Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2014 08:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzieje Apostolskie opisują historię pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Wydarzenie, którego opis dziś usłyszymy, miało miejsce około 40 roku po Chrystusie, w kontekście prześladowania chrześcijan przez Heroda Agryppę. Oto na przykładzie św. Piotra spełnia się obietnica, którą dał wcześniej Jezus o odrzuceniu i prześladowaniu uczniów. Dlatego św. Piotr, a wraz z nim i inni uczniowie, muszą być pewni, że zrealizuje się również obietnica, którą wypowiedział Chrystus pod Cezareą Filipową, a która dotyczyła wiecznego trwania Kościoła. Wspólnota wierzących jest wspólnotą należącą do Chrystusa, dlatego nie może ją pokonać żadne zło.

Umocnijmy się tą prawdą, płynącą z dzisiejszej liturgii słowa.


Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - 27 czerwca
27-06-2014 13:44 • Ks. Stanisław Rząsa

W piatek przeżywamy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II to także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Nie zapominajmy, że ci, którzy nam posługują przy ołtarzu i w konfesjonale, zostali z ludu wzięci i do ludu posłani, dlatego tym bardziej są narażeni na ataki złego ducha, dlatego też potrzebują naszego duchowego wsparcia i modlitwy. 

W tym dniu razem z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i wychowawcami oraz katechetami będziemy dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, których udzielił im w tym roku szkolnym.

 

Uroczystość Św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2014 08:44 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. 

12 niedziela zwykła - 22 czerwca
22-06-2014 08:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa przynosi nam dziś pewność, że Bóg troszczy się o tych, którzy Mu bezgranicznie ufają. Przekonał się o tym prorok Jeremiasz, działający w okresie upadku królestwa judzkiego i będący prorokiem trudnych czasów. Mimo że miał wielu wrogów, nie załamał się w wierze i ufności, za co Bóg hojnie go wynagrodził. W podobnym tonie wypowiedziana została zachęta do wierności przez samego Jezusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, która stanowi część Jego misyjnej mowy. Pan Jezus nie krył przed Apostołami, że czekają ich prześladowania. Nie krył także, że za wierność do końca, czeka ich nagroda, którą jest sam Bóg.

Przyjmijmy więc dziś z wdzięcznością pokrzepiające słowo Boże.


Uroczystość Bożego Ciała - 19 czerwca
19-06-2014 10:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Uroczystość Bożego Ciała jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. W dzisiejszą uroczystość w sposób publiczny wyznajemy wiarę w obecność Jezusa pod tymi postaciami.

W naszym mieście organizujemy jedną procesję. W tym roku procesja rozpocznie się od Bazyliki św. Anny. Wyruszy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św. rozpocznie się około godz. 11.45. Mszę Świętą odprawi Ks. Biskup Józef Wróbel. Niech nas w tę uroczystość nie zabraknie.

Niedziela Najświętszej Trójcy - 15 czerwca
15-06-2014 08:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Dogmat o Bogu Trójjedynym jest fundamentalną prawdą naszej wiary. Stary Testament nie znał jeszcze tej terminologii, ale do Boga Jahwe odnosił już określenia, które później zostały zdefiniowane jako przymioty Boskie. I tak na górze Synaj, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu, Bóg objawia się Mojżeszowi jako Pan miłosierny, cierpliwy, bogaty w łaskę, a także wierny. Kto wierzy w Ojca, Syna i Ducha, o czym z kolei zapewni nas dzisiaj Ewangelia, nie zostanie potępiony. Natomiast ci, którzy nie przyjmują ofiarowanej przez Boga miłości, która objawiła się w Synu, sami wykluczają się ze zbawienia.

Oby dzisiejsze słowo Boże rozbudziło w nas niezachwianą wiarę.


Parafiada siatkarska - Lubartów 2014
13-06-2014 10:05 • Marcin Malessa

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie i Urząd Miasta w Lubartowie zapraszają chętne drużyny na PARAFIADĘ SIATKARSKĄ LUBARTÓW 2014.


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 12 czerwca
12-06-2014 08:01 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 12 czerwca, po raz drugi w kalendarzu kościelnym będziemy obchodzili Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ma być to dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też neoprezbiterów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

Święto Matko Kościoła - 9 czerwca
09-06-2014 08:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. Zostało ono ustanowione na prośbę biskupów polskich podczas Soboru Watykańskiego II.

Serdecznie zachęcamy do udziału we Mszy św. w naszych kościołach.

Zesłanie Ducha Świętego - 8 czerwca
08-06-2014 07:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa opisuje wydarzenie, które miało miejsce podczas Święta Tygodni. Aby lepiej zrozumieć, jaką wartość ma ten epizod dla wierzących, trzeba odnieść się do wspomnianego święta. Zwano je także Świętem Żniw, a Żydzi mówiący językiem greckim nazywali je Pentakoste. Było to, obok Paschy, jedno z najważniejszych świąt w Izraelu. I właśnie w tym dniu Jezus zsyła na Apostołów obiecanego wcześniej Ducha Świętego. To tchnienie Ducha jest zatem żniwem zmartwychwstania Mesjasza i przynosi obfite owoce w postaci pokoju, który Biblia nazywa szalom. Zwrot szalom to nie tylko pozdrowienie, ale to pełnia wszelkiego błogosławieństwa.

Niech więc Bóg mocą Ducha, przez słuchanie słowa, udzieli i nam tego pokoju.


Wniebowstąpienie Pańskie - 1 czerwca
01-06-2014 12:13 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich w prosty sposób opowiedział, co wydarzyło się w Jerozolimie czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Opisał fakt wniebowstąpienia Jezusa. Natomiast św. Paweł w hymnie uwielbienia Boga w Liście do Efezjan, którego fragment dziś usłyszymy, daje teologiczną wykładnię tego wydarzenia. Znajduje się tam fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej – Bóg „wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swojej prawicy”. W języku biblijnym zwrot „siedzieć po prawicy” oznacza mieć tę samą władzę i tę samą godność. A zatem Chrystus jest Bogiem. Dzisiejsze czytania to wielkie wyznanie wiary.

Wsłuchajmy się w słowo Tego, który, jak powie św. Mateusz, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl