Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
30 niedziela zwykła - 29 października
29-10-2023 11:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Jeśli szukamy społecznych racji bytu chrześcijaństwa, to najpełniejsze uzasadnienie znajduje ono w potrzebie przywrócenia światu podstawowego, pierwszego znaczenia słowa, bez którego traci on swój sens. Brzmi ono: miłość. Chodzi nie o taką „miłość”, która jest braniem we władanie, wzmacniającą egoizm i zamykającą w kręgu własnego, ciasnego „ego”, ale o taką, która zmierza do przekraczania siebie. Ma wpisaną gotowość do tracenia, spalania się, trudu i ofiary – ewangelicznego „umywania nóg”. Dlatego dzisiaj słyszymy słowa Jezusa: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Prawdziwa miłość jest najwyższym wyrazem wolności i wymaga zaangażowania zarówno rozumu jak i serca człowieka. Takiej miłości uczymy się na niedzielnej Mszy Świętej. Zapraszamy!


Tydzień Misyjny - 22 - 28 października
23-10-2023 14:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedzielą 22 października w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

29 niedziela zwykła - 22 października
22-10-2023 17:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Zasadą „oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” bardzo często posługują się wierzący i niewierzący, z powodzeniem uzasadniając swoje racje. Służy ona do jasnego oddzielenia dwóch różnych rzeczywistości: materialnej i duchowej. Byśmy tych Jezusowych słów nie spłycili, musimy pamiętać o kontekście w którym zostały wypowiedziane. Jezusowi chodziło o coś bardzo prostego: uczeń nie jest rewolucjonistą, który poprzez protest militarny czy bunt fiskalny ma odwrócić zastany przez siebie porządek świata.

Musimy czuwać, bo "wcześniej czy później przychodzi moment, że to, co „cesarskie”, pochłania to, co Boskie. A wtedy w sercu pojawia się coraz większa pustka, którą w różny sposób próbuje się uzasadniać. Jednak doczesność, choćby najszczęśliwsza i najdostatniejsza, to zaledwie kilka dziesiątków lat życia. Tym zaś, co naprawdę się liczy, jest wieczność". Jezus nam o tym przypomina każdej niedzieli. Zapraszamy na Mszę Świętą!


Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych - 19 października
19-10-2023 09:31 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 19 października, przypada Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku, właśnie na dzień 19 października, w którym przypada rocznicą śmierci bestialsko zamordowanego Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzień ten ma być wyrazem hołdu dla kapłanów i innych osób duchownych, które swoją postawą dały świadectwo męstwa i patriotyzmu, a niejednokrotnie przelały też krew w obronie naszej ojczyzny.

Święto Łukasza Ewangelisty Patrona Służby Zdrowia - 18 października
18-10-2023 09:27 • Ks. Stanisław Rząsa

W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października w środę przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie. Uczynimy to w szczególny sposób w czasie nabożeństwa różańcowego – serdecznie zapraszamy!

Dzień Papieski - 15 października
15-10-2023 09:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 15 października przeżywamy kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic oraz obchodów w naszej ojczyźnie. W ten sposób naród polski składa uznanie Świętemu Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo przed Bożym Tronem, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Z tych środków fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin.

Dlatego polecam tę zbiórkę Waszej życzliwości!

28 niedziela zwykła - 15 października
15-10-2023 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszej Ewangelii znajdziemy przypowieść o uczcie weselnej. Zaproszeni nie skorzystali z niej. Bo „każdy ma prawo wybierać. Wolność wpisana jest w naturę ludzkiej osoby, konstytuuje ją Bóg, stwarzając człowieka” - napisał św. Jan Paweł II. Bóg obdarzył człowieka wolnością, a o trudności tego zadania przekonali się już w raju Adam i Ewa i my konsekwencje tego faktu niesiemy do dzisiaj. Słuchając tej przypowieści zastanawiamy się, czy ci, którzy odmówili udziału w uczcie, mieli do tego prawo. Okazuje się, że Boga można zlekceważyć przez wybór rażącego i ewidentnego zła, ale również przez wybór dobrych i pożytecznych zajęć. Bo cóż złego znajdziemy w oraniu pola czy sprzedaży towarów. Każdy z tych wyborów rodzi odrzucenie. Bywa, że wieczne.

Dzisiaj tysiące spraw i rzeczy odciągają nas od Jezusa, a odrzucenie Go dokonuje się zawsze w imię danej nam wolności. Rzecz w tym, że wybór jednoczy nas z tym, co wybieramy. I w którymś momencie dochodzimy do fundamentalnego wyboru: Bóg albo ja, świętość albo grzech, powstanie lub upadek. A Bóg szanuje nasze wybory i w taki sposób my sami wybieramy naszą wieczność.

Jezus zaprasza na ucztę. Niech nas na niej nie zabraknie!


Procesja Różańcowa ulicami miasta - 8 października
08-10-2023 13:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 8 października z modlitwą różańcową przejdziemy ulicami naszego miasta. Procesję Różańcową rozpoczniemy od kościoła parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i przejdziemy do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego wypraszając potrzebne łaski dla naszych rodzin. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 19.30. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic do włączenia się we wspólną modlitwę.

27 niedziela zwykła - 8 października
08-10-2023 09:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowa Jezusa zawarte w dzisiejszej Ewangelii powinno się interpretować na dwóch poziomach. One mają bardzo konkretnego adresata: są nim Żydzi, którzy w Jezusie nie rozpoznali Mesjasza. Odrzucili Go, podobnie jak proroków, którzy w imieniu Jahwe napominali wiarołomny naród. Ale też adresatami jesteśmy my wszyscy, którzy żyjemy w świecie który, niezależnie od tego czy w to wierzymy czy nie, jest Bożą winnicą. I niestety coraz częściej jej Gospodarz przeszkadza mieszkańcom winnicy – rzekomo – hamując cywilizacyjny rozwój, zabierając ludziom wolność i prawo do bycia szczęśliwymi „po swojemu”. Obecnie próbuje się najpierw zabić pamięć o Bogu i sprawić, by świat o Nim na zawsze zapomniał. A takie postawy jak opisane w Ewangelii o winnicy, a których doświadczamy współcześnie, biorą się z pychy, żądzy panowania, wewnętrznego nieporządku, czy też z diabelskich pokus. Jednak Panem jest Gospodarz winnicy. I to, co odrzucone, może stać się podstawą zupełnie nowej rzeczywistości. Bo moc sprawczą ma Bóg, a nie ludzkie pojmowanie szczęścia czy wolności.

Zapraszamy na Eucharystię do Winnicy Pana!


Pierwszy czwartek, piątek i sobota
05-10-2023 09:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru miłosierdzia Bożego możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek podczas Eucharystii prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy miłosiernej miłości płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej i udziału nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną.

Wspomnienie Świętego Franciszka - 4 października
04-10-2023 09:13 • Ks. Stanisław Rząsa

4 października, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, zatem świętujemy jego imieniny. Otoczmy go z tej okazji serdeczną modlitwą.


Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów - 2 października
02-10-2023 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa

2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. To liturgiczne wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest bronić nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak by było to możliwe, musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

Odpust w kaplicy w Brzezinach - 1 października
01-10-2023 16:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 1 października o godz. 12.00 będziemy przeżywać odpust w kaplicy w Brzezinach z okazji wspomnienia św. Franciszka. Mszę Świętą wraz z kazaniem będzie celebrował Ksiądz Ekonom naszej Archidiecezji Ks. dr Jarosław Orkiszewski. Mieszkańcy Brzezin zapraszają na modlitwę.

Nabożeństwa różańcowe w naszych kościołach
01-10-2023 11:31 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą niedzielę października w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w tym październikowym nabożeństwie w naszych kościołach. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).


26 niedziela zwykła - 1 października
01-10-2023 09:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Jezus w usłyszanym dziś fragmencie Ewangelii wysyła do nas jasny komunikat: nie słowa, ale czyny się liczą. Nie wystarczy, by słowa piękne były na naszych ustach – ich treść musi się znaleźć w sercu. Za naszymi deklaracjami muszą iść czyny w przeciwnym wypadku będziemy wypowiadać tylko puste słowa. Jan Paweł II uczył nas, że nie ma wolności, miłości, nadziei na przyszłość, rodziny bez odpowiedzialności. Rzadko dziś wiążemy ze sobą te słowa. Dlatego tak często przegrywamy.

Stawajmy się nie tylko słuchaczami Jezusa, ale tymi, którzy całym sercem za Nim podążają!


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl