Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedziela Chrztu Pańskiego - 10 stycznia
10-01-2021 21:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa niedzieli Chrztu Pańskiego wskazuje na znak wody. Woda jest symbolem błogosławieństwa Bożego, oczyszczenia z grzechów, a także Ducha Świętego. Księga Izajasza przypomina o zaproszeniu do czerpania u Boga wody, która zaspokaja najgłębsze ludzkie pragnienie. Ewangelia przypomina o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. Nie był to chrzest w naszym rozumieniu, bo Chrystus był bez grzechu. Jest to jednak chwila niezwykła w dziejach świata: Bóg Ojciec potwierdził, że Jezus Chrystus jest Jego umiłowanym Synem Bożym.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, biorąc je sobie głęboko do serca, abyśmy poznali dary łaski Bożej, które otrzymujemy w Chrystusie Panu.


Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia
06-01-2021 12:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Naród Wybrany był społecznością, której Pan Bóg powierzył swojego Syna jako dar dla świata. Chwała Pańska zajaśniała nad Jerozolimą.  Do Betlejem przybyli także Mędrcy z dalekich krajów, odpowiadając na szczególne wezwanie i zaproszenie. Przyszli oddać pokłon Dziecięciu, w którym rozpoznali Króla świata. Stanowi to jakby zapowiedź słów Świętego Pawła, że poganie stali się już współdziedzicami, współczłonkami, współuczestnikami w Chrystusie.

Dziękując Bogu za tak wielki dar poznania Chrystusa Pana, jaki otrzymaliśmy, wysłuchajmy słowa Bożego, abyśmy i my potrafili oddać Panu Bogu pokłon, pełni radości i wdzięczności za łaskę, którą na nas obficie wylewa każdego dnia.

Zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.


II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 3 stycznia
03-01-2021 09:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg jest bardzo blisko nas. O tej prawdzie przypomina nam dziś liturgia słowa. Człowiek, jak mówi Mądrość Syracha, jest otoczony miłością i troską Ojca, Syna i Ducha Świętego. Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest dany ludziom jako światłość. Jest pośrednikiem Bożej łaski, jak mówi o Nim Ewangelia oraz List Świętego Pawła do Efezjan.

Otwórzmy nasze serca przed Panem przychodzącym w słowie Bożym, abyśmy poznali, jak bardzo zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani.


I sobota miesiąca
02-01-2021 18:56 • Ks. Stanisław Rząsa

2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia.

Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia
01-01-2021 16:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 1 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Pan Bóg zawsze przychodzi do człowieka ze swoim błogosławieństwem – pragnieniem uczynienia go szczęśliwym. Przypomina nam dziś o tym Księga Liczb. Boże błogosławieństwo przynoszą też ludzie, którzy wielbią Pana Boga: Maryja i pasterze, o których wspomina dziś Ewangelia.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby Boże błogosławieństwo dotknęło nas i działało w nas, abyśmy byli ludźmi, którzy zaniosą Bożą radość wszystkim, a zwłaszcza cierpiącym, samotnym i odrzuconym.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01

© 2009 www.parafia.lubartow.pl