Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Msze Święte na cmentarzach
29-10-2015 13:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę  przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy cześć tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy już przebywają w chwale nieba. Msza św. na cmentarzu parafilanym o godz. 12.00 i 17.00. Na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00.

Zaś w poniedziałek przeżywamy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To właśnie w ten dzień powinniśmy się szczególnie modlić za naszych zmarłych i nawiedzać ich groby. W tym dniu Msza św. na cmentarzu parafialnym o godz. 10.00. Na cmentarzu komunalnym również o godz. 10.00.


Święto Ap. Szymona i Judy Tadeusza - 28 października
28-10-2015 09:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską. Św. Juda Tadeusz pozostawił po sobie list zaliczany do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni szukają u niego pomocy w sprawach bardzo trudnych. Swoimi modlitwami obejmiemy solenizantów i solenizantki tego dnia.

Śladami Rodu Sanguszków
25-10-2015 20:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Wraz z Urzędem Miasta organizujemy wyjazd do Tarnowa i Dębna – śladami rodu Sanguszków. Wyjazd w środę 28.X. o godz. 6.00 spod kościoła Wniebowstapienia Pańskiego, 6.10 spod Urzędu Miasta. Opłata 20 zł. W programie: zwiedzanie Muzeum Regionalnego i katedry w Tarnowie, Msza św. w Katedrze oraz zwiedzanie zamku w Dębnie. Wyżywienie we własnym zakresie. Zapisy pod nr telefonu 600 965 264.

30 niedziela zwykła - 25 października
25-10-2015 10:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Całe życie Zbawiciela było spełnieniem proroctw Starego Testamentu. W sposób szczególny widać to w zestawieniu dzisiejszego fragmentu Księgi proroka Jeremiasza i wydarzenia opisanego przez św. Marka. Gdy więc Jeremiasz obwieszcza powrót Izraela z niewoli i każe radość tę głosić wszystkim, to Ewangelia dzisiejsza widzi spełnienie tego proroctwa w przechodzeniu Chrystusa przez Jerycho. Gdy prorok zachwyca się, że w powracającym tłumie są niewidomi i chromi, to Ewangelista wskazuje, że tak dzieje się autentycznie dzięki cudom Chrystusa. Przytoczone przykłady mówią, że rzeczywiście Chrystus wypełnił i wypełnia proroctwa, mówiące o Jego królowaniu.

            Otwórzmy oczy i uszy, aby doświadczyć uzdrawiającej mocy słowa Bożego.


VI Pielgrzymka Służby Zdrowia do Sanktuarium Świętej Anny - 18 października
18-10-2015 12:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 18 października Msza św. w intencji Służby Zdrowia o godz. 15.00 w Bazylice św. Anny, z racji przypadającego święta ich patrona – św. Łukasza, lekarza i ewangelisty. Wszystkich pracowników Służby Zdrowia zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Po Mszy Świętej koncert w ramach III Festiwalu Muzyki kameralnej „Sempre”. 


29 niedziela zwykła - 18 października
18-10-2015 09:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Fragment dzisiejszego proroctwa Izajasza to urywek czwartej pieśni wychwalającej Sługę Jahwe. Z wcześniejszej lektury Pisma Świętego wiemy, że tym Sługą jest Jezus. I dzisiejsza liturgia słowa opisuje nam, jak wielką cenę musiał złożyć Jezus za nasze zbawienie. Księga Izajasza mówi o niewyobrażalnym cierpieniu, które wręcz zmiażdżyło Sługę Jahwe – Chrystusa. Ewangelia Marka powie na przykładzie wydarzenia, które miało miejsce pośród Apostołów, że Chrystus, będąc Bogiem, stał się sługą wszystkich. Potwierdzeniem tego jest List do Hebrajczyków, widzący w Chrystusie Arcykapłana, doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu.

            Wsłuchując się w dzisiejsze czytania, umacniajmy się zachętą: „przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski”.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzący z naszej, diecezji i Ojczyzny. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych w tym tygodniu, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach. 


Dzień Papieski - Jan Paweł II Patron Rodziny - 11 pażdziernika
11-10-2015 19:21 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 11 pażdziernika jak informuje nas list Pasterski Biskupów Polskich będziemy przeżywali Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”. Na ulicach naszych miast i przed kościołami będą zbierane ofiary zasilające fundusz na stypendia dla uczniów z uboższych rodzin. W ten sposób budujemy żywy pomnik świętego Jana Pawła II. Zechciejmy włączyć się w to dzieło.


VI pielgrzymka Nauczycieli i Pracowników Oświaty do Sanktuarium Św. Anny - 11 pażdziernika
11-10-2015 19:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 11 pażdziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej kolejna już VI pielgrzymka Nauczycieli i Pracowników Oświaty do Sanktuarium św. Anny. Msza św. o godz. 15.00. Po Mszy świętej okolicznościowe spotkanie w Kinie „Lewart”.

Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty do wspólnej modlitwy.


28 niedziela zwykła - 11 października
11-10-2015 10:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś liturgia słowa tchnie wielkim radykalizmem. Najpierw usłyszymy piękny hymn pochwalny Mądrości. Dla autora tej Księgi nie ma żadnej rzeczy ani wartości, którą by można przedłożyć nad mądrość. Następnie autor Listu do Hebrajczyków pokaże nam, jak bardzo mocne i skuteczne jest słowo Boże, dla którego nie ma przeszkody i potrafi wszystko przeniknąć i odkryć. I wreszcie Ewangelia, w której Chrystus stawia wszystko na jedną kartę i żąda od uczniów całkowitego zaufania. Takie jest słowo Boże i takie musi być życie chrześcijan – radykalne i konsekwentne. Dopiero gdy podejmiemy trud radykalizmu, paradoksalnie będziemy mogli przeżywać radość z naszego chrześcijańskiego powołania.

            Pozwólmy więc działać słowu z tą mocą.


Wspomnienie NMP Różańcowej - 7 października
07-10-2015 11:31 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z nabożeństwem różańcowym. 

Odpust w Brzezinach - 4 pażdziernika
04-10-2015 12:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 4 października odpust w Brzezinach na uroczystość św. Franciszka. Msza św. odpustowa o godz. 12.00. Mszę Świętą odpustową odprawi Ks. Kanonik Józef Huzar, a kazanie wygłosi Ks. Krzysztof Krzyszczak, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Łucce. Tacę  ofiarujemy na budowe kościoła w Łucce.

Mieszkańcy Brzezin serdecznie zapraszają. 

27 niedziela zwykła - 4 października
04-10-2015 11:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W liturgii Mszy Świętej usłyszymy słowa czytania, które kierują naszą myśl do początku stworzenia i pierwotnego zamysłu Pana Boga. Księga Rodzaju wskazuje najpierw, że to sam Bóg chciał, aby człowiek istniał jako mężczyzna i kobieta, tworząc najpierw małżeństwo, a później wspólnotę rodzinną. Ewangelia natomiast objawia nam zamysł Boga wobec samego małżeństwa, które winno być nierozerwalne i stworzone przez mężczyznę i kobietę. Z tekstów tych przebija prawda, że małżeństwo nie jest tylko prawnym kontraktem, ale należy do podstawowego porządku ludzkiego.

            Zechciejmy zatem uwierzyć słowu Boga, a nie pogłoskom, którym ulegli Żydzi z dzisiejszej Ewangelii, a które to pogłoski zagrażają również współczesności.


I czwartek, piątek i sobota
02-10-2015 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

W pierwszy piątek października wierni odprawiający pierwsze piątki miesiąca przyjmują Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i innych ludzi. Po Mszach Świętych – modlitwy przewidziane na pierwszy piątek miesiąca.

W sobotę Msza Święta wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo fatimskie pierwszych sobót miesiąca. 


Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
02-10-2015 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Mają oni nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

Październik - miesiącem różańcowym
01-10-2015 12:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe „dziesiątki” wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszych świątyń!

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl