Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Msze Święte roratnie
28-11-2016 15:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. Do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszych kościołach, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są do nabycia w naszych kościołach.


I niedziela Adwentu - 27 listopada
27-11-2016 15:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozpoczyna się Adwent. Kościół zaprasza dzisiaj każdego z nas, abyśmy skupili się na Chrystusie przychodzącym w dniu ostatecznym. Czytania wzywają nas do „przebudzenia się”, do „założenia zbroi światła”, do „bycia gotowym”. W Narodzie Wybranym od wieków trwało gorące oczekiwanie na Mesjasza, dlatego psalmista zapewnia, że już sama myśl o spotkaniu ze Zbawicielem napełnia serce i ciało radością i pokojem. Jest to oczekiwanie z niecierpliwością, bo Pan jest blisko. Kto w taki sposób czeka na Jezusa, już stoi w przedsionkach nieba i prosi o pokój dla braci i sióstr. Pełne tęsknoty oczekiwanie ludzi Starego Przymierza ma swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Ewangelista Mateusz dodaje, że choć przyjście Pana jest pewne, to jednak dla każdego będzie zaskakujące. Dlatego czas oczekiwania powinien być wypełniony miłością i czynieniem dobra.

Wysłuchajmy więc z uwagą słowa Bożego, które uzdolni nas do tego, byśmy żyli jak dzieci światła, gotowe na spotkanie z Panem każdego dnia i w każdej chwili.


Nowy Rok Liturgiczny i Adwent
26-11-2016 15:21 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 27 listopada rozpoczęlismy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżywamy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Jednocześnie wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

Nowy Rok Liturgiczny i okres Adwent
26-11-2016 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. W niedzielę 27 listopada, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży. 

Zaproszenie na debatę - 24 listopada
24-11-2016 12:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie oraz Burmistrz Miasta Lubartów zapraszają mieszkańców powiatu na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego. Tematem przewodnim dyskusji będzie "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". Spotkanie rozpocznie się w 24 listopada w czwartek o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła 12.

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 20 listopada
20-11-2016 08:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Święty Paweł w swoim liście wyśpiewuje hymn o boskiej godności Chrystusa i Jego zbawczym dziele. Hymn ten w sposób jednoznaczny wyjaśnia, jakim Królem jest Chrystus. Głównym przymiotem Chrystusa Króla jest Jego absolutne pierwszeństwo przed wszystkim, co istnieje i co zostało stworzone. Czytając jednak dzisiejszą perykopę ewangeliczną możemy zauważyć, że Chrystus jest Królem wzgardzonym i przybitym do krzyża. Tronem Chrystusa Króla jest więc krzyż, a najważniejszym prawem Jego królestwa jest prawo miłości przebaczającej. Warto więc wsłuchać się uważnie w czytanie z Księgi Samuela i wraz ze wszystkimi oddającymi pokłon Dawidowi, będącemu zapowiedzią innego Króla, oddać cześć Jezusowi Chrystusowi.

            Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.


Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana - 19 listopada
19-11-2016 15:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana rozpocznie się w sobotę 19 listopada o godz. 10.00 w Krakowie-Łagiewnikach, w przeddzień zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza. Przedłużeniem tej uroczystości będzie podjęcie Jubileuszowego Aktu podczas liturgii parafialnych we wszystkich kościołach w Polsce.


33 niedziela zwykła - 13 listopada
13-11-2016 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W modlitwie Pańskiej powtarzamy każdego dnia wezwanie, aby przyszło na ziemię królestwo Boże. Słuchając jednak słowa Bożego, może zrodzić się w nas wątpliwość, czy warto o to prosić? Zgodnie ze słowami Chrystusa, dni poprzedzające Jego przyjście mają być naznaczone niespotykanymi dotąd zjawiskami, budzącymi lęk i grozę. W rzeczywistości jednak dni ostateczne, o których będzie mowa w dzisiejszej liturgii słowa, już trwają. Pan Bóg bowiem już sądzi i ratuje ludzi. Słuchając uważnie słowa Boże, nabierzmy odwagi i nie popadajmy w przerażenie i rozpacz. W chwale Boga, który przyjdzie ponownie na ziemię i objawi się, spełnią się nasze nadzieje, a wierność zostanie wynagrodzona. Pozostaje nam więc czekać z wiarą na przyjście królestwa Bożego.

Przyjmijmy słowo Boże z otwartością naszych serc, byśmy chętnie podejmowali obowiązki naszego powołania.


Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada
11-11-2016 09:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o godz. 10.30 podczas której będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin. 

Po Mszy Świętej około godz. 12.00 przemarsz do klasztoru Ojców Kapucynów i Apel Pamięci.

 

32 niedziela zwykła - 6 listopada
06-11-2016 09:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszym fragmencie Księgi Machabejskiej odnajdziemy najbardziej wyraźny tekst starotestamentowy odnoszący się do wiary w zmartwychwstanie. Autor tej księgi za pośrednictwem  trzeciego syna, który ponosi śmierć w imię wiary w jedynego Boga, mówi o tej prawdzie bardzo jednoznacznie. Powszechna wiara w życie po śmierci rozwinęła się jednak dopiero w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jej źródłem mogą być słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, który objawia Boga jako Boga żyjących, a nie umarłych. Chrystus mówi, że istnieje życie po śmierci wtedy, gdy wyjaśnia tzw. prawo lewiratu. Warto przyjąć zachętę Świętego Pawła i pełnić dobre uczynki, by osiągnąć życie wieczne z Panem Bogiem.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.


I czwartek, piątek i sobota miesiąca
04-11-2016 09:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

  • w czwartek poza modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów oraz o nowe powołania do służby Bożej;
  • w piątek po wspólnej modlitwie za zmarłych – nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa; okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej.
  • w sobotę różańcowa modlitwa za zmarłych i pierwszosobotnie nabożeństwo.
Odpusty w intencji zmarłych
03-11-2016 08:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

Podziękowanie za kwestę
02-11-2016 09:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne dziękuje wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za zbiórkę na cmentarzu parafialnym 1 listopada na renowacje zabytkowych nagrobków. Zebrano 10 560 zł.

Kwotą 11720 zł zebraną w 2015 r. dofinansowana została w bieżącym roku renowacja grobowca oo. Kapucynów

Ur. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na cmentarzach
01-11-2016 12:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Porządek Mszy Świętych odprawianych na cmentarzu parafialnym:

 

  • Uroczystość Wszystkich Świętych - godz. 12.00 i 17.00
  • Dzień Zaduszny - godz. 10.00

 

Porządek Mszy Świętych odprawianych na cmentarzu komunalnym:

 

  • Uroczystość Wszystkich Świętych - godz. 10.00 
  • Dzień Zaduszny - godz. 10.00
Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl