Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2015 15:00 • Ks. Stanisław Rząsa

 W poniedziełek uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Chociaż jutro nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej pod grzechem ciężkim, to jednak gorąco zachęcamy parafian i gości do wzięcia udziału w zgromadzeniu eucharystycznym dla uproszenia obfitych łask z nieba dla papieża i Kościoła powszechnego oraz na podziękowanie Panu Bogu za św. Jana Pawła II. Składka na tacę będzie przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji papieża. 

Ci z wiernych, którzy z pobożnością posługują się jakimś przedmiotem kultu religijnego, na przykład krzyżem lub różańcem, poświęconym przez papieża lub biskupa, mogą – pod zwykłymi warunkami – zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli odmówią jakąkolwiek zatwierdzoną formułę wyznania wiary.

13 niedziela zwykła - 28 czerwca
28-06-2015 14:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Bóg, stwarzając człowieka i wszechświat, chciał, aby wszystko istniało w harmonii, bez bólu i cierpienia, a tym samym by całe stworzenie wychwalało swojego Stwórcę. Szatan jednak pozazdrościł Bogu tej chwały i sprawił, że człowiek popadł w stan grzechu i znalazł się we władaniu śmierci. Prawdę tę ukaże nam dziś starotestamentalny Mędrzec, a potwierdzi swoimi czynami Jezus. Ewangelia bowiem opisze nam zbawcze działania Chrystusa, które polegają na nieustannym wyrywaniu człowieka z kręgów zła. Namacalnym tego dowodem jest uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira.

            Dotknijmy się dziś z wiarą słowa Bożego, abyśmy zostali uwolnieni z naszych słabości, nie tylko tych fizycznych, ale przede wszystkim duchowych.


Narodzenie Św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2015 15:56 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela. Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce

Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzymy aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.

12 niedziela zwykła - 21 czerwca
21-06-2015 15:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Człowiek od dawna upatrywał w żywiole morskim imperium demoniczne. Stąd też, gdy Bóg daje odpowiedź Hiobowi, stawia mu przed oczy swoją potęgę, która zamknęła morze i złamała jego wielkość. Bóg przez to chce, abyśmy zrozumieli, że nie istnieje żadna siła, która byłaby zdolna pokonać Boga. Prawdę tę potwierdza wydarzenie na jeziorze Genezaret, które opisze Ewangelista Marek. Bóg jest rzeczywiście Panem żywiołów i Jego królowaniu podlega wszystko, nawet i szatan, który według wierzeń mieszka w odmętach morskich. Trzeba zaufać Bogu i Jego potędze, która – jak zauważa św. Paweł – przepełniona jest miłością.

            Wzmocnijmy więc naszą wiarę i zaufanie poprzez uważne słuchanie Bożego słowa.


Międzynarodowy Dzień Uchodźcy - 21 czerwca
21-06-2015 12:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, wyznaczony przez ONZ w roku 2000 na dzień 20 czerwca. W swoich modlitwach pamiętajmy o tych wszystkich, którzy z obawy przed prześladowaniem ze względu na rasę, narodowość, religię lub poglądy polityczne opuścili kraj ojczysty, by szukać schronienia i pomocy na obcej ziemi. 

11 niedziela zwykła - 14 czerwca
14-06-2015 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

            Dzisiejsza liturgia słowa przemówi do nas piękną poezją kierującą nasze myśli ku drzewom, które rosną dzięki łasce Bożej. Obrazują one wspaniałość łask, które przygotował Bóg człowiekowi, a które często są trudne do wyobrażenia. Prorok Ezechiel mówi o obietnicy przyszłego odnowienia Izraela, które miało nastąpić w ramach historycznych doświadczeń. Ewangelia zaś opisuje rzeczywistość królestwa Bożego. Wsłuchując się w tą miłość Boga, potrzeba przyjąć nam postawę, o której z kolei powie dziś św. Paweł – trzeba nam starać się podobać Bogu.

            Niech w tych dążeniach pomoże nam lektura dzisiejszych czytań mszalnych. 


Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa - piątek 12 czerwca
12-06-2015 14:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 21. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W ten piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała - czwartek 11 czerwca
11-06-2015 14:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, w ostatni dzień tak zwanej „oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zapraszamy do naszych świątyń. Po Mszy Świętej wieczornej i następującej po niej procesji – błogosławieństwo wianków i dzieci. Prosimy rodziców, aby wszystkie dzieci dotarły na to spotkanie z Panem Jezusem.

10 niedziela zwykła - 7 czerwca
07-06-2015 14:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią łączącą czytania z dzisiejszej liturgii słowa jest wiara. Oto już pierwsi rodzice w Księdze Rodzaju, słysząc po swoim grzechu obietnicę o zwycięstwie Boga mimo wszystko, muszą z wiarą spojrzeć na swoją przyszłość. Św. Paweł z kolei przepełniony jest wiarą, która staje się dla niego siłą napędową do podjęcia apostolstwa w świecie. I wreszcie Maryja, Pierwsza Wierząca, jak nazywa Ją Tradycja Kościoła, musiała z wiarą i ufnością podejść do trudnej odpowiedzi swego Syna, o której usłyszymy z kolei w Ewangelii.

            Przyjmijmy i my dziś słowo Boże z wiarą, abyśmy nie postawili się w gronie osób zamkniętych na działanie Ducha Świętego, a nawet grzeszących bluźnierstwem.


I piątek i I sobota miesiąca
05-06-2015 14:44 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piatek i I sobota miesiąca.

W piątek zapraszamy na Mszę Świętą do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Okazja do Spowiedzi Świętej i do wynagrodzenia Sercu jezusowemu za grzechu i zniewagi.

W sobotę Msza Święta do Niepokalanego Serca Maryi.

Uroczystość Bożego Ciała - 4 czerwca
04-06-2015 14:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek przezywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana dawniej uroczystością Bożego Ciała. W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się od kościoła MBNP. Procesja wyruszy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy Bazylice św. Anny. Msza św. rozpocznie się około godz. 11.45. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest obecny pośród nas i w naszym życiu. Niech nas w tę uroczystość nie zabraknie.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl