Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Trójcy Świętej - 31 maja
31-05-2015 14:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytane dziś teksty Pisma Świętego są swoistego rodzaju argumentacją za działaniem Boga. Pierwszy argument wynika z historii. Oto Mojżesz przed śmiercią daje ostatnie pouczenia swemu narodowi, zachęcając do wdzięczności za objawienie się osobowego Boga. Drugi argument zawarty jest w Ewangelii i dotyczy naszego działania. Chrystus kierując słowa do Apostołów, kieruje je do nas. W życiu chrześcijanina nie ma więc nieważnych wydarzeń, gdyż zawsze jest świadkiem Chrystusa. I wreszcie trzeci argument wynika z obecności Ducha Bożego w nas, który uzdalnia nas, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Stąd chrześcijaństwo to nie ideologia, ale osobowa relacja z Bogiem Trójjedynym.

            Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, które wypowiada dziś i kieruje do nas Pan Bóg.

 

Święto Matki Kościoła - 25 maja
25-05-2015 07:59 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II.

Zapraszamy do uczczenia Matki Kościoła przez udział we Mszy Świętej.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 24 maja
24-05-2015 07:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”. W stwierdzeniu tym jawi się podstawowa prawda o roli Trzeciej Osoby Boskiej w życiu każdego człowieka. Duch Święty jest Dawcą wszelkich darów i Tchnieniem mądrości. Stąd też Chrystus już w dniu zmartwychwstania, o czym powie nam dzisiejsza Ewangelia, tchnie na Apostołów Ducha Świętego, aby mogli stać się bez lęku i obaw prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego. Natomiast opis zesłania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy jest objawieniem tego, co dokonało się w poranek wielkanocny.

            Przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, by przyjąć z odwagą słowo Boże.


Nabożeństwa Majowe
18-05-2015 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W maju gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Jako Polacy mamy szczególne zobowiązanie do oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcamy parafian do licznego udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele. Zachęcamy także do podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej i pieśni maryjnych przy kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść do kościoła w godzinach nabożeństwa.


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 17 maja
17-05-2015 07:01 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Odpust w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego


Zarówno Dzieje Apostolskie, jak i Ewangelia według św. Mateusza przedstawiają nam w sposób opisowy wniebowstąpienie Chrystusa. Ta fundamentalna prawda naszej wiary została udokumentowana na sposób historyczny. Znamy miejsce wydarzenia, świadków, jak również i czas. Nie można więc podawać w wątpliwość tego wydarzenia, które zamyka niejako ziemską działalność Jezusa. Natomiast św. Paweł w Liście do Efezjan daje nam teologiczną wykładnię tegoż faktu. Wynika z niej z kolei jasna prawda, że Ojciec posadził Chrystusa po swojej prawicy, a to w języku biblijnym oznacza prawdę, że Syn i Ojciec mają jedną naturę. Chrystus zatem jest Bogiem.

            Wsłuchajmy się w słowo Boże, abyśmy mogli stać się świadkami Chrystusa.

Zaproszenie do Muzeum w Kozłówce
15-05-2015 16:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Dyrekcja Muzeum w Kozłówce serdecznie zaprasza do zwiedzenia wystawy prac Zbigniewa Jóźwika pt. „Madonny”, eksponowanej w kaplicy pałacowej od 1 maja. Szczególna prezentacja będzie w piątek 15 maja o godz. 14.00. Uroczystość uświetni koncert w wykonaniu scholi z Parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie, a dla uczestników spotkania autor przygotował prezent. Jedna z jego grafik trafi do rąk wylosowanej osoby.

Wystawa będzie eksponowana do 29 maja. Wstęp do kaplicy i na wystawę jest wolny. 

VI niedziela Wielkanocna - 10 maja
10-05-2015 15:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Ciekawa jest dziś kolekcja czytań liturgii słowa. Otóż relacja w Dziejach Apostolskich z włączenia pogan do wspólnoty pierwszych chrześcijan, zestawiona jest z Listem i Ewangelią, które napisał św. Jan. I właśnie obydwa pisma Janowe jednoznacznie wskazują na obowiązek wypełniania przykazania miłości, gdyż tego domaga się sam Bóg, który jest miłością. W kontekście więc pierwszego czytania odpowiedź na pytanie, kogo mam kochać, jest prosta. Chrześcijanin to człowiek, który kocha wszystkich, bez względu na wyznawane poglądy, wiarę, czy też przynależność do jakiejś grupy społecznej.

            Wiedząc, że to wymaganie Ewangelii nie jest łatwe, prośmy dziś Jezusa – Słowo Ojca – objawiające się jako Miłość, aby uzdolniło nas do tej cnoty.


Uroczystość NMP Królowej Polski
03-05-2015 09:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Msza w intencji Ojczyzny w Bazylice Świętej Anny o godz. 10.30.


V niedziela Wielkanocna - 3 maja
02-05-2015 09:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Sytuacja nawróconego Szawła była wyjątkowo trudna. Z polecenia Chrystusa ma iść do chrześcijan, których wcześniej gorliwie prześladował. Co więcej, św. Paweł sam chciał wejść we wspólnotę wierzących, bo wiedział, że bez jedności nie ma głoszenia Chrystusa. Co więc stanowi zasadę więzi we wspólnocie Kościoła? Odpowiedź daje przypowieść o winnym krzewie z dzisiejszej Ewangelii. Źródłem jedności jest tylko Chrystus. Św. Jan w swoim Liście odwraca nieco sytuację i stwierdza, że pozostawanie w łączności z Kościołem, jest znakiem tego, czy ktoś ma właściwy obraz Boga, czy też żyje jakąś iluzją.

            Prośmy dziś Chrystusa – żywe Słowo – aby uzdolniło nas kochać braci, takich, jacy są i w ten sposób trwać we wspólnocie wierzących.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl