Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2020 11:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.


13 niedziela zwykła - 28 czerwca
28-06-2020 11:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże przygotowane na dzisiejszą niedzielę mówi o relacji Pana Boga z chrześcijaninem. Chrześcijanin jest prorokiem, czyli mówi w imieniu Boga. Ludzie w głębi serca pragną go słuchać, jak proroka Elizeusza, a on łączy ich z Panem Bogiem. Chrześcijanin jest zanurzony przez chrzest w Bogu, jak przypomina Święty Paweł. Ewangelia wskazuje, że Pan Bóg jest dla niego źródłem mocy. W Nim i z Nim przeżywa swoje życie, dlatego chrześcijanin jest osobą, przez którą Pan Bóg pomnaża swoje błogosławieństwo.

Abyśmy byli naprawdę prorokami Pana Boga i potrafili rozpoznać ludzi, którzy przychodzą do nas jako Jego prorocy, przyjmijmy teraz do naszych serc słowo Boże.


Ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2020 11:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.


Dzień Ojca - 23 czerwca
23-06-2020 10:59 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

12 niedziela zwykła - 21 czerwca
21-06-2020 10:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Nie można iść w życiu zalęknionym – tak zdaje się mówić dzisiejsza liturgia Słowa. Lęk ogranicza, zabiera wolność i radość życia, i nie pozwala żyć w pełni. Zamyka nas przed Panem Bogiem. To mówi nam o lęku Księga Jeremiasza i dzisiejsza Ewangelia. Jak się od niego uwolnić? Otworzyć się na Pana Boga. Zaufać. Stanąć konsekwentnie po Jego stronie, tu i teraz. To On posyła i daje odwagę do dawania świadectwa, umacnia. Sprawia, że koncentrujemy się na miłości Bożej, a to umożliwia nam bycie w pełni sobą.

Wysłuchajmy z uwagą słowa Bożego. Niech ono da nam siłę i odwagę do radosnego dawania świadectwa wobec innych – nieraz z pozoru wrogich – a tak naprawdę bardzo zagubionych i szukających pomocy ludzi.


Pielgrzymka do Ziemi Świętej
20-06-2020 16:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy pielgrzymkę z Lubartowa do Ziemii Świętej. Pielgrzymka przełożona na czas ferii zimowych.

 


Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP - 20 czerwca
20-06-2020 09:09 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Modlitwą prywatną i udziałem w Eucharystii uczcijmy Tę, która jest wzorem miłości do Boga i do ludzi.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - 19 czerwca
19-06-2020 09:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To na prośbę polskich biskupów papież Klemens XIII w 1765 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozciągnął na cały Kościół. Wielu pamięta jeszcze praktykę specjalnego poświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu. To Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego człowieka i świata. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

11 niedziela zwykła - 14 czerwca
14-06-2020 09:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg troszczy się o ludzi, z których formuje wspólnotę ludu wybranego. Wydobywa ich z niewoli i pragnie prowadzić, uczynić królestwem kapłanów i ludem świętym, jak mówi do Mojżesza w Księdze Wyjścia. Troszczy się o lud, kiedy ten jest w najgorszym położeniu. Chrystus oddaje życie z a grzeszników – przypomina Święty Paweł w Liście do Rzymian. Powołuje Dwunastu, którym udziela władzy uwalniania od złych duchów, uzdrawiania i umacniania, bo królestwo Boże jest blisko.

To Słowo Boże weźmy sobie bardzo głęboko do serca, abyśmy szli za Panem Jezusem i byli gotowi do służby, do której nas w odpowiednim czasie zaprosi.


Uroczystość Bożego Ciała - 11 czerwca
11-06-2020 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 11 czerwca, w liturgii celebrujemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.  Dziękujemy Bogu za dar Eucharystii, prosimy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. W związku z epidemią w tym roku procesje eucharystyczne organizujemy wokół naszych kościołów parafialnych. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny.

Zachęcamy do udziału!


Niedziela Najświętszej Trójcy - 7 czerwca
07-06-2020 09:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia Słowa przeznaczona na dzisiejszą uroczystość Najświętszej Trójcy mówi o miłości, która jest w Bogu, i która udziela się ludziom. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza i towarzyszył swemu ludowi, bo jest Bogiem pełnym miłosierdzia i łagodności, niechętnym do gniewu, ale pełnym łaski i wiernym.

Jest miłością i nas jednoczy. Jesteśmy w Sercu Trójcy Najświętszej, jak zdaje się mówić Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian.

Miłość wyraża się w darze z siebie. W tym, że Pan Bóg chce nas w swoim Synu oczyścić i nadać godność swojego dziecka.

Wysłuchajmy z uwagą i miłością słowa Bożego, abyśmy umieli odpowiadać na nie z radością i hojnością serca, naśladując Pana Boga w miłości każdego dnia.


I czwartek, piątek i sobota
04-06-2020 09:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek przeżywamy Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To piękna okazja do modlitwy za kapłanów i o powołania. Pierwszy piątek miesiąca to okazja do spowiedzi św. i Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. W pierwszą sobotę sprawujemy Mszę Świętą i odprawiamy ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. Zapraszamy!

Święto NMP Matki Kościoła - 1 czerwca
01-06-2020 08:49 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

W tym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. To okazja by wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl