Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
22 niedziela zwykła - 28 sierpnia
28-08-2022 11:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli stawia przed nami pytanie: gdzie tak naprawdę jest nasze serce, czy na pewno jest przy Bogu?

Księga Powtórzonego Prawa przypomina, że przykazania Boże zostały dane człowiekowi po to, by wskazywały mu drogę do szczęścia. Mądrość jest darem Bożym, słowem, które trzeba wprowadzać w czyn, jak zauważa w swoim Liście Święty Jakub.

Ewangelia przywołuje spotkanie, w którym biorą udział Pan Jezus i Jego uczniowie oraz faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ci ostatni mają pretensje do Pana Jezusa, że Jego uczniowie nie przestrzegają tradycyjnego rytuału obmycia przed posiłkiem. Są tak skupieni na sprawach formalnych, że tracą z oczu najważniejsze: samego Boga i istotę prawa, które ma służyć człowiekowi, a nie być ponad nim.

Słuchając słowa Bożego, przylgnijmy sercem do Bożego prawa miłości.


Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
23-08-2022 09:53 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 23 sierpnia, decyzją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku obchodzony jest  Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W Polsce obchodzony od 2011 roku. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia bez końca.

Wspomnienie NMP Królowej - 22 sierpnia
22-08-2022 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim (kolekta mszalna).

21 niedziela zwykła - 21 sierpnia
21-08-2022 09:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Pokazuje jednak, że Boskie działanie potrzebuje ludzkiej współpracy. Dlatego Jezus zachęca swoich słuchaczy, by wchodzili przez ciasne drzwi, ciasną bramę. I sam o sobie mówi, że jest bramą. Wysiłki wejścia do królestwa Bożego zakładają dobre wykorzystanie czasu, a także troskę o innych. Świadomość bycia „ostatnim” wskazuje na serce pozbawione samowystarczalności i przepełnione zaufaniem do Boga. To akceptowanie swojego życia i jego przeciwności, a jednocześnie ufność w moc Bożą. W naśladowaniu Jezusa nie chodzi bowiem o jakąś zewnętrzną pobożność, ale przemienione serce, które okazuje miłosierdzie, łagodność i pokorę.

Pozwólmy słowu Bożemu dotrzeć do naszego serca i umysłu.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2022 15:36 • Ks. Stanisław Rząsa

15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku.

W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.

W tym dniu przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego.


20 niedziela zwykła - 14 sierpnia
14-08-2022 15:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozwojowi wiary, który zakłada zacieśnianie więzi z Bogiem, towarzyszą przeszkody i trudności. Widzimy to wyraźnie w życiu proroków, którzy byli często odtrącani przez przywódców Izraela, ponieważ stanowili dla nich swoisty wyrzut sumienia. Doświadczył tego również Jeremiasz, który został wrzucony do cysterny z błotem za odważne głoszenie Izraelitom Bożego orędzia. Zamiast iść za pomocnymi wskazaniami Jahwe, które wymagały pokory, woleli trwać w swoim uporze skazanym na porażkę. I dziś świadkowie Jezusa znoszą drwiny, są znieważani i odrzuceni przez otoczenie za to tylko, że przyznają się do wiary w Zbawiciela.

Wsłuchani w słowo Boże umacniajmy odwagę, pełną ufności względem Boga i wytrwałości w podążaniu za Jego wolą.


19 niedziela zwykła - 7 sierpnia
07-08-2022 08:52 • Ks. Stanisław Rząsa

Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Wierzymy w to, co jest objawione w słowie Bożym, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Wierzymy w Boga, który objawił się nam jako Trójca Osób: Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy Bogu, to znaczy uznajemy za prawdę to, co Bóg objawił, ale także w pełni Bogu ufamy. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, że rozumem i wolą staramy się przylgnąć do tego, co Bóg nam objawił. Najpełniej uczynił to w swoim Synu. Pogłębianie wiary wyraża się także w trosce o wiarę innych.

Aby ożywić w sobie czujność na głos Boży, otwórzmy się teraz na dar słowa.


Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2022 17:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 6 sierpnia, obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie zanotowane na kartach Ewangelii było zapowiedzią naszej przyszłości – życia wiecznego, oglądania na wieki Boskiego Oblicza. Msza Święta na cmentarzu parafialnym w Lubartowie o godz. 18.00. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju zaprasza na Sumę Odpustową o godz. 11.30.

I piątek miesiąca - 5 sierpnia
05-08-2022 17:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Zapraszamy na Mszę Świętą i na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mamy okazję do Spowiedzi Świętej.

Wspomnienie Św. Jana Marii Wianneya - 4 sierpnia
04-08-2022 14:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. Będzie to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Odpust Porcjunkuli - 2 sierpnia
02-08-2022 14:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświecającej, Komunia Święta, modlitwa  w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl