Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Palmowa - 28 marca
28-03-2021 11:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza jest jakby szkicem sylwetki duchowej Mesjasza, widzianym przez proroka, które wypełnia się w osobie i postawie Chrystusa. Czytanie z Listu Świętego Pawła do Filipian ukazuje miejsce, jakie człowiek zajmuje w Bożych planach. Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat, by odkupił człowieka z grzechu.

Wysłuchajmy słowa Bożego, aby ono pomogło nam zrozumieć, jakby bardzo jesteśmy cenni w Bożych oczach. Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.


Ur. Zwiastowania Pańskiego - 25 marca
25-03-2021 09:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcamy, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne.


1% podatku na OPP
24-03-2021 10:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Pieniądze będą wykorzystane na rzecz naszych mieszkańców, szczególnie najbardziej potrzebujących. Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać swój 1%. Pieniądze zasilą konto wybranej organizacji OPP.

Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola WojtyłyKRS 0000340068

V Niedziela Wielkiego Postu - 21marca
21-03-2021 09:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zwraca uwagę na nowe przymierze człowieka z Bogiem, które zostało zawarte w Chrystusie. Jak zapowiada Księga Jeremiasza, przymierze to będzie wypisane w sercach Ludu Bożego. Dokonuje się ono przez Pana Jezusa, co podkreślają autor Listu do Hebrajczyków oraz Ewangelia. Złożona przez Syna Bożego Ofiara jest zdrojem łaski zbawienia dla nas wszystkich.

Wsłuchajmy się z uwagą i miłością w słowo Boże, abyśmy poznali, jak wielkie dary otrzymaliśmy od Pana Boga, i jak wielką miłością zostaliśmy obdarzeni.


Ur. św. Józefa Oblubieńca NMP - 19 marca
19-03-2021 09:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani.

IV Niedziela Wielkiego Postu - 14 marca
14-03-2021 09:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg cierpliwie pochyla się nad grzesznikiem, o czym przypomina nam dzisiaj słowo Boże. Druga Księga Kronik wspomina historię króla perskiego, który wzywa lud do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Święty Paweł zwraca uwagę, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu zawsze jest gotowy do dźwignięcia nas z grzechu. Wydał za nas swojego Syna, abyśmy zostali wybawieni z grzechów i mogli przebywać z Nim w wieczności. Jan Ewangelista zauważa ludzką skłonność do grzechu, do trwania w ciemności. Uwalnia nas z niej jedynie ukrzyżowany Chrystus Pan, który jest naszym uzdrowieniem i życiem wiecznym.

Wysłuchajmy słowa Bożego i pozwólmy mu pocieszyć nasze serca, przyjmując Bożą łaskę.


III niedziela Wielkiego Postu - 7 marca
07-03-2021 10:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg troszczy się o człowieka. O tej prawdzie przypomina nam dzisiaj słowo Boże. Wyrazem tej troski są przykazania, które Pan Bóg dał, aby uchronić człowieka od nieszczęść. Szczególnym darem Bożym – mocą i mądrością Bożą, jak mówi Święty Paweł – jest ukrzyżowany Chrystus, który stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem. Ewangelia przywołuje obraz oczyszczenia świątyni dokonanego przez Pana Jezusa. Zbawiciel zapowiada także swoją mękę i zmartwychwstanie, czego wielu nie rozumie.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, abyśmy zachowali je w sercu.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl