Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
22 niedziela zwykła - 28 sierpnia
28-08-2016 18:14 • Ks. Stanisław Rząsa
Liturgia słowa mówi dziś o pokorze, która jest fundamentalną cnotą na drodze rozwoju życia duchowego człowieka. Jej przeciwieństwem jest pycha. Niejednokrotnie jednak dzisiaj pokora jest opacznie rozumiana. Jest ona po prostu prawdziwym osądem siebie samego i właściwą oceną rzeczywistości. Człowiek pokorny wie, że jest tylko stworzeniem, a nie panem swojego losu. Nie stawia się nigdy na miejscu Stwórcy. Tylko Pan Bóg może powiedzieć pokornemu: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Stańmy więc teraz z pokorą, bo jak usłyszymy w Księdze Syracydesa, tylko pokorny „znajdzie łaskę u Pana”.
Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.

Liturgia słowa mówi dziś o pokorze, która jest fundamentalną cnotą na drodze rozwoju życia duchowego człowieka. Jej przeciwieństwem jest pycha. Niejednokrotnie jednak dzisiaj pokora jest opacznie rozumiana. Jest ona po prostu prawdziwym osądem siebie samego i właściwą oceną rzeczywistości. Człowiek pokorny wie, że jest tylko stworzeniem, a nie panem swojego losu. Nie stawia się nigdy na miejscu Stwórcy. Tylko Pan Bóg może powiedzieć pokornemu: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Stańmy więc teraz z pokorą, bo jak usłyszymy w Księdze Syracydesa, tylko pokorny „znajdzie łaskę u Pana”. Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.

Festyn na zakończenie wakacji - 27 sierpnia
27-08-2016 09:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Choć większość czasu wakacji już poza nami, to wszystkim, którzy korzystają z wypoczynku, pragniemy życzyć, by był on piękny i bezpieczny.

W sobotę Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie im. Karola Wojtyły, zaprasza na festyn familijny organizowany na zakończenie wakacji przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego od godz. 10.00 do 14.00. Na dzieci czekać będą różne urządzenia rekreacyjne, dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, konkurencyjne zabawy integracyjne, grill oraz konkurs pt. „Mikrofon dla wszystkich”. Będą nagrody. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Lubartów, PSS Społem i piekarni „Kajzerka”, za pomoc z zorganizowaniu festynu. 

Święto NMP Częstochowskiej - 26 sierpnia
26-08-2016 08:51 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszą uroczystość dziękujemy Maryi za Jej pomoc, opiekę nad naszym narodem. Jasnogórskie sanktuarium jest świadkiem macierzyńskiej opieki Maryi. Wystarczy wspomnieć cudowną obronę Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego. Jest ono również świadkiem licznych cudów, nade wszystko cudów przemiany życia – „przechodzenia − jak mówił św. Jan Paweł II podczas pobytu na Jasnej Górze w 1983 roku − od złego do dobrego użycia swojej wolności”.

Słuchając słowa Bożego, podziękujmy Panu Bogu za dar obecności i matczyną miłość Maryi Panny.

Fragment z Księgi Proroka Izajasza, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, jest pierwszym w tej księdze, choć nie najwcześniejszym, proroctwem mesjańskim. Po raz kolejny więc Pismo Święte pragnie zaprosić nas do kontemplacji dzieła odkupienia, którego Chrystus dokonał. Jezus przyszedł na ziemię, rodząc się z Maryi Panny. Matka Boga stała się także naszą Matką. Jest też Pośredniczką, która stale wstawia się za nami u swego Syna, w naszych różnych potrzebach, tak jak poprosiła Jezusa o wino dla weselników w Kanie Galilejskiej. Najważniejszą jednak rzeczywistością, którą wyprasza nam Maryja, jest zbawienie. 

Słuchając słowa Bożego, podziękujmy Panu Bogu za dar obecności i matczyną miłość Maryi Panny.

Dzisiaj nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

21 niedziela zwykła - 21 sierpnia
20-08-2016 09:01 • Ks. Stanisław Rząsa
Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak rozumieć kary w sposób dosłowny. Jest to raczej swoistego rodzaju próba, którą Bóg zsyła na wierzącego, aby oczyścić to, co musi zostać oczyszczone na drodze rozwoju duchowego człowieka. Powołaniem wszystkich ludzi jest bowiem zbawienie. Usłyszymy o tym tak w Księdze Proroka Izajasza, jak i w Ewangelii według Świętego Łukasza. Do nieba nie może wejść nikt, kto jest dotknięty grzechem i słabością. Dlatego też trudne doświadczenia, przeżywane tu na ziemi, należy rozpatrywać w kategoriach łaski. 
Bądźmy więc wdzięczni słowu Bożemu, że nas oczyszcza.

