Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Wielka Sobota - 31 marca
31-03-2018 14:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielką Sobotę, tradycyjnie w naszych kościołach, od wczesnych godzin porannych trwa święcenie pokarmów, czyli tradycyjnej „święconki” na wielkanocny stół. 

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

Wieczorem zapraszamy na liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pana. Stanowi ona centralny moment Triduum Paschalnego, a tym samym szczyt całego roku liturgicznego. To właśnie w Wielką Sobotę, w czasie wieczornej Mszy świętej Kościół już celebruje zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią.


Wielki Piątek - 30 marca
30-03-2018 13:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielki Piątek to kolejny dzień Świętego Triduum Paschalnego. W tym dniu Kościół katolicki przypomina dzień zbawczej męki i śmierci Jezusa. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje ofiary eucharystycznej, sprawowana jest natomiast Liturgia ku czci Męki Pańskiej. Jej porządek, pochodzący z najstarszej tradycji Kościoła, obejmuje: liturgię Słowa Bożego, adorację Krzyża i Komunię świętą.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do rozpoczęcia 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. 

Około godziny 19.00 droga krzyżowa ulicami naszego miasta.

Droga Krzyżowa - Wielki Piątek
30-03-2018 07:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta w tym roku rozpocznie się po Liturgii Wielkiego Piątku, która w Bazylice rozpocznie się o godz. 17.00. Zakończy się ucałowaniem Krzyża przez wszystkich wiernych. W tym czasie będzie śpiew Gorzkich Żali. Bezpośrednio po adoracji Krzyża i Gorzkich Żalach, około godziny 19.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa. Zapraszamy!

Wielki Czwartek - 29 marca
29-03-2018 10:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Czwartek w naszej katedrze Ks. Arcybiskup wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych. Kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu świeceń kapłańskich.

 Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem. 


Niedziela Palmowa - 25 marca
25-03-2018 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Opis cierpień Sługi Jahwe, który usłyszymy w pierwszym czytaniu, wypełnia się w czasie Jezusowej męki. Jej opis czytamy i rozważamy w dzisiejszej Ewangelii. Wszelkie zniewagi, jakich doznał Syn Boży, Jego uniżenie, to wypełnienie Bożego planu odkupienia. Dla naszego zbawienia Syn Boży, Jezus Chrystus, przyjął ludzkie ciało i haniebną śmierć. Dlatego na Jego imię zgina się kolano wszelkiego stworzenia, gdyż w tym imieniu można znaleźć radość i szczęście wiekuiste.

Słuchajmy zatem uważnie słowa Bożego, znajdujmy w nim umocnienie na nasze życiowe, czasem niełatwe pielgrzymowanie.


V Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca
18-03-2018 11:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Wywyższony i umierający na krzyżu Syn Boży dokonuje odkupienia wszystkich ludzi i zawiera ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze – tak w jednym zdaniu można by streścić przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Przez śmierć Chrystusa Bóg pojednał świat z sobą i zawarł Nowe Przymierze ze swoim nowym ludem.

Naszą wdzięczną odpowiedzią niech będzie jeszcze większa gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków, przylgnięcie do naszego Pana i Zbawiciela oraz posłuszeństwo Jego słowu.


IV niedziela Wielkiego Postu - 11 marca
11-03-2018 14:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania powiedzą nam o wielkiej miłości Pana Boga i Jego nieskończonym miłosierdziu wobec człowieka. Widzimy to na przykładzie narodu wybranego, który wielokrotnie sprzeciwiał się Bogu, a On, mimo iż w końcu zesłał utrapienie w postaci niewoli babilońskiej, nie zapomniał o swojej łaskawości i miłosierdziu. Król perski Cyrus, który pozwala Izraelitom na powrót do swojej ojczyzny, zapowiada przyjście prawdziwego wybawiciela, który dokona wyzwolenia z niewoli grzechu. To Jezus Chrystus, który Nikodemowi wyjaśnia cel i sens swojego posłannictwa. Apostoł Narodów dopowiada, że zbawcze dzieło Chrystusa dokonało się dzięki Bożej łaskawości i miłości.

Otwierajmy się więc nieustannie na Bożą łaskę, która płynie z każdego spotkania z Nim w Jego słowie.


4 niedziela Wielkiego Postu - 11 marca
11-03-2018 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania powiedzą nam o wielkiej miłości Pana Boga i Jego nieskończonym miłosierdziu wobec człowieka. Widzimy to na przykładzie narodu wybranego, który wielokrotnie sprzeciwiał się Bogu, a On, mimo iż w końcu zesłał utrapienie w postaci niewoli babilońskiej, nie zapomniał o swojej łaskawości i miłosierdziu. Król perski Cyrus, który pozwala Izraelitom na powrót do swojej ojczyzny, zapowiada przyjście prawdziwego wybawiciela, który dokona wyzwolenia z niewoli grzechu. To Jezus Chrystus, który Nikodemowi wyjaśnia cel i sens swojego posłannictwa. Apostoł Narodów dopowiada, że zbawcze dzieło Chrystusa dokonało się dzięki Bożej łaskawości i miłości.

Otwierajmy się więc nieustannie na Bożą łaskę, która płynie z każdego spotkania z Nim w Jego słowie.


Ekstremalna Droga Krzyżowa
09-03-2018 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Już w najbliższy piątek tj. 09.03. po raz czwarty  wyruszy z Lublina do Wąwolnicy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się Mszą  św. pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Budzika w  Archikatedrze Lubelskiej o godz. 19.00. Chętni mogą zgłaszać się poprzez stronę www.edk.pielgrzymka.lublin.pl.

Wielki Post 2018
05-03-2018 11:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

 

Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest dla nas wszystkich okazją do intensywnej modlitwy i pokuty, by przemieniać nasze serca. Niech nie zabraknie naszych uczynków miłosiernych i dobrych postanowień w tym okresie.

Zapraszamy wszystkich do modlitwy we wspólnocie Kościoła: w piątki w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich naszych parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. 

Zapraszamy do zapoznanie się z Orędziem Papieża Franciszka na Wielki Post 2018 


3 niedziela Wielkiego Postu - 4 marca
04-03-2018 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg nie przestaje zaskakiwać człowieka swoją miłością. Nieustannie dawał i daje jej dowody. Lud wędrujący przez pustynię do ziemi obiecanej obdarował Dekalogiem, dziesięcioma przykazaniami zawierającymi receptę na szczęśliwe życie. Najpełniej swoją miłość okazał, dając nam swojego Syna, którego posłannictwo zapowiadali prorocy. Znak opisany w dzisiejszej Ewangelii może budzić, jak pisze św. Paweł, zgorszenie, niezrozumienie bądź drwinę.

Otwierajmy się nieustannie na słowo Boże i pozwólmy, by w tym świętym czasie odnowy Pan Bóg oczyszczał świątynie naszych serc.


I sobota miesiąca - 3 marca
03-03-2018 08:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach fatimskich ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 2 marca
02-03-2018 08:32 • Ks. Stanisław Rząsa

Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przeżyć drogę krzyżową i przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Zachęcamy do pojednania z Bogiem i trwania w łasce uświęcającej w okresie Wielkiego Postu.

I czwartek miesiąca - 1 marca
01-03-2018 08:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętych będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego także z naszych wspólnot parafialnych i o odwagę pójścia za głosem powołania.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl