Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2021 10:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszą uroczystość porusza bardzo ważne aspekty. Czytanie z Dziejów Apostolskich wspomina o mocnej więzi, która łączy Kościół. Trwa on na modlitwie w intencji uwięzionego Piotra. W czytaniu z Listu do Tymoteusza Święty Paweł Apostoł dzieli się doświadczeniem umocnienia, jakiego doświadcza podczas prześladowań, i choć nadchodzi koniec jego życia ziemskiego, jest spokojny i wielbi Pana Boga. Ewangelia zawiera dialog Piotra z Jezusem, w którym Mistrz ukazuje jego powołanie.

Otwórzmy teraz serca na dar słowa Bożego i łaskę Bożą, którą nam przynosi.


Odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 27 czerwca
27-06-2021 17:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 27 czerwca uroczystość odpustowa w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Suma odpustowa o godz. 12:00. Kazanie odpustowe i sumę odpustową odprawi ks. dr Wojciech Rebeta – ojciec duchowny naszego seminarium i diecezjalny opiekun kółek różańcowych.

13 niedziela zwykła - 27 czerwca
27-06-2021 10:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże, przeznaczone na dzisiejszą niedzielę, mówi o ludzkim zmaganiu z trudnościami i przeciwnościami. Księga Mądrości przypomina, że człowiek jest stworzony do nieśmiertelności i wieczności. Ewangelia opisuje wskrzeszenie córki Jaira. Natomiast drugie czytanie, z Listu Świętego Pawła do Koryntian, mówi o potrzebie dzielenia się posiadanymi dobrami. Wskazuje na Syna Bożego, który zechciał przyjąć człowieczeństwo, aby być bliżej nas i ubogacić nas swym ubóstwem.

Abyśmy słuchali Bożego głosu, szli za nim i szczerze, z radością miłowali naszych braci, wysłuchajmy słowa Bożego.


12 niedziela zwykła - 20 czerwca
20-06-2021 10:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wskazuje na moc Boga, który jest Panem wszelkiego stworzenia i wszystko jest Mu poddane. W Ewangelii usłyszymy o burzy, która spotkała uczniów Jezusa na Jeziorze Galilejskim. Gest uciszenia żywiołu przez Pana Jezusa uzmysłowił uczniom, kim jest ich Mistrz. Fragment z Drugiego Listu do Koryntian przywołuje na myśl sakrament chrztu świętego.

Wysłuchajmy teraz słowa Bożego, abyśmy potrafi radować się tym, że w nasze życie wszedł Pan, który ucisza burze niepokoju i pozostaje z nami.


11 niedziela zwyła - 13 czerwca
13-06-2021 14:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Prawdziwy rozwój człowieka jest możliwy dzięki Panu Bogu. O tym mówi dziś słowo Boże. Z fragmentu Księgi Proroka Ezechiela usłyszymy o tym, że Boże działanie przynosi głęboki pokój, wyprowadzając dobro z trudnych wydarzeń. Na potrzebę naszego codziennego dążenia do Pana Boga przez pełnione uczynki zwraca uwagę Święty Paweł. Ewangelia w przypowieściach o zasianym ziarnie i o ziarnku gorczycy mówi o wzrastającym wśród nas królestwie Bożym. To Pan Bóg troszczy się o wzrost królestwa Bożego, także w sercu człowieka.

Człowiek najpiękniej rozwija się i owocuje, słuchając słowa Bożego, z którego rodzi się wiara.


Otwarcie nowej strażnicy PSP - 11 czerwca
11-06-2021 10:13 • Ks. Stanisław Rząsa

O godz. 12.30 Msza św. w kościele Wniebowstąpienia Pańśkiego w Lubartowie w intencji strażaków z okazji nadania sztandaru Komendzie PSP w Lubartowie i otwarcia nowej strażnicy. Mszę św. odprawi kapelan wojewódzki strażaków Ks. Mirosław Ładniak

10 niedziela zwykła - 6 czerwca
06-06-2021 09:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ostrzega nas, żebyśmy nie słuchali złego ducha. Kiedy człowiek ulegnie pokusie, zaczyna się ukrywać przed Panem Bogiem, czuje się nieszczęśliwy i oskarża innych, o czym wspomina pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Natomiast ten, kto pokłada ufność w Chrystusie, jak mówi Święty Paweł, ma mocną nadzieję w Panu i żadne trudności nie są w stanie odebrać mu radości z bliskiej relacji z Panem Bogiem. Ewangelia przypomina o nauczaniu Pana Jezusa, kiedy uczeni w Piśmie oskarżali Go przewrotnie o to, że służy złemu duchowi.

Abyśmy potrafili pełnić wolę Bożą całym sercem, wysłuchajmy słowa Bożego i zachowajmy je w naszych sercach.


Dzień Dziękczynienia - 6 czerwca
05-06-2021 10:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Prawdziwym wotum jest Polska wdzięczna Bogu za odzyskaną wolność. Idea Dnia Dziękczynienia jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r. Przed kościołem możemy złożyć ofiary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

Oktawa Bożego Ciała
04-06-2021 10:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W Oktawie Bożego Ciała po Mszy Świętej wieczornej litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy do udziału w procesji.

I piątek miesiąca - 4 czerwca
04-06-2021 10:35 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej. Zapraszamy do naszych świątyń.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - 3 czerwca
03-06-2021 10:28 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszego miasta do czterech ołtarzy. „zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi” – będziemy śpiewać w czasie procesji. Zatroszczmy się o przystrojenie mieszkań, domów, by powitać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który przychodzi do nas z błogosławieństwem. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję wszystkich naszych parafian oraz grupy duszpasterskie. Procesja rozpocznie się w bazylice św. Anny o godz. 10.30. Około godziny 11.30 Uroczysta Msza Święta przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zapraszamy do udziału!


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl