Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Czytania na dziś
 
Święto Nawiedzenia NMP - piatek 31 maja
31-05-2013 15:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.

Uroczystość Bożego Ciała - czwartek 30 maja
30-05-2013 15:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W najbliższy czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. 

W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się od Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Procesja wyruszy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy bazylice św. Anny. Msza św. rozpocznie się około godz. 11.45. Dzieci pierwszokomunijne udają się na procesję w strojach liturgicznych. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na budowę centrum Jana Pawła II. 

Uroczystość Trójcy świętej - niedziela 26 maja
26-05-2013 15:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Jan Ewangelista adaptuje słowa Księgi Przysłów o Mądrości Bożej do Chrystusa Pana. On jest drogą, która prowadzi do drzewa życia i On jest drzewem życia, o których wspomina w innym miejscu Księga Przysłów. Podobnie Święty Paweł mówi nam, że pokój z Bogiem uzyskujemy przez Jezusa Chrystusa i miłość rozlaną w sercach naszych przez Ducha Świętego. Bóg w Trójcy Jedyny angażuje się, aby dać nam życie i uchronić nas od tego wszystkiego, co prowadzi do śmierci. Czy w naszej wolności jesteśmy gotowi do skorzystania z okazji, by przyjąć mądrość i odrzucić przemoc, co więcej, nie zlęknąć się przemocy ze względu na nadzieję ofiarowaną nam przez Boga? Bóg w Trójcy Jedyny jest dla nas wyzwaniem nie tylko intelektualnym, ale przede wszystkim moralnym. Nasza wiara sprawdza się każdego dnia w relacjach z ludźmi.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Matki. Serdeczną pamięcią obejmujemy nasze drogie mamy, te żyjące i te, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Dziękujemy za ich dobre serca i ręce, a także prosimy o potrzebne łaski w ich codziennym trudzie. 


Ur. Najświętszej Trójcy - 26 maja
26-05-2013 12:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia obchodzimy też Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

Święto NMP Matki Kościoła - 20 maja
20-05-2013 12:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Zapraszamy do naszych świątyń na Mszę Świętą.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego- 19 maja
19-05-2013 12:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Szum, który spadł z nieba, był znakiem podwójnym. Dla Apostołów oznaczał namaszczenie Duchem Świętym i mocą do dawania świadectwa. Dla mieszkańców Jerozolimy był zwołaniem świętym, aby usłyszeli wielkie dzieła Boże. Bez względu na język i kulturę każdy mógł od Apostołów usłyszeć zaproszenie do przyjęcia Chrystusa do własnego serca. Dar Ducha Świętego umacnia człowieka, aby z miłością wypowiedział słowa: „Jezus jest Panem”. To deklaracja miłości i oddanie się na służbę Ewangelii. To przyjęcie łaski odpuszczenia grzechów i głoszenie tego innym. To nadzieja przebywania z Chrystusem w niebie, gdzie nie ma już łez i gdzie wszystko jest chwałą Boga. Niech te biblijne lektury umocnią naszą wiarę i komunię z Bogiem, i z braćmi w wierze.


Wspomnienie św. Andrzeja Boboli - 16 maja
16-05-2013 11:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

Wspomnienie Św. Macieja - 14 maja
14-05-2013 10:59 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - 13 maja
13-05-2013 10:57 • Ks. Stanisław Rząsa

13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu na Błogosławionego Jana Pawła II, a pod koniec tygodnia, w sobotę, 18 maja, przypadają jego 93. urodziny. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

Dzień Strażaka - 12 maja
12-05-2013 13:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w niedzielę 12 maja.

Msza św. w Bazylice św. Anny o godz. 15.00.

O godz. 16.00 uroczystości przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Wręcznie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni słuzbowych. Przekazanie 5 cięzkich samochodów ratowniczo gaśniczych zakupionych w ramach projektu unijnego.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12 maja
12-05-2013 10:53 • Ks. Stanisław Rząsa

Wniebowstąpienie Pańskie, zgodnie z relacją świętego Łukasza zarówno w Dziejach Apostolskich jak i w jego Ewangelii, to ostatnie ukazanie się Chrystusa Pana Apostołom, w trakcie którego Zbawiciel nakazał im trwać w Jerozolimie na modlitwie aż do chrztu Duchem, gdy otrzymali moc dawania świadectwa o Chrystusie Zbawicielu. Pan Jezus uniósł się do nieba, aby uświadomić Apostołom, jak powie Święty Paweł w Liście do Efezjan, że odtąd siedzi po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich. Jednak równocześnie jest Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem. Paweł Apostoł zachęca nas, byśmy dzisiaj przyjęli Ducha Świętego i wielbili, i błogosławili Boga tak jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa Pana.


Ur. Świętego Stanisława Biskupa - 8 maja
08-05-2013 13:51 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. 

Środa to dzień imienin naszego Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Ofiarujmy Mu naszą modlitwę.

VI niedziela Wielkanocna - 05 maja
05-05-2013 13:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus mówi do Apostołów, że warunkiem przyjęcia Go do własnego życia jest miłość i zachowanie Jego nauki. On sam jest tym, który prowadzi nas do niebieskiego Jeruzalem. To, co było przed Nim, to znaczy przymierze z jednym tylko narodem, trzeba przewartościować w świetle miłości do Niego. Dlatego w pierwszym czytaniu usłyszymy o zdecydowanej reakcji Świętego Pawła przeciw tym, którzy nie liczą się z tym faktem. Tak zwany Sobór Jerozolimski, czyli pierwsze oficjalne zebranie Apostołów, absolutnie zgadza się z Pawłem i to potwierdza nie tylko listem, ale też świadectwem członków wspólnoty jerozolimskiej. Niestety, dzisiaj wielu chrześcijan chce pozostać na poziomie intelektualnej akceptacji Jezusa bez umiłowania Jego jako najważniejszej Osoby w życiu.

Słowo Boże osądzi dzisiaj każdego z nas.


Święto Konstytucji 3 Maja
03-05-2013 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Święto Konstustucji 3 Maja. Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Świętej Anny o godz. 10.30. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. 

Program obchodów:

2 maja czwartek

godz. 10.00 - Święto Flagi" - plac przed Urzędem Miasta

3 maja piątek

godz. 10.00 - zbiórka pocztów sztandarowych przed Urzędem Miasta

godz. 10.30 - Msza Święta w Bazylice Świętej Anny poprzedzona okolicznościowym programem artystycznym

godz. 12.00 - Koncert Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie na placu przy Urzędzie Miasta

godz. 19.00 - wpis do księgi "Pamięć i Zobowiązanie". Koncert "Witaj Majowa Jutrzenko" w Bazylice Św. Anny

I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
02-05-2013 13:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

© 2009 www.parafia.lubartow.pl