Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Czytania na dziś
 
26 niedziela zwykła - 30 września
30-09-2018 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Wszyscy jesteśmy powołani do czynienia dobra, do pomnażania darów, których Pan Bóg nam udzielił. Nie jest to tylko zadanie, domen  a wybranych osób. Mojżesz i Jezus ganią pojawiającą się w ludziach zazdrość. Jednocześnie dzisiejsze słowo Boże kładzie nacisk, by nie stawać się dla innych powodem zgorszenia czy przykładem niegodziwości.

Słuchając i rozważając biblijne perykopy tej niedzieli, módlmy się razem z psalmistą, byśmy byli wolni od wszelkiego występku.


25 niedziela zwykła - 23 września
23-09-2018 11:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Zestawiając dzisiejsze drugie czytanie z Ewangelią, znajdujemy odpowiedź, co pomaga, a co przeszkadza w byciu blisko Pana Boga. Pycha, zazdrość i różne żądze powodują nasze zamknięcie na Boga, natomiast otwartość, szczerość, prostota, pokora i uczciwość – cechy, które łatwo odnaleźć u małego dziecka – pozwalają odkrywać Bożą obecność i działanie w życiu. Nie bójmy się tych przymiotów odnajdywać w sobie, bo wtedy rzeczywiście Pan Bóg ujmie się za nami i przyjdzie nam z pomocą.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


24 niedziela zwykła - 16 września
16-09-2018 09:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz, mówiąc w pierwszym czytaniu o cierpieniach sługi Pańskiego, zapewnia jednocześnie o Bożej opiece i wsparciu w czasie próby. Wypełnienie prorockiej zapowiedzi następuje w osobie i dziele dokonanym przez Pana Jezusa, który przygotowuje swoich uczniów na zbawcze wydarzenia, na swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. By dobrze to wszystko zrozumieć, trzeba pójść za Jezusem, naśladować Go i być gotowym dla Niego oddać wszystko, nawet życie.

Niech zatem pytanie z dzisiejszej Ewangelii dotyczące tożsamości Chrystusa brzmi nieustannie w naszych uszach, a Jakubowe pouczenia z drugiego czytania pobudzają nas do potwierdzania słownych deklaracji i wyznawanej wiary przez uczynki miłości.


Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września
14-09-2018 12:49 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa. 

23 niedziela zwykła - 9 września
09-09-2018 12:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz zapowiada cudotwórcze działanie Boga w czasach mesjańskich. Publiczna działalność Pana Jezusa i Jego liczne uzdrowienia, jak przywrócenie słuchu i mowy głuchoniememu, o którym usłyszymy w Ewangelii, stanowią tego wypełnienie.

Niech effatha z dzisiejszej Ewangelii zabrzmi mocno również w naszym sercu. Otwórzmy je na potrzeby każdego człowieka. Otwórzmy je również na słowo Boże i Jego działanie w naszym życiu.


I piątek miesiąca - 7 września
07-09-2018 10:23 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca.

I czwartek miesiąca - 6 wrzesnia
06-09-2018 10:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy czwartek miesiąca podczas modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Nowy Rok Szkolny - 3 wrzesnia
03-09-2018 10:26 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek rozpoczynamy Nowy Rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy Świętej odprawianej w naszych świątyniach pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy

22 niedziela zwykła - 2 września
02-09-2018 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza niedzielna liturgia słowa kieruje naszą uwagę na potrzebę zachowywania Bożego prawa i Jego nauki. Mówi o tym Mojżesz do Izraelitów mających wkrótce wejść do ziemi obiecanej i powtarza to Jezus swoim uczniom, ale również zebranym wokół Niego uczonym w prawie i faryzeuszom. Jednocześnie piętnuje zwyczaje, które sprzeciwiają się Bożemu prawu. Pan Jezus, a także Jego uczeń i krewny, św. Jakub, w drugim czytaniu przypominają, że o wiele ważniejsza od słuchania nauk jest ich realizacja w życiu codziennym.

Przyjmijmy zatem słowo, które kieruje dziś do nas Pan Bóg, bo ono ma moc zbawić nasze dusze i wprowadzajmy je w czyn.


Pielgrzymka do Wąwolnicy - 1 września
01-09-2018 19:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę o godzinie 7.30 z Bazyliki św. Anny wyruszy tradycyjna pielgrzymka do Wąwolnicy. Tematem pielgrzymki są słowa: „Maryja Oblubienica Ducha Świętego”. Część trasy będzie przemierzana autokarem. Opłata za autokar i ubezpieczenie – 10 zł. będzie zbierana w autokarze. Pielgrzymka zakończy się Mszą Święta o godzinie 18.00. Zapraszamy do udziału!

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

© 2009 www.parafia.lubartow.pl