Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Organizacje Pożytku Publicznego
31-03-2015 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Zachęcamy wszystkich do odpisu 1% naszych podatków na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, które działają przy naszych parafiach. 

 

  • Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny KRS 0000229422. 1% podatku przeznaczamy na utrzymanie Hospicjum.
  • Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły KRS 0000340068. W tym roku 1% Twojego podatku przeznaczymy na sprzęt i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.
Niech 1% podatku służy naszym potrzebującym.


Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2014 przez internet i przekaż 1% na OPP

Niedziela Palmowa - 29 marca
29-03-2015 13:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, mówi o wielkim cierpieniu i zniewagach, jakie miał doznać Sługa Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. I rzeczywiście proroctwo to spełniło się bardzo dokładnie. Usłyszymy o tym w Ewangelii według św. Marka, która z kolei jest opisem męki i śmierci Chrystusa. Warto jednak w dzisiejszych czytaniach zauważyć element ogromnego zaufania, jakie ma Syn Boży do swojego Ojca. Jezus bowiem wie, że „wstydu nie dozna”. I tak też się stało. Św. Paweł napisze w Liście do Filipian, że „Bóg wywyższył Chrystusa nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię”.

            Słuchając bogatej dzisiaj liturgii słowa, uczmy się posłuszeństwa Bogu we wszystkim, co On nam daje.

Diecezjalne Obchody ŚDM 2015
27-03-2015 08:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Każdego roku w Niedzielę Palmową obchodzimy Diecezjalne Światowe Dni Młodzieży! W archidiecezji lubelskiej będą one trwały 3 dni: od 27 do 29 marca. W piątek o godz. 18.00 odbędzie się Droga Krzyżowa na Majdanku, która co roku gromadzi tysiące osób. W sobotę zaś od godz. 9.00 do 18.00 młodzi z całej diecezji przyjadą do Lublina na Forum Młodych na KULu. Niedziela Palmowa to punkt kulminacyjny obchodów, który rozpocznie się na Placu Litewskim o godz. 11.30, a zakończy Eucharystią w Archikatedrze o godz. 13.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika.

Zwiastowanie NMP - 25 marca
25-03-2015 13:59 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Troszczmy się o szacunek dla każdego życia ludzkiego i o pomoc tym którzy doświadczają krzyża niepełnosprawności.

Zapraszamy na Mszę św.

V niedziela Wielkiego Postu - 22 marca
22-03-2015 09:49 • Ks. Stanisław Rząsa

Św. Jan mówi dziś o chwale, której doznaje Syn Człowieczy. Chwała ta sprzeczna jest z logiką ludzką, gdyż Chrystus doznaje jej przez to, że nastanie jedność wszystkich ludów, bez względu na pochodzenie czy też status społeczny. Co więcej, chwałą Syna Człowieczego była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na to uwielbienie Boga trzeba nam spojrzeć w perspektywie proroctwa, które wypowiedział Jeremiasz, zaznaczając, że gdy nastanie stosowny czas, Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze. Trzeba nam jednak pamiętać, że zarówno chwała, jak i owo nowe przymierze mogło się zrealizować jedynie przez posłuszeństwo Chrystusa. Pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków.

            Niech zatem będzie Bóg uwielbiony poprzez nasze posłuszeństwo Jego słowu.


Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale
21-03-2015 10:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W okresie Wielkigo Postu zapraszamy do naszych świątyń:

- w piatki na Drogę Krzyżową

- w niedziele na Gorzkie Żale

Przypominamy, że za udział w powyższych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na podobnych zasadach może też zyskać odpust zupełny wierny, który po przyjęciu Komunii Świętej w piątek Wielkiego Postu odmówi modlitwę: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela. Odpust zupełny można zyskać jeden raz w ciągu dnia. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą. 

IV niedziela Wielkiego Postu - 15 marca
15-03-2015 09:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez dzisiejsze czytania przewija się motyw wiary. Już stary Kronikarz, kończąc drugą swoją księgę, z żalem zauważa, że „naczelnicy Judy, kapłani i lud” żyli na sposób pogański, a więc utracili wiarę w jednego Boga. Ta apostazja od wiary sprowadziła na naród izraelski karę w postaci zburzenia Jerozolimy i długotrwałej niewoli babilońskiej. Również czytania z Nowego Testamentu bardzo dobitnie podkreślają dziś znaczenie wiary. Św. Jan pisze, że tylko ci, którzy będą prawdziwie wierzącymi, dostąpią zbawienia. Natomiast św. Paweł wyjaśnia, że wiara jest darem i trzeba o nią prosić, ale też trzeba z nią współpracować i ją pogłębiać.

            W tę Niedzielę Laetare przyjmijmy więc z radością i wiarą słowo Boże.

III niedziela Wielkiego Postu - 8 marca
08-03-2015 11:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Jednym z zasadniczych pytań, które trzeba dziś postawić w kontekście czytań liturgicznych, jest to: kim jest człowiek? Z pomocą przychodzi Księga Wyjścia, która przedstawia Dekalog. Te dziesięć zdań to nie tylko prosty system praw i obowiązków ludzi czczących Boga. Dekalog świadczy o wielkiej godności każdego człowieka i stoi na jej straży. Jak wielka jest ta godność, świadczy, że za każdego człowieka Chrystus został ukrzyżowany i stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem, jak zaznaczy to św. Paweł. Nic więc dziwnego, że Ewangelia opisze nam gniew samego Boga, który dotyka niszczących świętą godność człowieka, a której symbolem jest świątynia.

            Zaufajmy i uwierzmy słowu, które przychodzi nas oczyścić.


I czwartek, piątek i sobota
06-03-2015 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W I czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszych parafii.

W I piątek miesiąca sprawujemy Mszę św. ku czci Najświętszego Serca Jezusowego połączoną z nabożeństwem wynagradzającym. Jest to również okazja do spowiedzi św. 

A w I sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce Maryii powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

Wspomnienie Św. Kazimierza - 4 marca
04-03-2015 08:35 • Ks. Stanisław Rząsa

4 marca Kościół wspomina św. Kazimierza, królewicza. Jest on jedynym świętym o tym imieniu. Św. Kazimierz urodził się na zamku królewskim na Wawelu 3 października 1458 r. jako drugi spośród sześciu synów króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Jest patronem Polski i Litwy.


II niedziela Wielkiego Postu - 1 marca
01-03-2015 08:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę. Wyraża też trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu.

            Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl