Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Nawiedzenia NMP - 31 maja
31-05-2016 14:28 • Ks. Stanisław Rząsa

 We wtorek, w ostatni dzień maja, będziemy obchodzić święto Nawiedzenia NMP. To nie tylko święto odwiedzin matki Świętego Jana Chrzciciela przez Maryję, lecz również, a może przede wszystkim, spotkanie Mesjasza z prorokiem.

IX niedziela zwykła - 29 maja
29-05-2016 14:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Od starożytności dokonywano schematycznego podziału wśród ludzi na pogan, żydów i chrześcijan. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii jako wzór do naśladowania stawia setnika z Kafarnaum, uważanego za poganina. Pan Bóg bowiem ocenia według wiary, a nie według przynależności do grupy społecznej. Trzeba przyjąć postawę Salomona, który znając ludzką słabość, staje przed Bogiem i z pokorą uznaje wyższość tych, którzy uważani byli za pogan. Święty Paweł podkreśla, że już w latach 60. po Chrystusie chrześcijanie dali się zwieść obcym naukom, które nie miały nic wspólnego z Ewangelią. 

Niech dzisiejsze słowo Boże nauczy nas stawania w pokorze wobec bliźniego.


1050 Rocznica Chrztu Polski - 29 maja
29-05-2016 14:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 29 maja zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w Bazylice św. Anny o godz. 18.00. Mszę św. wraz z kapłanami odprawi Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Po Mszy Świętej Koncert Chwały na Rynku naszego miasta. Wystąpią Olga Szomańska i Full Power Spirit.

Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy i do udziału w koncercie. 

Jubileusz Ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka
28-05-2016 10:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Jest najstarszym biskupem w Polsce. Ma 95 lat życia, 68 lat kapłaństwa. W tym roku mija 50 lat od chwili sakry biskupiej abp seniora Bolesława Pylaka. Z tej okazji w sobotę w o godz. 11.00 w archikatedrze lubelskiej odbędą się uroczystości, na które zaprasza abp Stanisław Budzik. 


Koncert Chwały - Plac Katedralny - 26 maja
27-05-2016 11:14 • Ks. Stanisław Rząsa

W uroczystość Bożego Ciała, 26 maja 2016 r., po raz 16 odbędzie się w Lublinie Koncert Chwały. Z powodu remontu Placu Litewskiego spotykanie będzie miało miejsce na Placu Katedralnym. Koncert, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”, rozpocznie się o godz. 19.30 .


Oktawa Bożego Ciała
27-05-2016 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy przez 8 kolejnych dni na eucharystyczne procesje wokół naszych światyń na zakończenie wieczernej Eucharystii

W czwartek 2 czerwca, w ostatni dzień tak zwanej „oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zapraszamy do naszych świątyń. Po Mszy Świętej wieczornej i następującej po niej procesji – błogosławieństwo wianków i dzieci. Prosimy rodziców, aby wszystkie dzieci dotarły na to spotkanie z Panem Jezusem.

Ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 26 maja
26-05-2016 13:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa.

W naszym mieścia, tak jak każdego roku organizujemy wspólną procesję. W tym roku wyruszamy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy po ulicach naszego miasta z Bazyliki św. Anny o godz. 10.30. Msze Święta będzie odprawiona około godz. 11.45 przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i te trochę młodsze i starsze zapraszamy do sypania kwiatków. Przypominamy, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i uwielbienia naszego Pana.


Niedziela Trójcy Świętej - 22 maja
22-05-2016 13:47 • Ks. Stanisław Rząsa

W Starym Testamencie trudno było mówić o Bogu Trójjedynym, gdyż prawda ta nie została jeszcze wtedy objawiona. Dlatego mądrość, o której usłyszymy w Księdze Przysłów, może być rozumiana jako boski przymiot. Można wysnuć taki wniosek z faktu, że autor tej księgi, opisując ją, stwierdza, że była stworzona i towarzyszyła przy stwarzaniu świata. To późniejsze pisma żydowskie utożsamiły mądrość – o której tu mowa – z „duchem Boga”. Dopiero Święty Paweł
i Święty Jan mogli mówić o jednym Bogu, ale w trzech Osobach. W czasach, w których żyli,  Boże objawienie dokonało się już w pełni w osobie Jezusa Chrystusa.

            Słuchając dziś słowa Bożego, starajmy się uwielbić Pana Boga za Jego mądrość.


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 19 maja
19-05-2016 12:47 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. 

Święto Matki Kościoła - 16 maja
16-05-2016 12:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. Zostało ono ustanowione na prośbę biskupów polskich podczas Soboru Watykańskiego II.

Serdecznie zachęcamy do udziału we Mszy św. w naszych kościołach.

Maryja pragnie nas uczyć życia z Bogiem. Wiedział o tym Jezus, dlatego daje Ją za Matkę … całemu Kościołowi, który jako dziecko potrzebuje prowadzenia. Kościół jest prowadzony przez Ducha św., ale potrzebuje jednocześnie wzoru, jak szukać i słuchać Boga, jak uczyć się zaufania wobec Niego.

Serdecznie zachęcamy do udziału we Mszy św. w naszych kościołach.

 


Zesłanie Ducha Świętego - 15 maja
15-05-2016 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa może nastręczać pewnych trudności z umiejscowieniem czasowym Zesłania Ducha Świętego, bowiem rozpiętość czasowa dotycząca tego wydarzenia jest znaczna. Dzieje Apostolskie powiedzą, że miało to miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a Święty Jan zaznaczy, że już w dniu zmartwychwstania Chrystus posłał swego Ducha na Apostołów. Jednakże między tymi dwiema relacjami nie ma sprzeczności. Tchnienie Ducha Świętego jest bowiem darem zmartwychwstałego Chrystusa, dla którego nie ma czasu i przestrzeni. To człowiek zanurzony jest w ziemskich realiach i nie potrafi poruszać się bez określenia czasu i przestrzeni. Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest więc niejako widzialną pieczęcią tego, co się dokonało już w Poranek Wielkanocny.

            Otwórzmy nasze serca i umysły na dar Ducha Świętego.


Wniebowstąpienie Pańskie - 8 maja
08-05-2016 12:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Relacja Świętego Łukasza zawarta w Dziejach Apostolskich oraz w Ewangelii czytana podczas dzisiejszej uroczystości nie jest tylko faktograficznym opisem wydarzeń, które miały miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Komentarz teologiczny do tego wydarzenia podaje nam List Świętego Pawła do Efezjan. Bóg Ojciec posadził swojego Syna po swojej prawicy w niebie. Każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa powołany jest do tego, by po śmierci przebywać razem z Nim. Zbawienie bowiem ma stać się udziałem każdego chrześcijanina.

            Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl