Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Czytania na dziś
 
I piątek i I sobota miesiąca
30-06-2016 06:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W ostatni dzień czerwca przypadnie czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Pierwsze dni lipca to pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także o nowe i święte powołania. 
W pierwszy piątek zapraszamy na modlitwę adoracyjną. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Adorację zakończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Mszą Świętą wotywną o Sercu Bożym. 
W sobotę po wieczornej Mszy Świętej nabożeństwo różańcowe.

W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także o nowe i święte powołania. 

W pierwszy piątek zapraszamy na modlitwę adoracyjną. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. A sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Ur. Św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2016 05:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę świętujemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę do n aszych świątyń w intencji całego Kościoła, papież, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku.

Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.

Odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 26 czerwca
26-06-2016 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 26 czerwca odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Suma Odpustowa o godz. 12.00 będzie sprawowana przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło.

XIII niedziela zwykła - 26 czerwca
26-06-2016 05:49 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary. Chodzi oczywiście o trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.


Ur. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2016 10:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Jan Chrzciciel to poza Jezusem i Jego Matką jedyny Święty, którego czcimy w dniu ziemskich narodzin. Innych Świętych czcimy w dniu ich śmierci, czyli dniu narodzin dla nieba. Święty Jan przypomina nam, że swoje powołanie życiowe należy wypełnić jak najrzetelniej i najpiękniej. Prośmy go o orędownictwo.

Wszystkim dzisiejszym solenizantom i solenizantkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech orędownictwo Świętego Jana Chrzciciela pomaga im i nam wszystkim w codziennym prostowaniu dróg do Pana Boga.

12 niedziela zwykła - 19 czerwca
19-06-2016 10:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo zostało później przez Świętego Jana Apostoła utożsamione z opisem męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby dzisiejsze słowo Boże dało nam impuls do szukania odpowiedzi na ważne i trudne pytania naszej wiary.


XI niedziela zwykła - 12 czerwca
12-06-2016 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Fundamentem jedności z Panem Bogiem jest uznanie w pokorze swojej grzeszności. Dzisiejsza liturgia słowa podaje podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się chrześcijanin, który pragnie otrzymać łaskę przebaczenia grzechów i podążać drogą do zjednoczenia z Bogiem. Księga Samuela, przywołując przykład króla Dawida zaznaczy, że należy przede wszystkim zacząć od dostrzeżenia grzechu i upokorzenia się przed Bogiem. Święty Paweł w Liście do Galatów powie
o życiu wiarą, dzięki której zanurzamy się w męce Chrystusa. Żal za grzechy i wiara powinny być wzbogacone miłością, o czym przypomni nam dziś Chrystus w perykopie ewangelicznej.

            Słuchając opisu o grzesznej kobiecie, starajmy się ogarnąć miłością Pana Boga i człowieka.


X niedziela zwykła - 5 czerwca
05-06-2016 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, usłyszymy dziś relacje o wskrzeszeniu dziecka i młodzieńca. Termin „wskrzesić” oznacza: przywrócić życie umarłemu lub też sprawić, że coś zaczyna ponownie istnieć. Mając na uwadze tę definicję, słuchajmy z uwagą Listu do Galatów. W nim bowiem również jest mowa o wskrzeszeniu. Nie chodzi w nim jednak o przywrócenie życia cielesnego, ale o nawrócenie Świętego Pawła, czyli o powstanie człowieka z grzechu, który zabija w nim życie Boże. Apostoł Paweł dzięki doświadczeniu obecności Boga, które przeżył pod Damaszkiem, na nowo zaczął żyć pełnią życia.

    Niech słowo Boże, które ma moc ożywić i wybawić człowieka, pomoże nam odwracać się od grzechu.

Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu dniowi towarzyszy również zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 3 czerwca
03-06-2016 14:19 • Ks. Stanisław Rząsa

 W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy 
i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę 
i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia. Zapraszamy w tym dniu do modlitwy 
w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Świętych o godz. … Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W piątek 3 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia.

Zapraszamy w tym dniu do modlitwy w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Świętych w naszych światyniach. Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca
02-06-2016 14:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W czwartek podczas czerwcowego nabożeństwa w sposób szczególny będziemy modlić się 
o święte powołania do służby Bożej.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas czerwcowego nabożeństwa w sposób szczególny będziemy modlić się o święte powołania do służby Bożej. W pierwszą sobotę miesiąca przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

© 2009 www.parafia.lubartow.pl