Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
V Niedziela Wielkanocna - 28 kwietnia
28-04-2024 12:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W V Niedzielę Wielkanocną Kościół rozważa Ewangelię o latoroślach w winnym krzewie. Krzewem winnym jest Jezus, a my latoroślami. Kluczowym momentem w życiu każdego z nas stał się sakrament chrztu świętego, w którym dokonało się nasze wszczepienie w Jezusa. Dlatego istotne w naszym życiu jest nie deklarowanie się jako osoba wierząca, ale chodzi jeszcze o jakość naszej wiary, obecność we wspólnocie Kościoła w której umacnia się to nasze wszczepienie w Jezusa. Tylko wtedy nasze życie będzie owocować.

Zapraszamy na Eucharystię w której wyrazimy naszą jedność z Jezusem!


Światowy Dzień Modlitw o Powołania
22-04-2024 14:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W Niedzielę Dobrego Pasterza, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.

IV Niedziela Wielkanocna - 21 kwietnia
21-04-2024 11:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Czwarta niedziela wielkanocna tradycyjnie nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Uświadamiamy sobie po raz kolejny prawdę, że Jezus prowadzi swój Kościół i jest w nim obecny, „po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wiara to relacja z Jezusem, dlatego troszczymy się by usłyszeć Jego wołanie w głębi swojego serca i w „swoim języku”. Jesteśmy ludźmi w drodze i potrzeba nam troski by w otaczającym nas wielogłosie bezbłędnie rozpoznać głos Jezusa.

Zapraszamy na Eucharystię, która pomoże nam konsekwentnie za Nim podążać!


Tydzień Biblijny
15-04-2024 11:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Trzecia niedziela Wielkanocy, obchodzona jako Niedziela Biblijna, rozpoczyna w Polsce Tydzień Biblijny. Pragniemy zachęcić wszystkich do indywidualnej lektury i medytacji Biblii, by spotkać Pana, który przemawia do swojego ludu na kartach Pisma Świętego.

III Niedziela Wielkanocna - 14 kwietnia
14-04-2024 08:53 • Ks. Stanisław Rząsa

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem”. Przed nami nieustannie staje Chrystus Zmartwychwstały i czyni wszystko, by dać się nam rozpoznać. Msza Święta jest takim spotkaniem w którym możemy doświadczyć realnej obecności Jezusa pod Eucharystycznymi postaciami. To także moment w którym On oświeca nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma.

W tę Niedzielę Biblijną zechciejmy spotkać się z Nim i prosić o światło wiary. Zapraszamy na Eucharystię!


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 8 kwietnia
08-04-2024 08:57 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielkim Tygodniu 25 marca przypadła Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dlatego została przeniesiona na ponieedziałek 8 kwietnia. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dziękujemy dziś Panu Bogu, że z miłości do nas przyjął naszą ludzką naturę, stał się jednym z nas, by nas odkupić i na nowo przywrócić w nas godność dziecka Bożego. Naszą wdzięczność wyrażamy również Maryi, Matce Bożej, która swoim FIAT zgodziła się uczestniczyć w tym Bożym planie zbawiania świata

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego - 7 kwietnia
07-04-2024 08:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Jana przypomina spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami. Pan Jezus uwiarygodnia się przez swoje rany. Takiego dowodu prawdziwości Jego zmartwychwstania domagał się Tomasz Apostoł. Ta niewiara Tomasza pomaga i nam jeszcze bardziej uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. W tym spotkaniu Jezus dopomina się o wiarę opartą nie tyle na dowodach widocznych dla oczu, lecz na dowodach serca. Taką wiarę budujemy i jej doświadczamy we wspólnocie Kościoła. „Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Niech słowo Boże pogłębi naszą wiarę w obecność Pana pośród nas.


Święto Bożego Miłosierdzia - 7 kwietnia
04-04-2024 14:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w naszej ojczyźnie Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta może być odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

I czwartek, piątek i sobota
04-04-2024 14:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Najbliższy czwartek, piątek i sobota to: czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła do wspólnej modlitwy: w czwartek w intencji powołań do służby Bożej, w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, w sobotę do uczenia Niepokalanego Serca Maryi.

Poniedziałek Wielkanocny - 1 kwietnia
01-04-2024 14:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Przedłużamy radość z faktu, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa pośród nas. On pragnie z nami się spotykać, napełniać swoją obecnością, pokrzepiać nasze serca i napełniać odwagą do apostołowania – do głoszenia prawdy o Jego zmartwychwstaniu. Także Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przypomina o tej prawdzie w kierowanym do nas słowie. My zaś pragniemy z całego serca podziękować za składane ofiary, które przeznaczymy na tę naszą katolicką uczelnie.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl