z kolei św. Piotr w swojej katechezie.

            Przyjmijmy z radością słowo Boże, aby nie zaliczyć się do złych owiec.

Uroczystość Św. Wojciecha - 23 kwietnia
23-04-2015 15:45 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika.

III niedziela Wielkanocy - 19 kwietnia
19-04-2015 10:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Chrześcijanin to człowiek, który podejmuje ciągle wysiłek nawracania. Nawrócić się oznacza uwierzyć bardziej w Jezusa i nieustannie kierować się ku Niemu z prośbą o odpuszczenie grzechów. Zwracają na tę kwestię uwagę św. Piotr w czytanym dziś fragmencie Dziejów Apostolskich oraz św. Jan Apostoł w swoim Liście, a także św. Łukasz, opisując zjawienie się Zmartwychwstałego w Wieczerniku. Chrystus, dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu, może wybaczać nam grzechy i wstawiać się u Boga Ojca. Grzech niewiary rodzi w człowieku lęk, natomiast przyjęcie Chrystusa otwiera drogę do przebaczenia, a w konsekwencji do pokoju serca.

            Słuchając z uwagą, pozwólmy dotknąć się i przemienić dziś słowu Bożemu.

MARATON BIBLIJNY PRZYJDŹ, PRZECZYTAJ, POSŁUCHAJ?
18-04-2015 16:41 • -- Konto usunięte --

Zapraszamy do udziału w Maratonie Biblijnym – tygodniowym wspólnym czytaniu Pisma Świętego.

Zaczynamy 19 kwietnia Mszą Świętą o godz. 18.00 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kończymy 25 kwietnia Mszą Świętą o godz. 18.00 w Kościele św. Wawrzyńca przy klasztorze oo. Kapucynów.


Pielgrzymka do Sanktuariów Europy
15-04-2015 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujermy pielgrzymkę do najważniejszych Sanktuariów Maryjnych w Europie od 5 do 12 czerwca 2015.

Spotkanie informacyjne pielgrzymów będzie 26 kwietnia o godz. 18.00 w sali Centrum Pomocy przy parafii Wniebowstapienia Pańskiego.


Niedziela Bożego Miłosierdzia - 12 kwietnia
12-04-2015 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią liturgii słowa, która przedstawiona jest w trzech obrazach, jest wiara. Najpierw w Dziejach Apostolskich opisane jest życie pierwszej społeczności chrześcijańskiej w Jerozolimie. Braterskie i wspólnotowe relacje między jej członkami są wyrazem wiary w zmartwychwstanie. Natomiast wskazówki św. Jana Apostoła, pisane do wspólnoty w Małej Azji, mówią o sile wiary, która jest zwycięska ponad wszystko. Wiara bowiem bazuje na Chrystusie, który przyszedł i jest wciąż obecny pośród swego ludu. Dlatego musimy ciągle stawać w szeregu ze św. Tomaszem, który potrzebował namacalnych dowodów, aby uwierzyć, i prosić o dar głębokiej wiary i miłości. Bo kto kocha, wszystko rozumie.

            Przyjmijmy zatem dzisiejsze słowo z wielką miłością.

Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

Poniedziałek Wielkanocny -6 kwietnia
06-04-2015 12:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest świadectwem przepowiadania kerygmatu przez Apostołów. Słowo kerygmat, pochodzące z języka greckiego, oznacza ogłaszanie, przepowiadanie jakiejś fundamentalnej prawdy. W przypadku wystąpienia św. Piotra, o którym usłyszymy w Dziejach Apostolskich, kerygmatem jest fakt zmartwychwstania Chrystusa. Od początku chrześcijaństwa ta prawda wiary była wystawiana przez przeciwników krzyża na sfałszowanie, a nawet na świadome kłamstwo. Świadczy o tym dzisiejszy fragment Ewangelii. Jednakże spotkanie ze Zmartwychwstałym zawsze uzdalnia uczniów do prawdy i do mężnej obrony kerygmatu.

Nie bójmy się więc dziś z odwagą przyjąć słowa Bożego, które daje życie. Ofiary złożone dziś na tacę przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Niedziela Zmartwychwstania - 5 kwietnia
05-04-2015 11:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszym czytaniu usłyszymy fragment katechezy św. Piotra, którą wygłosił po raz pierwszy pośród pogan. Jest to swoistego rodzaju świadectwo, w którym Apostoł wskazał, że Chrystus jest wypełnieniem proroctw, a Jego dzieło zbawienia świata jest skierowane do wszystkich ludów i narodów. Pełna symboli jest również dzisiejsza perykopa ewangeliczna, która choćby nawet przez ukazanie kontrastu pomiędzy światłem poranka a panującymi jeszcze mrokami nocy ogłasza, że to Chrystus jest tym, który wybawia człowieka z mroków grzechu. Musimy my też dziś, na wzór Apostołów biegnących do pustego grobu, ujrzeć i uwierzyć.

Niech uważne wsłuchiwanie się w słowo Boże pomoże nam zrodzić się do życia wiarą.


Życzenia Wielkanocne
04-04-2015 18:00 • -- Konto usunięte --

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, (…)

Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.

 

Radosny dzień! Dzień, kiedy świętujemy Zmartwychwstanie naszego Pana, jego wyjście z grobu. Radujmy się tym faktem. On wyszedł ze swojego grobu, po to by nas wyswobodzić z naszych grobów. On ma moc wyciągnięcia nas z grobu naszych smutków, chorób, niepokojów, z grobów tego wszystkiego, co jest dla nas trudne, co nas ogranicza. On mam moc przywrócić nam radość płynąca z życia. Jego pragnieniem jest abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi. On chce tego, bo jest Bogiem kochającym. Życzę wszystkim Parafianom i Gościom na te Wielkie Święta doświadczenia radości pustego grobu, radości życia. Wyjdźmy z Jezusem z naszych grobów.


Z serca wszystkim błogosławię.

Ks. Józef Huzar
Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
Dziekan Dekanatu Lubartowskiego

Wielka Sobota - 4 kwietnia
04-04-2015 14:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów w naszych kościołach odbywa się w godzinach przedpołudniowych. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji. 

Wielki Piątek - 3 kwietnia
03-04-2015 12:20 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko trochę się pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

 

Zapraszamy do naszych świątyń na Adorację Krzyża, a o godz. 20.00 na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta.

Wielki Czwartek 2 kwietnia
02-04-2015 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz 10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

 Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiejw naszych kościołach rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. 

Zapraszamy do naszych świątyń! 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl