Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Pokój tobie, Polsko! – Słowo Rady Stałej KEP
29-04-2020 09:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Pokój tobie, Polsko!” (św. Jan Paweł II, 1983)


Dyspensa - piatek 1 maja
28-04-2020 09:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 1 maja 2020 r., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.

Ks. Arcybiskup zachęca jednak, aby zgodnie z apelem Rady Stałej, uczynić ten dzień, dniem pokuty, postu i modlitwy w intencji ustania epidemii i zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.

III niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia
26-04-2020 11:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. Czeka na nas. Pan chce nam towarzyszyć w drodze, tak jak towarzyszył swoim uczniom, o czym przypomni nam odczytywany dziś fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Posyła nam swoich posłańców ze Jego słowem – z radosną nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa, o upragnionym zbawieniu, o czym mówią dziś Dzieje Apostolskie. Przez Chrystusa Pan Bóg wypowiedział szczególnie mocno słowo o miłości do człowieka. On ofiarował się, aby dźwignąć człowieka ze śmierci duchowej, o czym zapewnia nas Święty Piotr Apostoł.

Otwórzmy dziś na oścież przed Panem Bogiem nasze serca, niech słowo Boże je rozpali.


Święto Św. Marka Ewangelisty - 25 kwietnia
25-04-2020 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 25 kwietnia, obchodzimy święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

Uroczystość Św. Wojciecha - 23 kwietnia
23-04-2020 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 23 kwietnia, obchodzimy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca kierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Dziękujemy Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha módlmy się o odwagę w wyznawaniu wiary.


II Niedziela Wielkanocy - Swieto Bożego Miłosierdzia - 19 kwietnia
19-04-2020 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Miłosierny Bóg zawsze słucha z miłością każdej modlitwy człowieka. Słucha modlącego się Kościoła, jak mówią dziś o tym Dzieje Apostolskie. Słucha modlitwy człowieka będącego w trudnym doświadczeniu życiowym, jak naucza nas dziś Święty Piotr Apostoł, zachęcając na podstawie doświadczenia, do radości w strapieniach. Pan Bóg wysłuchał modlitwy niewiernego Tomasza, który złożył najpiękniejsze wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!”, co potwierdził także całym swoim życiem i męczeńską śmiercią.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże. Niech Boże miłosierdzie ogarnie nas taką łaską, jaka dziś jest nam najbardziej potrzebna.

Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.


Piątek w oktawie Wielkanocy - 17 kwiatnia
17-04-2020 08:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, w Oktawie Wielkanocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Poniedziałek Wielkanocny - 13 kwietnia
13-04-2020 15:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa poniedziałku w oktawie Wielkanocy zatrzymuje nas przy wydarzeniach wielkanocnego poranka, kiedy jeszcze miesza się lęk z wielką radością oraz przy pierwszych spotkaniach ze zmartwychwstałym Panem. Wspomina także fakt przekupienia strażników sporą sumą pieniędzy, żeby świadczyli nieprawdę. Jednak, kiedy wsłuchamy się w słowo Świętego Piotra i Jedenastu, znających osobiście Jezusa, tłumaczących sens tych wszystkich wydarzeń, słyszymy ich mocne i pewne świadectwo.

Wsłuchajmy się zatem w słowo Boże. Niech ono żyje w naszych sercach, tak jak żyje w sercu Kościoła od samego początku, jako najdroższy skarb. Niech ono budzi nas ze smutku, wzywając do radości i dawania świadectwa.

Niedziela Zmartwychwstania - 12 kwietnia
12-04-2020 14:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego promienieje zdumieniem i budzącą się radością. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i  Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Od tej chwili nic już nie jest takie, jak było przedtem. Oby tak samo działo się w naszym życiu. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia, jak zachęca Święty Paweł w drugim czytaniu. Niech słowa Świętego Piotra, wypowiedziane z natchnienia Bożego w domu Korneliusza, zachęcą nas do odważnego kroczenia za Panem Jezusem i dawaniu Mu świadectwa naszym życiem.

Zatrzymajmy w sercu słowo Boże, które dziś usłyszymy, i pozwólmy mu owocować radością.


Wielka Sobota - 11 kwietnia
11-04-2020 11:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Pokarmy na stół wielkanocny w związku z ograniczeniami związanymi z koronawirusem błogosławimy sami w naszych rodzinach. W zakładce więcej znajdziemy modlitwę.

W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału online z naszych kościołów. W czasie liturgii zapalmy świece w naszych rodzinach.


Wielki Piątek - 10 kwietnia
10-04-2020 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Zachęcamy do korzystania z transmisji online z naszych kościołów.

Wielki Czwartek - 9 kwietnia
09-04-2020 11:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią zachęcamy do uczestnictwa online z naszych kościołów.

Niedziela Palmowa - 5 kwietnia
05-04-2020 11:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Prorocki fragment Księgi Izajasza mówi nam o wewnętrznym nastawieniu Pana Jezusa, który wobec woli Bożej jest spokojny i posłuszny. Psalm 22, którym będziemy się modlić, jest przejściem od udręczenia, przez ufną modlitwę, do uwielbienia Pana Boga. Święty Paweł objaśnia nam sens tych trudnych wydarzeń i znaczenie posłuszeństwa, które jest otwarciem na doświadczenie mocy Bożej w naszym życiu. Czytana dziś Ewangelia Świętego Mateusza opowiada o wydarzeniach związanych z męką Pana Jezusa. Słuchając tych słów, towarzyszmy sercem naszemu Panu.

Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.

W Niedzielę Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. W związku z ograniczeniami nie ma możliwości poświęcenia palm i może uczestniczyć we Mszy św. w kościele tylko 5 osób. Pozostaje jedynie łączność online.


15 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II - 2 kwietnia
02-04-2020 11:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym trudnym dla nas momencie potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego wspólnie błagajmy Świętego Jana Pawła II w 15 rocznicę Jego śmierci o ustenie pandemii koronawirusa. Uczyńmy to w duchowej łaczności 2 kwietnia o godz. 21.37 zapalając w oknie świecę.

Odmówmy modlitwę!


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

© 2009 www.parafia.lubartow.pl