Myśl zawarta w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Hebrajczyków jest zaskakująca. Pan Bóg wymierza karę tym, których kocha. Nie możemy jednak rozumieć kary w sposób dosłowny. Jest to raczej swoistego rodzaju próba, którą Bóg zsyła na wierzącego, aby oczyścić to, co musi zostać oczyszczone na drodze rozwoju duchowego człowieka. Powołaniem wszystkich ludzi jest bowiem zbawienie. Usłyszymy o tym tak w Księdze Proroka Izajasza, jak i w Ewangelii według Świętego Łukasza. Do nieba nie może wejść nikt, kto jest dotknięty grzechem i słabością. Dlatego też trudne doświadczenia, przeżywane tu na ziemi, należy rozpatrywać w kategoriach łaski. 

 Bądźmy wdzięczni słowu Bożemu, że nas oczyszcza.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2016 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

 

2. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętych  pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.
3. Jutrzejsza uroczystość to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą 
i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

W poniedziałek obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętem Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętych  pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.
Ta uroczystość to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

 

Dożynki Gminy Lubartów - 14 sierpnia
14-08-2016 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Wójt Gminy Lubartów serdecznie zaprasza na Dożynki Gminy Lubartów, które odbędą się w niedzielę 14 sierpnia w Skrobowie. Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. w intencji rolników o godz. 12.00, która będzie sprawowana na terenie boiska sportowego. 

20 niedziela zwykła - 14 sierpnia
14-08-2016 08:29 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na śmierć. Wierność Bogu wymaga poświęcenia, a często nawet ofiary ze swojego życia. Powiedział nam o tym sam Jezus. Każdy, kto stanie po stronie prawdy, musi być przygotowany na prześladowania. Jednak Pan Bóg nie pozostaje głuchy na cierpienie swoich sług. Za wierność odpłaca wiernością. Jeremiasz został ostatecznie uwolniony, a Chrystus wysłużył ludziom zbawienie. Ci, którzy znoszą prześladowanie dla Ewangelii, mogą spodziewać się nagrody 
w niebie. 
Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako pokrzepienie i nadzieję.

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Jeremiasz został ukarany za głoszenie prawdy. Chrystus, o którego wierności wobec Boga Ojca powie dziś autor Listu do Hebrajczyków, został skazany na śmierć. Wierność Bogu wymaga poświęcenia, a często nawet ofiary ze swojego życia. Powiedział nam o tym sam Jezus. Każdy, kto stanie po stronie prawdy, musi być przygotowany na prześladowania. Jednak Pan Bóg nie pozostaje głuchy na cierpienie swoich sług. Za wierność odpłaca wiernością. Jeremiasz został ostatecznie uwolniony, a Chrystus wysłużył ludziom zbawienie. Ci, którzy znoszą prześladowanie dla Ewangelii, mogą spodziewać się nagrody w niebie. 

Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako pokrzepienie i nadzieję.


19 niedziela zwykła - 7 sierpnia
07-08-2016 08:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również oczekiwał dobrej przyszłości. Gdy dokonało się wcielenie Syna Bożego, który przyniósł odkupienie, perspektywa oczekiwania została doprecyzowana. Wierzący w Chrystusa czeka na Jego powtórne przyjście i na dobra, które spodziewa się posiąść w wieczności. Dlatego też Chrystus w przypowieści ewangelicznej zachęca nas do czuwania. Oczekiwanie wiąże się bowiem z gotowością.

            Słuchając dzisiejszych czytań, postawmy sobie pytanie: czego właściwie oczekuję i czego się spodziewam?


I sobota miesiąca - Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2016 17:58 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą sobotę miesiąca obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. W tym dniu zapraszamy także na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

W tym dniu wspólnota parafialna w Firleju przeżywa odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 11.30.

I piątek miesiąca - 5 sierpnia
05-08-2016 17:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do naszych światyń na Mszę Świętą wotywną o Bożym Sercu i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

I czwartek miesiąca - 4 sierpnia
04-08-2016 17:52 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania.

 

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę
03-08-2016 17:38 • Ks. Stanisław Rząsa

3 sierpnia po Mszy św. na placu przed archikatedrą w Lublinie wyruszyła 38 piesza pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymom przyświecahasło: „Miłosierni jak Ojciec". Wspierajmy pielgrzymów naszą modlitwą.

więcej informacji: www.pielgrzymka.lublin.pl

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl