Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
I piątek i I sobota miesiąca
30-06-2016 06:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W ostatni dzień czerwca przypadnie czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Pierwsze dni lipca to pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także o nowe i święte powołania. 
W pierwszy piątek zapraszamy na modlitwę adoracyjną. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Adorację zakończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Mszą Świętą wotywną o Sercu Bożym. 
W sobotę po wieczornej Mszy Świętej nabożeństwo różańcowe.

W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także o nowe i święte powołania. 

W pierwszy piątek zapraszamy na modlitwę adoracyjną. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. A sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Ur. Św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2016 05:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę świętujemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę do n aszych świątyń w intencji całego Kościoła, papież, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku.

Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.

Odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 26 czerwca
26-06-2016 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 26 czerwca odpust w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Suma Odpustowa o godz. 12.00 będzie sprawowana przez Ks. Biskupa Mieczysława Cisło.

XIII niedziela zwykła - 26 czerwca
26-06-2016 05:49 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary. Chodzi oczywiście o trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.


Ur. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2016 10:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Jan Chrzciciel to poza Jezusem i Jego Matką jedyny Święty, którego czcimy w dniu ziemskich narodzin. Innych Świętych czcimy w dniu ich śmierci, czyli dniu narodzin dla nieba. Święty Jan przypomina nam, że swoje powołanie życiowe należy wypełnić jak najrzetelniej i najpiękniej. Prośmy go o orędownictwo.

Wszystkim dzisiejszym solenizantom i solenizantkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech orędownictwo Świętego Jana Chrzciciela pomaga im i nam wszystkim w codziennym prostowaniu dróg do Pana Boga.

12 niedziela zwykła - 19 czerwca
19-06-2016 10:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo zostało później przez Świętego Jana Apostoła utożsamione z opisem męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby dzisiejsze słowo Boże dało nam impuls do szukania odpowiedzi na ważne i trudne pytania naszej wiary.


XI niedziela zwykła - 12 czerwca
12-06-2016 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Fundamentem jedności z Panem Bogiem jest uznanie w pokorze swojej grzeszności. Dzisiejsza liturgia słowa podaje podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się chrześcijanin, który pragnie otrzymać łaskę przebaczenia grzechów i podążać drogą do zjednoczenia z Bogiem. Księga Samuela, przywołując przykład króla Dawida zaznaczy, że należy przede wszystkim zacząć od dostrzeżenia grzechu i upokorzenia się przed Bogiem. Święty Paweł w Liście do Galatów powie
o życiu wiarą, dzięki której zanurzamy się w męce Chrystusa. Żal za grzechy i wiara powinny być wzbogacone miłością, o czym przypomni nam dziś Chrystus w perykopie ewangelicznej.

            Słuchając opisu o grzesznej kobiecie, starajmy się ogarnąć miłością Pana Boga i człowieka.


X niedziela zwykła - 5 czerwca
05-06-2016 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, usłyszymy dziś relacje o wskrzeszeniu dziecka i młodzieńca. Termin „wskrzesić” oznacza: przywrócić życie umarłemu lub też sprawić, że coś zaczyna ponownie istnieć. Mając na uwadze tę definicję, słuchajmy z uwagą Listu do Galatów. W nim bowiem również jest mowa o wskrzeszeniu. Nie chodzi w nim jednak o przywrócenie życia cielesnego, ale o nawrócenie Świętego Pawła, czyli o powstanie człowieka z grzechu, który zabija w nim życie Boże. Apostoł Paweł dzięki doświadczeniu obecności Boga, które przeżył pod Damaszkiem, na nowo zaczął żyć pełnią życia.

    Niech słowo Boże, które ma moc ożywić i wybawić człowieka, pomoże nam odwracać się od grzechu.

Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu dniowi towarzyszy również zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 3 czerwca
03-06-2016 14:19 • Ks. Stanisław Rząsa

 W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy 
i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę 
i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia. Zapraszamy w tym dniu do modlitwy 
w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Świętych o godz. … Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W piątek 3 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia.

Zapraszamy w tym dniu do modlitwy w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Świętych w naszych światyniach. Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca
02-06-2016 14:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W czwartek podczas czerwcowego nabożeństwa w sposób szczególny będziemy modlić się 
o święte powołania do służby Bożej.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas czerwcowego nabożeństwa w sposób szczególny będziemy modlić się o święte powołania do służby Bożej. W pierwszą sobotę miesiąca przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl