Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Tydzień Miłosierdzia
25-04-2022 08:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedziela Miłosierdzia to patronalne święto Caritas które rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas.

Święto Bożego Miłosierdzia - 24 kwietnia
24-04-2022 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W dniu Pańskim kierujemy naszą uwagę na chwalebną postać zmartwychwstałego Chrystusa. Trzeba nam jednak w geście pokory uznać własną grzeszność. Dopiero wówczas będziemy mogli wejść w bliską relację ze Zmartwychwstałym i poczuć dotknięcie Jego miłosierdzia. Jego źródłem jest przyjęcie prawdy o paschalnej drodze Jezusa, która przez krzyż i śmierć doprowadziła Go do życia i chwalebnego zmartwychwstania. I Zmartwychwstały przychodzi do swoich uczniów, którzy trwali na modlitwie. Jedni uznają Chrystusa w oparciu o wiarę, bez żadnych potwierdzeń, inni – jak Tomasz – poszukują prawdy na podstawie wiedzy i dowodów.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, które otwiera nasze serca na radość Ewangelii i nadzieję nowego życia.


Pielgrzymka do Włoch
23-04-2022 09:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy pielgrzymkę do Włoch od 13 do 22 lipca. W programie nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II, Ojca Pio i Ks. Dolindo Routolo. Cena 340 Euro + 950 zł.

Spotkanie z przedstawicielem biura 31 maj o godzinie 18.30 w sali Centrum Pomocy przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Na spotkanie proszę przygotować wpłatę - 340 EURO. Pozostałą sumę 950 zł można wpłacić również na spotkaniu lub później na konto biura Matteo Travel.

Zapisy: Ks. Stanisław tel. 600 965 264.


Poniedziałek Wielkanocny - 18 kwietnia
18-04-2022 12:53 • Ks. Stanisław Rząsa

Mowa misyjna Piotra to uroczyste obwieszczenie kerygmatu o zmartwychwstaniu Jezusa. Kościół głosi całemu światu, że Pan żyje! W ten sposób ukazuje Bożą miłość, która stanowi centrum naszej wiary. W miłości dokonuje się spotkanie. To ewangeliczne – niewiast ze Zmartwychwstałym, i to nasze – w czasie Eucharystii, która przypomina o drodze Jezusa – Jego przejściu ze śmierci do życia. W blasku Chrystusa, który stał się Zwycięzcą prawdy i miłości, warto spojrzeć na swoje obecne życie. I dostrzec w nim ślady obecności Boga, którego wciąż spotykamy na codziennych drogach naszego życia. Ale również spojrzeć na zadania, które płyną ze spotkania ze Zmartwychwstałym i z przyjęcia na serio Jego zasad.

Ofiary złożone na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Otwórzmy przed Panem nasze serca i słuchajmy Jego słow.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 17 kwietnia
17-04-2022 15:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Do grona członków Kościoła zostaje przyjęty poganin Korneliusz, w domu którego Piotr wygłasza mowę. Od tej pory Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, będzie głoszona nie tylko Żydom, ale też poganom. Tego otwarcia na pogan i skierowania do nich misji głoszenia słowa Bożego dokonuje Piotr, który stoi na czele kolegium Apostołów. A wszystko ma swój początek w poranek zmartwychwstania, kiedy Jezus rozpoczął epokę światła i zwycięstwa nad śmiercią. Najważniejszą postawą nowej epoki jest wiara w zmartwychwstanie Pana, która jest przekazywana jako Dobra Nowina.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże w tym szczególnym dniu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem oraz szatanem i odnówmy nasze serca mocą Jego miłości.


Wielka Sobota - 16 kwietnia
16-04-2022 10:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Zapraszamy serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. W godzinach porannych błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. A wieczorem sprawujemy Mszę Świętą Wigilii Paschalnej. To najbardziej uroczysta Msza Święta w roku liturgicznym, nazywana „matką wszystkich liturgii”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej celebracji.


Wielki Piątek - 15 kwietnia
15-04-2022 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. Po południu w kościołach sprawujemy Liturgię Męki Pańskiej z adoracją krzyża. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. Po liturgii trwamy na Adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.


Wielki Czwartek - 14 kwietnia
14-04-2022 10:28 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji. Za śpiew hymnu „Sław, języku, Tajemnicę” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


Plenerowa Droga Krzyżowa - 10 kwietnia
10-04-2022 16:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej tzw. plenerowej wymagającej większego trudu. Trasa od kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego przez Lisów w kierunku Firleja do kaplicy w Brzezinach i powrót przez Lisów wieś do kościoła liczy ponad 10 km. Rozważania przy przydrożnych kapliczkach. Po każdej stacji śpiewamy: Króryś za nas cierpiał rany ... i dalej kroczymy w milczeniu. Droga krzyżowa będzie w Niedzielę Palmową, rozpoczęcie w kościele o godz. 18.00. Będziemy modlić się o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

Zapraszamy do udziału!


Niedziela Palmowa - 10 kwietnia
10-04-2022 13:52 • Ks. Stanisław Rząsa

Syn Boży, wierne odbicie Ojca, staje się „niewolnikiem” dźwigającym ciężar skierowania kroków świata na „drogę pokoju”. Sam pozwala się sponiewierać, żeby niewolnicy upadku grzechowego stali się królewskimi dziećmi. Obiera On drogę prawdziwej wielkości, do której prowadzi pokora. Ofiara Chrystusa, która uobecnia się w Eucharystii, jednoczy nas z Ojcem. Jezus bowiem jako jedyny pośrednik Nowego Przymierza „łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi”. Nasza Komunia nie jest pełna, jeśli przyjmując Pana nie podejmujemy jednocześnie służby wobec naszych sióstr i braci.

Dzisiejsze słowo wprowadza nas w tajemnicę wielkich dzieł Bożych, które stanowią dla nas zaproszenie do wdzięczności.


V niedziela Wielkiego Postu - 3 kwietnia
03-04-2022 13:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Nawet grzeszna niewierność Izraela nie zdołała zniszczyć Bożej miłości, która czyni dla niewdzięcznych Izraelitów wielkie rzeczy. Bóg znów otwiera swoje serce dla narodu wybranego, którym dzięki Chrystusowi staje się Kościół. Jezus w wypełnianiu swojej misji napotyka nieustannie na przeszkody. Wśród nich jest przewrotność faryzeuszów, którzy chcieli Go wystawić na próbę, aby następnie oskarżyć o bezprawie. Intencją oskarżycieli jest wyraźne przeciwstawienie autorytetu Mojżesza autorytetowi Jezusa. Pan nie umniejsza winy kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Potrafi jednak oddzielić człowieka od zła, które popełnił.

Zasłuchani w słowo Boże, odkryjmy w nim zwycięstwo miłości nad nienawiścią, łaski nad grzechem i prawdy nad kłamstwem.


I piątek i I sobota miesiąca
01-04-2022 13:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Najbliższy piątek, 1 kwietnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza Święta wotywna oraz na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mękę Zbawiciela będziemy rozważać w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej. Sobota, 2 kwietnia, będzie pierwszą sobotą miesiąca. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej.

W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl