Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2017 10:33 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 29 czerwca, obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. 

Zapraszamy do naszych światyń na modlitwę!


12 niedziela zwykła - 25 czerwca
25-06-2017 10:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Apostoł Paweł, mówiąc dzisiaj o grzechu Adama, chce pokazać, że wystarczył jeden akt nieposłuszeństwa wobec Pana Boga, aby zło przeniknęło do wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Skutkiem upadku Adama jest powszechna grzeszność ludzi. Dlatego Chrystus, jako nowy Adam, wchodzi w grzeszne życie ludzi i przenika je łaską przebaczenia, pojednania i uzdrowienia. Tę samą troskę Pana Boga o stworzenie zauważymy również u proroka Jeremiasza, który w ciężkim doświadczeniu wyzna wiarę w Pana Boga mówiąc, że jego wybawcą jest Ten, który zna do głębi ludzkie sumienia. Odpowiedzią ze strony człowieka powinna być postawa męstwa, ponieważ każda okoliczność jest stosowna do składania świadectwa o Panu Bogu, o czym usłyszymy w Ewangelii Mateusza.

            Stawajmy przed Panem Bogiem z pokornym sercem i wsłuchujmy się w Jego uzdrawiające słowa. 


I czwartek i I piątek miesiąca
24-06-2017 11:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Pana Jezusa, ofiarując ją w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszych wspólnot parafialnych. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszych kościołach okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej.

Narodzenie Św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2017 08:23 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystość – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był gotów oddać za nią życie. Ciesząc się narodzinami św. Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną pobożnością. Wpatrując się we wzór św. Jana Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez naszą codzienność w obecności Pana Boga. 


Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 23 czerwca
23-06-2017 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym.

Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw mięsnych.

W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszych wspólnot parafialnych, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.


11 niedziela zwykła - 18 czerwca
18-06-2017 08:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania mówią o bezinteresownym darze Pana Boga dla Narodu Wybranego. Wzmianka o niesieniu Izraela na skrzydłach orłów oznacza, że Pan Bóg, podobnie jak orzeł, chronił swoich wybranych, gdy jeszcze nie potrafili być samodzielni. Młode orły, gdy nie umieją latać, są unoszone przez matkę i zachęcane do podejmowania samodzielnego lotu. Podobnie działo się z Izraelitami, których Pan Bóg osłaniał i uczył żyć według Jego przykazań. Temat ten znajduje swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Pan Jezus, wzruszony widokiem ludzi potrzebujących pomocy, udręczonych i zagubionych, rozsyła uczniów, aby mieli udział w Jego pasterskiej trosce. Apostoł Paweł podsumowuje, że ostatecznie i najpełniej miłość Boża objawiła się w śmierci Jezusa, który umarł za wszystkich.

Otwórzmy nasze serca na bezinteresowny dar Boży, Jego Przedwieczne Słowo.


Oktawa Bożego Ciała
16-06-2017 12:31 • Ks. Stanisław Rząsa

W procesji eucharystycznej wokół naszych kościołów będziemy podążali codziennie przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

Koncert Chwały - Lublin 15 czerwca
15-06-2017 15:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Już po raz 15, będzie miał miejsce KONCERT CHWAŁY w Lublinie. Tegoroczna edycja koncertu, zatytułowana Światło, wyjątkowo odbędzie się na placu zamkowym w wieczór Bożego Ciała, 15 czerwca 2017 r., od godz. 19.00. Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Kukulska.

Szczegóły na plakatach przy naszych parafiach.

Uroczystość Bożego Ciała - 15 czerwca
15-06-2017 12:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek celebrujemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

W naszym mieście organizujemy jedną procesję. W tym roku procesja wyruszy z kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Msza św. około godziny 11.45 przy bazylice św. Anny. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, a dzieci pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na centrum św. Jana Pawła II. 

Powiatowa Biesiada Samorządowa - 11 czerwca
12-06-2017 12:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Starosta Lubartowski serdecznie zaprasza na festyn „Powiatowa Biesiada Samorządowa Niedziela u Sanguszków”. Impreza odbędzie sie w niedzielę 11 czerwca od godz. 16.00 do 21.00 na dziedzińcu pałacu Sanguszków. Wstęp wolny.

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 11 czerwca
11-06-2017 12:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Objawienie się Boga Mojżeszowi, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu, było odpowiedzią na jego gorącą tęsknotę ujrzenia chwały Jahwe. Pan Bóg jest istotą duchową, niepojętą i nieogarnioną. Jeśli człowiek chce Go zobaczyć, musi posłużyć się wrażliwością duchową. Poznanie Pana Boga wiąże się bezpośrednio z otwarciem na Jego miłość, o czym wspomina Święty Jan w Ewangelii. Kiedy narodził się Jezus, Bóg stał się widzialny dla ludzi. Wydarzenie to miało na celu zjednoczenie z ludzką naturą i odkupienie każdego człowieka. W ten sposób wszyscy otrzymaliśmy obietnicę, że przez wiarę w Syna Bożego będziemy mogli oglądać Trójjedynego Boga.

            Wysłuchajmy z uwagą słowa, które kieruje do nas Bóg Ojciec, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana - 8 czerwca
08-06-2017 13:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.


Święto NMP Matki Kościoła - 5 czerwca
05-06-2017 08:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 4 czerwca
04-06-2017 10:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Usłyszymy w Ewangelii, że Pan Jezus udziela swoim uczniom Ducha Świętego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami fakt ten oznaczał, że Pan Jezus został już otoczony chwałą przez Ojca, ponieważ Jego misja została wypełniona. Moment narodzin Kościoła i początek jego misji pośród wszystkich narodów, przedstawiony w Dziejach Apostolskich, jest kolejnym etapem historii zbawienia. W wydarzeniu tym osiągają szczyt wszystkie obietnice Boże dane w ciągu dziejów. Doświadczenie to jest bowiem widzialnym owocem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, ponieważ gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże. Odwołuje się do tej prawdy Święty Paweł w Liście do Koryntian, gdy tłumaczy, że źródłem jedności wierzących wszystkich czasów jest Duch Chrystusa.

Prośmy Pana Jezusa, aby udzielił nam swego Ducha do uważnego słuchania słowa Bożego.

Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię św. wielkanocną. 


I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
01-06-2017 10:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszych kościołach. Pamiętajmy o modlitewnej prośbie o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz o adoracji Najświętszego Sakramentu i Komunii św. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w I sobote miesiąca i polecajmy nasze rodziny i naszą Ojczyznę.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl