Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Pokój tobie, Polsko! – Słowo Rady Stałej KEP
29-04-2020 09:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Pokój tobie, Polsko!” (św. Jan Paweł II, 1983)


Dyspensa - piatek 1 maja
28-04-2020 09:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 1 maja 2020 r., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.

Ks. Arcybiskup zachęca jednak, aby zgodnie z apelem Rady Stałej, uczynić ten dzień, dniem pokuty, postu i modlitwy w intencji ustania epidemii i zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.

III niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia
26-04-2020 11:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. Czeka na nas. Pan chce nam towarzyszyć w drodze, tak jak towarzyszył swoim uczniom, o czym przypomni nam odczytywany dziś fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Posyła nam swoich posłańców ze Jego słowem – z radosną nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa, o upragnionym zbawieniu, o czym mówią dziś Dzieje Apostolskie. Przez Chrystusa Pan Bóg wypowiedział szczególnie mocno słowo o miłości do człowieka. On ofiarował się, aby dźwignąć człowieka ze śmierci duchowej, o czym zapewnia nas Święty Piotr Apostoł.

Otwórzmy dziś na oścież przed Panem Bogiem nasze serca, niech słowo Boże je rozpali.


Święto Św. Marka Ewangelisty - 25 kwietnia
25-04-2020 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 25 kwietnia, obchodzimy święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

Uroczystość Św. Wojciecha - 23 kwietnia
23-04-2020 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 23 kwietnia, obchodzimy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca kierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Dziękujemy Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha módlmy się o odwagę w wyznawaniu wiary.


II Niedziela Wielkanocy - Swieto Bożego Miłosierdzia - 19 kwietnia
19-04-2020 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Miłosierny Bóg zawsze słucha z miłością każdej modlitwy człowieka. Słucha modlącego się Kościoła, jak mówią dziś o tym Dzieje Apostolskie. Słucha modlitwy człowieka będącego w trudnym doświadczeniu życiowym, jak naucza nas dziś Święty Piotr Apostoł, zachęcając na podstawie doświadczenia, do radości w strapieniach. Pan Bóg wysłuchał modlitwy niewiernego Tomasza, który złożył najpiękniejsze wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!”, co potwierdził także całym swoim życiem i męczeńską śmiercią.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże. Niech Boże miłosierdzie ogarnie nas taką łaską, jaka dziś jest nam najbardziej potrzebna.

Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.


Piątek w oktawie Wielkanocy - 17 kwiatnia
17-04-2020 08:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, w Oktawie Wielkanocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Poniedziałek Wielkanocny - 13 kwietnia
13-04-2020 15:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa poniedziałku w oktawie Wielkanocy zatrzymuje nas przy wydarzeniach wielkanocnego poranka, kiedy jeszcze miesza się lęk z wielką radością oraz przy pierwszych spotkaniach ze zmartwychwstałym Panem. Wspomina także fakt przekupienia strażników sporą sumą pieniędzy, żeby świadczyli nieprawdę. Jednak, kiedy wsłuchamy się w słowo Świętego Piotra i Jedenastu, znających osobiście Jezusa, tłumaczących sens tych wszystkich wydarzeń, słyszymy ich mocne i pewne świadectwo.

Wsłuchajmy się zatem w słowo Boże. Niech ono żyje w naszych sercach, tak jak żyje w sercu Kościoła od samego początku, jako najdroższy skarb. Niech ono budzi nas ze smutku, wzywając do radości i dawania świadectwa.

Niedziela Zmartwychwstania - 12 kwietnia
12-04-2020 14:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego promienieje zdumieniem i budzącą się radością. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i  Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Od tej chwili nic już nie jest takie, jak było przedtem. Oby tak samo działo się w naszym życiu. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia, jak zachęca Święty Paweł w drugim czytaniu. Niech słowa Świętego Piotra, wypowiedziane z natchnienia Bożego w domu Korneliusza, zachęcą nas do odważnego kroczenia za Panem Jezusem i dawaniu Mu świadectwa naszym życiem.

Zatrzymajmy w sercu słowo Boże, które dziś usłyszymy, i pozwólmy mu owocować radością.


Wielka Sobota - 11 kwietnia
11-04-2020 11:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Pokarmy na stół wielkanocny w związku z ograniczeniami związanymi z koronawirusem błogosławimy sami w naszych rodzinach. W zakładce więcej znajdziemy modlitwę.

W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału online z naszych kościołów. W czasie liturgii zapalmy świece w naszych rodzinach.


Wielki Piątek - 10 kwietnia
10-04-2020 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Zachęcamy do korzystania z transmisji online z naszych kościołów.

Wielki Czwartek - 9 kwietnia
09-04-2020 11:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią zachęcamy do uczestnictwa online z naszych kościołów.

Niedziela Palmowa - 5 kwietnia
05-04-2020 11:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Prorocki fragment Księgi Izajasza mówi nam o wewnętrznym nastawieniu Pana Jezusa, który wobec woli Bożej jest spokojny i posłuszny. Psalm 22, którym będziemy się modlić, jest przejściem od udręczenia, przez ufną modlitwę, do uwielbienia Pana Boga. Święty Paweł objaśnia nam sens tych trudnych wydarzeń i znaczenie posłuszeństwa, które jest otwarciem na doświadczenie mocy Bożej w naszym życiu. Czytana dziś Ewangelia Świętego Mateusza opowiada o wydarzeniach związanych z męką Pana Jezusa. Słuchając tych słów, towarzyszmy sercem naszemu Panu.

Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.

W Niedzielę Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. W związku z ograniczeniami nie ma możliwości poświęcenia palm i może uczestniczyć we Mszy św. w kościele tylko 5 osób. Pozostaje jedynie łączność online.


15 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II - 2 kwietnia
02-04-2020 11:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym trudnym dla nas momencie potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego wspólnie błagajmy Świętego Jana Pawła II w 15 rocznicę Jego śmierci o ustenie pandemii koronawirusa. Uczyńmy to w duchowej łaczności 2 kwietnia o godz. 21.37 zapalając w oknie świecę.

Odmówmy modlitwę!


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl