Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Uroczystość Bożego Ciała - 31 maja
31-05-2018 11:26 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, oddajemy cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi. W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się w bazylice św. Anny o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy kościele Matki Bożej Nieustającej pomocy około godz. 11.45. Dzieci pierwszokomunijne udają się na procesję w strojach liturgicznych. Idziemy w procesji ulicami naszego miasta, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Procesję zakończymy Mszą Świętą i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan Jezus.

Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na centrum Jana Pawła II.


Uroczystość Trójcy Świętej - 27 maja
27-05-2018 08:33 • Ks. Stanisław Rząsa

W czytaniach na dzisiejszą uroczystość Najświętszej Trójcy usłyszymy o Panu Bogu, który jest nieustannie obecny, który towarzyszy swojemu stworzeniu, towarzyszy człowiekowi na drogach jego życia. Najpierw usłyszymy zachętę Mojżesza, by jeszcze raz rozważyć Boże dzieła, których dokonał dla swojego ludu, wyprowadzając Naród Wybrany z egipskiej niewoli i prowadząc go przez pustynię do Ziemi Obiecanej, potem Pawłowe przypomnienie o darze Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego, i w końcu usłyszymy zapewnienie Pana Jezusa, że pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Niech słowo, które przypomina o obecności Pana Boga w życiu człowieka, prowadzi nas i oświeca, by móc tej bliskości i działania na co dzień doświadczać.


Święto NMP Matki Kościoła - 21 maja
21-05-2018 09:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 21 maja tradycyjnie w drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa –Kościele. 

Zapraszamy do uczestniczenia we Mszy Świętej!

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 20 maja
20-05-2018 09:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Pierwsze czytanie dzisiejszej uroczystości przypomina to, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, by móc wyjść i głosić prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest to ten sam Duch, o którym Pan Jezus mówi swoim uczniom tuż przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. To Paraklet, Pocieszyciel i Obrońca, Duch Prawdy, który prowadzi do pełnego zrozumienia Bożego objawienia i który towarzyszy na drogach życia, udzielając swoich darów.

Słuchajmy słowa Bożego i otwierajmy się nieustannie na działanie Ducha Świętego – dajmy Mu się prowadzić.


Konsekracja kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego - 13 maja
13-05-2018 16:30 • Ks. Stanisław Rząsa

13 maja br. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik dokona w czasie Mszy Świętej o godz. 12.00 konsekracji naszego kościoła.

Pomysłodawcą utworzenia parafii i budowy kościoła był Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski. On też jako Proboszcz parafii św. Anny w 1995 roku rozpoczął budowę kościoła. Projektantem był mgr inż. architekt Wojciech Kożuchowski, a kierownikiem budowy był mgr inż. Piotr Juszczyński. Po zakończeniu podstawowego zakresu prac budowlanych 21 maja 1998 roku Ks. Arcybiskup Józef Życiński dokonał utworzenia parafii. W tym roku przypada 20 rocznica jej istnienia, którą uczcimy obrzędem Konsekracji. 

Na tę doniosłą uroczystość wszystkich zapraszamy!


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 13 maja
13-05-2018 13:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa, które dziś świętujemy, i które opisuje w pierwszym czytaniu św. Łukasz we fragmencie z Dziejów Apostolskich, to zakończenie Jego ziemskiej misji. Jest jednocześnie momentem posłania Jego uczniów, by szli na cały świat i głosili Ewangelię. Otrzymaliśmy niełatwe zadanie głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu, w którego realizacji nie jesteśmy sami. Pan Jezus towarzyszy nam swoją łaską i posyła Ducha Świętego, aby to nasze głoszenie było rzeczywiście wiarygodne oraz przynosiło obfite i trwałe owoce, i aby wszyscy, jak powie św. Paweł w drugim czytaniu, doszli do jedności wiary i pełnego poznania Boga.

Otwórzmy więc nasze serca na słowo Boże, byśmy mogli je zanieść wszędzie tam, gdzie przebywamy: gdzie pracujemy, uczymy się czy odpoczywamy.


VI Niedziela Wielkanocy - 6 maja
06-05-2018 11:49 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powie nam o przykazaniu miłości. Wezwie, abyśmy się wzajemnie miłowali i miłowali wszystkich, których spotykamy na drogach naszego życia. Wypełnianie tego przykazania jest świadectwem, że należymy do Pana Boga. W ten sposób potwierdzamy, że On jest miłością i ukazujemy Jego wielką miłość do każdego człowieka. Bo rzeczywiście „Bóg nie ma względu na osoby”, jak przypomni św. Piotr w pierwszym czytaniu, w którym usłyszymy o powołaniu pogan do wspólnoty Kościoła.

Zatem miłujmy się wzajemnie, zachowujmy i wypełniajmy słowo Boże, którego słuchamy podczas każdej Mszy Świętej.


I sobota miesiąca - 5 maja
05-05-2018 10:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą sobotę miesiąca w duchu fatimskim w naszych kościołach chcemy rozważać tajemnice różańcowe i uczcić Niepokalane Serca Maryi podczas Mszy Świętej i nabożeństwa fatimskiego. Zapraszamy!

I piątek miesiąca - 4 maja
04-05-2018 10:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, poświęcony wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. W tym dniu mamy możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w naszych świątyniach.

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 4 maja 2018 r., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.

Uroczystość NMP Królowej Polski - 3 maja
03-05-2018 10:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Usłyszymy dziś Jezusowy testament z krzyża, usłyszymy, że Pan Jezus przekazuje umiłowanemu uczniowi swoją Matkę. My również pragniemy Ją wziąć do siebie i jeszcze raz obrać za naszą Matkę, Opiekunkę, Patronkę i Królową. Chcemy, by była Ona dla nas znakiem, przykładem, jak szukać i wypełniać Bożą wolę w życiu. Wsłuchując się w słowo Boże i z Jej pomocą dołączamy do chóru głoszącego, że „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego”.

Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice św Anny o godz. 10.30. O godz. 10.15 występ artystyczny poprzedzający mszę Świętą.

Zapraszamy!


Nabożeństwa majowe
01-05-2018 10:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Od 1 maja odprawiamy codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w naszych kościołach, a także przy kapliczkach rozsianych w różnych zakątkach naszych parafii. 

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl