Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Poniedziałek Wielkanocny - 28 marca
28-03-2016 11:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy to drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubaelskiego.

Postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli, którą przeżywamy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Niedziela Zmartwychwstania - 27 marca
27-03-2016 10:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Świadectwo Apostoła Piotra o zmartwychwstaniu, które usłyszymy w czytaniu z Dziejów Apostolskich, jest pierwszym przemówieniem skierowanym do pogan. Stąd też nie znajdziemy w nim żadnych cytatów biblijnych, gdyż dla pogan taka treść byłaby nieczytelna. Mamy zatem przykład pierwszej katechezy, która wykorzystuje późniejsze zasady inkulturacji. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu przekazu najbardziej fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa − zmartwychwstania Chrystusa, którego świadkiem był Święty Piotr.

Niech dzisiejsza liturgia słowa uzdolni nas do odważnego dawania świadectwa o tym fakcie, które będzie czytelne dla każdego człowieka.

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. 
Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa spotykamy się w naszych świątyniach, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Od pustego grobu, Wszystkim, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

 


Wielka Sobota - 26 marca
26-03-2016 14:52 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielka Sobota jest również dniem, gdy nie sprawuje się Eucharystii. Wszyscy wierni są zaproszeni do modlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym Grobie Pańskim. 

Przed południem w naszych kościołach odbywa się błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

 

Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca, o godz. … rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, będziemy słuchać słowa Bożego, znów zaśpiewamy radosne Alleluja, a także weźmiemy udział 
w poświęceniu wody i odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać odpust zupełny. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna (i procesja rezurekcyjna, podczas której obwieścimy wszystkim mieszkańcom naszej parafii, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa wśród nas). Na tę liturgię prosimy o przyniesienie świec i naczynia na wodę święconą.

Wieczorem po zachodzie słońca rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Celebrujemy noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Celebrujemy Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię rozpoczynamy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, następnie słuchamy słowa Bożego i zaśpiewamy radosne Alleluja, a także weźmiemy udział w poświęceniu wody i odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać odpust zupełny. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna. Na tę liturgię prosimy o przyniesienie świec.

 


Wielki Piątek - 25 marca
25-03-2016 14:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzyża świętego. Za uczczenie krzyża w tym dniu możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do przygotowanego Grobu Bożego, gdzie trwać będzie adoracja przez Wielką Sobotę, aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. 

 Przypominamy też, że w Wielki Piątek wierni oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia.

Tradycyjnie zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta o godz. 20.00.


Wielki Czwartek - 24 marca
24-03-2016 14:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego „ciemnicą”). Podczas procesji będziemy śpiewać hymn Pange lingua (Sław języku tajemnicę), za którego odmówienie tego wieczoru można uzyskać odpust zupełny. 


Niedziela Palmowa - 20 marca
20-03-2016 13:52 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego 
i posłusznego Sługę Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię 
i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści znajdą swoje wypełnienie 
w opisie męki Pańskiej, którą w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza.
Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego i posłusznego Sługę Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści znajdą swoje wypełnienie w opisie męki Pańskiej, którą w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza. Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

 

V niedziela Wielkiego Postu - 13 marca
13-03-2016 10:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Proroctwo Izajasza, które dziś usłyszymy, bardzo wyraźnie odnosi się do dwóch wydarzeń z historii zbawienia – nawiązując do wyjścia Izraelitów z Egiptu, zapowiada wyzwolenie z grzechu, które dokonało się przez Chrystusa. O zbawieniu dotykającym konkretnego człowieka powie nam dziś Ewangelia. Święty Jan pokaże nam, w jaki sposób działa Bóg w swej nieskończonej miłości. Trzeba jednak podjąć decyzję przyjścia do Chrystusa i niejako – jak zauważył to Święty Paweł Apostoł – zanurzenia się w Jego śmierci. Nie wahajmy się zwracać się do Boga ze swoją nędzą, małością i grzesznością.

Słuchając uważnie słowa Bożego, przyjmijmy je z otwartymi i gorącymi sercami.


Dzień Kobiet - 8 marca
08-03-2016 10:38 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu, ale nie tylko, o naszych babciach, mamach, żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość dobrym słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nie.

IV niedziela Wielkiego Postu - 6 marca
06-03-2016 10:31 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Księga Jozuego, której fragment dziś usłyszymy, mówi o wierności Pana Boga. Choć nie ma
w tym passusie ani słowa określającego ten przymiot Boga, to jednak można wysnuć taki wniosek na podstawie opisanego wydarzenia. Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to wypełnienie obietnicy Pana Boga o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej. Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego miłosierdziem, które – jak powie Święty Paweł – objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie Boga jest też ukazane w przypowieści, którą przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną miłość Boga wobec każdego grzesznika. 
Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego, które pomaga nam odwrócić się od grzechu.

Księga Jozuego, której fragment dziś usłyszymy, mówi o wierności Pana Boga. Choć nie maw tym passusie ani słowa określającego ten przymiot Boga, to jednak można wysnuć taki wniosek na podstawie opisanego wydarzenia. Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to wypełnienie obietnicy Pana Boga o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej. Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego miłosierdziem, które – jak powie Święty Paweł – objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie Boga jest też ukazane w przypowieści, którą przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną miłość Boga wobec każdego grzesznika.  Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego, które pomaga nam odwrócić się od grzechu.

 


I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca
01-03-2016 10:54 • Ks. Stanisław Rząsa

 

 tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek zapraszamy na modlitwę w intencji powołanych do służby Bożej oraz 
o nowe i święte powołania. W piątek okazja do spowiedzi świętej i Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę Msza Świta i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.W czwartek zapraszamy na modlitwę w intencji powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. W piątek okazja do spowiedzi świętej i Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę Msza Świta i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl