Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Święto Nawiedzenia NMP - piatek 31 maja
31-05-2013 15:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.

Uroczystość Bożego Ciała - czwartek 30 maja
30-05-2013 15:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W najbliższy czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. 

W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się od Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Procesja wyruszy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy bazylice św. Anny. Msza św. rozpocznie się około godz. 11.45. Dzieci pierwszokomunijne udają się na procesję w strojach liturgicznych. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na budowę centrum Jana Pawła II. 

Uroczystość Trójcy świętej - niedziela 26 maja
26-05-2013 15:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Jan Ewangelista adaptuje słowa Księgi Przysłów o Mądrości Bożej do Chrystusa Pana. On jest drogą, która prowadzi do drzewa życia i On jest drzewem życia, o których wspomina w innym miejscu Księga Przysłów. Podobnie Święty Paweł mówi nam, że pokój z Bogiem uzyskujemy przez Jezusa Chrystusa i miłość rozlaną w sercach naszych przez Ducha Świętego. Bóg w Trójcy Jedyny angażuje się, aby dać nam życie i uchronić nas od tego wszystkiego, co prowadzi do śmierci. Czy w naszej wolności jesteśmy gotowi do skorzystania z okazji, by przyjąć mądrość i odrzucić przemoc, co więcej, nie zlęknąć się przemocy ze względu na nadzieję ofiarowaną nam przez Boga? Bóg w Trójcy Jedyny jest dla nas wyzwaniem nie tylko intelektualnym, ale przede wszystkim moralnym. Nasza wiara sprawdza się każdego dnia w relacjach z ludźmi.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Matki. Serdeczną pamięcią obejmujemy nasze drogie mamy, te żyjące i te, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Dziękujemy za ich dobre serca i ręce, a także prosimy o potrzebne łaski w ich codziennym trudzie. 


Ur. Najświętszej Trójcy - 26 maja
26-05-2013 12:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia obchodzimy też Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

Święto NMP Matki Kościoła - 20 maja
20-05-2013 12:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Zapraszamy do naszych świątyń na Mszę Świętą.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego- 19 maja
19-05-2013 12:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Szum, który spadł z nieba, był znakiem podwójnym. Dla Apostołów oznaczał namaszczenie Duchem Świętym i mocą do dawania świadectwa. Dla mieszkańców Jerozolimy był zwołaniem świętym, aby usłyszeli wielkie dzieła Boże. Bez względu na język i kulturę każdy mógł od Apostołów usłyszeć zaproszenie do przyjęcia Chrystusa do własnego serca. Dar Ducha Świętego umacnia człowieka, aby z miłością wypowiedział słowa: „Jezus jest Panem”. To deklaracja miłości i oddanie się na służbę Ewangelii. To przyjęcie łaski odpuszczenia grzechów i głoszenie tego innym. To nadzieja przebywania z Chrystusem w niebie, gdzie nie ma już łez i gdzie wszystko jest chwałą Boga. Niech te biblijne lektury umocnią naszą wiarę i komunię z Bogiem, i z braćmi w wierze.


Wspomnienie św. Andrzeja Boboli - 16 maja
16-05-2013 11:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

Wspomnienie Św. Macieja - 14 maja
14-05-2013 10:59 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - 13 maja
13-05-2013 10:57 • Ks. Stanisław Rząsa

13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu na Błogosławionego Jana Pawła II, a pod koniec tygodnia, w sobotę, 18 maja, przypadają jego 93. urodziny. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

Dzień Strażaka - 12 maja
12-05-2013 13:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w niedzielę 12 maja.

Msza św. w Bazylice św. Anny o godz. 15.00.

O godz. 16.00 uroczystości przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Wręcznie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni słuzbowych. Przekazanie 5 cięzkich samochodów ratowniczo gaśniczych zakupionych w ramach projektu unijnego.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12 maja
12-05-2013 10:53 • Ks. Stanisław Rząsa

Wniebowstąpienie Pańskie, zgodnie z relacją świętego Łukasza zarówno w Dziejach Apostolskich jak i w jego Ewangelii, to ostatnie ukazanie się Chrystusa Pana Apostołom, w trakcie którego Zbawiciel nakazał im trwać w Jerozolimie na modlitwie aż do chrztu Duchem, gdy otrzymali moc dawania świadectwa o Chrystusie Zbawicielu. Pan Jezus uniósł się do nieba, aby uświadomić Apostołom, jak powie Święty Paweł w Liście do Efezjan, że odtąd siedzi po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich. Jednak równocześnie jest Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem. Paweł Apostoł zachęca nas, byśmy dzisiaj przyjęli Ducha Świętego i wielbili, i błogosławili Boga tak jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa Pana.


Ur. Świętego Stanisława Biskupa - 8 maja
08-05-2013 13:51 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. 

Środa to dzień imienin naszego Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Ofiarujmy Mu naszą modlitwę.

VI niedziela Wielkanocna - 05 maja
05-05-2013 13:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus mówi do Apostołów, że warunkiem przyjęcia Go do własnego życia jest miłość i zachowanie Jego nauki. On sam jest tym, który prowadzi nas do niebieskiego Jeruzalem. To, co było przed Nim, to znaczy przymierze z jednym tylko narodem, trzeba przewartościować w świetle miłości do Niego. Dlatego w pierwszym czytaniu usłyszymy o zdecydowanej reakcji Świętego Pawła przeciw tym, którzy nie liczą się z tym faktem. Tak zwany Sobór Jerozolimski, czyli pierwsze oficjalne zebranie Apostołów, absolutnie zgadza się z Pawłem i to potwierdza nie tylko listem, ale też świadectwem członków wspólnoty jerozolimskiej. Niestety, dzisiaj wielu chrześcijan chce pozostać na poziomie intelektualnej akceptacji Jezusa bez umiłowania Jego jako najważniejszej Osoby w życiu.

Słowo Boże osądzi dzisiaj każdego z nas.


Święto Konstytucji 3 Maja
03-05-2013 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Święto Konstustucji 3 Maja. Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Świętej Anny o godz. 10.30. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. 

Program obchodów:

2 maja czwartek

godz. 10.00 - Święto Flagi" - plac przed Urzędem Miasta

3 maja piątek

godz. 10.00 - zbiórka pocztów sztandarowych przed Urzędem Miasta

godz. 10.30 - Msza Święta w Bazylice Świętej Anny poprzedzona okolicznościowym programem artystycznym

godz. 12.00 - Koncert Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie na placu przy Urzędzie Miasta

godz. 19.00 - wpis do księgi "Pamięć i Zobowiązanie". Koncert "Witaj Majowa Jutrzenko" w Bazylice Św. Anny

I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
02-05-2013 13:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl