Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Archaniołów - 29 wrzesnia
29-09-2014 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

26 niedziela zwykła - 28 września
28-09-2014 08:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Człowiek, doświadczając zła w życiu, niejednokrotnie obwinia za to samego Boga. Zapomina natomiast, że to nie Bóg, a grzech jest źródłem cierpień. Pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa zapewni nas nawet, że Bóg nie jest chwiejny w swym postępowaniu, ale dotrzymuje obietnicy zbawienia. Jednakże, aby móc dostąpić tej łaski, trzeba nawrócić się do Boga. W sposób obrazowy przedstawi nam tę prawdę przypowieść o dwóch synach z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Chcąc więc cieszyć się życiem wiecznym, trzeba nie tyle pozostać na płaszczyźnie słownych deklaracji, ale podjąć konkretny czyn. Uczy nas takiej postawy samo słowo Boże, które wypowiedziane przez Boga, staje się i jest skuteczne.

25 niedziela zwykła - 21 września
21-09-2014 08:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj prorok Izajasz zachęca nas do poszukiwania Boga, używając hebrajskiego słowa darasz, które nacechowane jest wielką żarliwością i intensywnością. Chcąc jednak podjąć trud poszukiwań, trzeba najpierw gorąco pragnąć Boga. Z drugiej zaś strony poszukujący może być pewny, że Bóg jest blisko niego, ale często tam, gdzie się tego nie spodziewa. Stąd więc trzeba umieć czytać znaki czasu i nie zasklepiać się w egoizmie. Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii, wzięta z realiów palestyńskich, dobitnie wskaże, że małoduszność zamyka człowieka na dobro, które mogłoby zaistnieć dzięki łasce Boga.

A Bóg wciąż przychodzi w drugim człowieku i w swoim słowie. Czy jestem gotów przyjąć tę łaskę?


Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - 21 września
20-09-2014 08:47 • Ks. Stanisław Rząsa

25 niedziel w ciągu roku, jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z treścią tego orędzia.Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.


Św. Stanisława Kostki - 18 września
18-09-2014 07:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

IV Tydzień Wychowania - 14 - 21 września
15-09-2014 13:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywamy IV Tydzień Wychowania. Prośmy Boga o światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli i wychowawców w procesie kształcenia serc i umysłów młodych ludzi. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa. Rodziców prosimy by zwrócili uwagę na udział młodziezy w katechezie. Dla wierzącychy w Chrystusa jest ona obowiązkiem moralnym.


Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej - 15 września
15-09-2014 07:51 • Ks. Stanisław Rząsa

W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

24 niedziela zwykła - Podwyższenie Krzyża Świętego - 14 września
13-09-2014 07:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie dotyka problemu buntu Izraelitów na pustyni podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, jak również kary zesłanej za rebelię przez Boga. Lekarstwem miał być swoistego rodzaju paradoks – Izraelici mieli bowiem umieścić na palu węża i spojrzenie na ten znak było zbawienne. Widzimy tu pewną zapowiedź tego, czego dokonał Chrystus również na drzewie – na krzyżu został pokonany wąż – Szatan. Na pustyni Izraelitów ocaliło ufne spojrzenie na uczyniony przez Mojżesza znak. Również i dzisiaj ludzie mogą znaleźć ratunek w spojrzeniu pełnym wiary na Tego, który został „wywyższony” na drzewie krzyża.

Przybliżmy się więc i my do Słowa, które daje życie, lecz nie potępia.


Święto Narodzenia NMP - 8 września
08-09-2014 10:02 • Ks. Stanisław Rząsa

8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

Zapraszamy do uczczenia Matki Bożej!

Dożynki Powiatowe - 7 września
07-09-2014 19:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Dożynki rozpocznie uroczysta msza święta odprawiona w Bazylice św. Anny o godzinie 12.00 w intencji rolników i ich pracy, będąca dziękczynieniem za tegoroczne zbiory, podczas której poświęcone zostaną wieńce dożynkowe przygotowane przez przedstawicieli gmin z terenu naszego Powiatu. Następnie korowód dożynkowy przejdzie na plac przed Starostwem Powiatowym, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.

23 niedziela zwykła - 7 września
07-09-2014 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Trudnym obowiązkiem wynikającym z miłości bliźniego jest upomnienie. Nie odnosi się on jedynie do funkcji proroczej czy też kapłańskiej, jak można byłoby odnieść takie wrażenie, wysłuchując dziś jedynie czytania z Księgi proroka Ezechiela. Tym, który ustanawia „reguły wspólnoty”, jest Chrystus i to On wskazuje swoim uczniom, a więc również każdemu z nas, na konieczność upominania. Taka postawa nie ma na celu czyjegoś poniżenia, ale dania impulsu do zyskiwania prawdziwego życia w wolności. Człowiek często bowiem nie widzi własnych błędów. Potrzebny jest brat, pełen miłości, i konieczne jest lustro słowa Bożego, aby móc wyeliminować grzech.


Pielgrzymka do Wąwolnicy
06-09-2014 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę wyrusza piesza pielgrzymka do Wąwolnicy. Wyjście spod bazyliki św. Anny o godz. 8.00. Opłata za częściowy przejazd 5 zł. Zachęcamy do udziału. Plan uroczystości w Wąwolnicy kliknij więcej


I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
04-09-2014 19:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołanie kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.

A I piątek miesiąca jest dobrą okazją, by z nową gorliwością rozpocząć praktykę odprawiania dziewięciu I piątków miesiąca, by uprosić dar Bożego miłosierdzia dla siebie czy dla innych.

W pierwszą sobotę miesiąca z dziecięcym zaufaniem oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl