Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Msza Święta w intencji pracowników Służby Zdrowia
27-10-2013 11:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 27 października pielgrzymka pracownmików Słuzby Zdrowia do bazyliki Świętej Anny. O godz. 15.00 Msza Św. , a po Mszy Świętej koncert "Człowieczy los" - Anny German najpiękniejsze piosenki.

30 niedziela zwykła - 27 października
26-10-2013 13:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Mędrzec Syracydes w swojej mowie przyjmuje przekupność sędziów, którzy nie liczą się z prawdą, ale zawsze biorą stronę bogatego. Wobec tej smutnej rzeczywistości zapewnia, że Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i w swoim czasie odda każdemu, co się mu należy. Oprócz bezczelnych bogaczy są jeszcze zakłamane świętoszki, którzy palcem nie ruszą, aby kształtować w sobie prawe sumienie. Tych też nie czeka lepszy los niż wyżej wymienionych. Apostoł Paweł upomina Tymoteusza, by pamiętał, że Pan jest sprawiedliwym sędzią dla wszystkich, którzy Go miłują. Perspektywa życia wiecznego i Bożego sądu powinna mobilizować tych, którzy jeszcze się nie wydoskonalili w miłości. Słuchajmy z uwagą Bożego słowa. 


Tydzień Misyjny
21-10-2013 11:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedziela 20 października w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

29 niedziela zwykła - 20 października
20-10-2013 11:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Jak długo człowiek potrafi gorliwie się modlić? Słabość ciała i woli indywidualnie wyznacza niezbyt długi czas. Niektórzy nie potrafią wytrwać w ciszy na modlitwie nawet minuty, po chwili zaczynają się kręcić i szukać jakiegoś zajęcia. Tymczasem zwycięstwo nad pokusą podczas próby zależy od wytrwałej modlitwy. Przypowieść i zachęta Jezusa skierowane do Apostołów są bardzo wymowne. Chrystus mówi o wołaniu w dzień i w nocy. Któż poza mistykami potrafi poświęcić tyle czasu na modlitwę? Czyż nawet wierzący katolicy nie mówią o darmozjadach, którzy tylko się modlą i nic nie robią?? Nie byłoby zwycięstwa nad Amalekitami bez modlitwy Mojżesza. Nie byłoby mądrości bez wytrwałego studiowania Pisma Świętego. Co dla nas więcej znaczy opinia ludowa, czy słowa Chrystusa? 


Jan Paweł II - Papież Dialogu
13-10-2013 15:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 13 października będziemy przeżywali Dzień Papieski pod hasłem „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU”. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Ofiar będą zbierane na ulicach naszych miast i przed kościołami. W ten sposób budujemy żywy pomnik dla Jana Pawła II. Zechciejmy włączyć się w to dzieło.

28 niedziela zwykła 13 października
13-10-2013 11:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj dwukrotnie usłyszymy, że człowiek w żaden sposób niewychowany w wierze może Boga spotkać i Go uwielbić lepiej niż ludzie o kulturze religijnej. Jednak by mogło to doprowadzić człowieka do zbawienia, potrzebuje on wytrwałości, o której mówi Święty Paweł w Liście do Tymoteusza. Apostoł znosi prześladowanie ze względu na wybranych, aby wytrwali w cierpliwości. Właśnie trwanie w wierze automatycznie przyczynia się do tworzenia kultury religijnej. Ale by ona wydała owoce, potrzeba osobistego zaangażowania w żywą relację z Bogiem. Gdy prorok Elizeusz nie chce podarków za wskazanie drogi do uzdrowienia, Syryjczyk Naaman rozumie, że oddawanie czci Bogu nie jest czymś jednorazowym i dlatego obiecuje odtąd czcić Boga nieustannie. Będąc tu kroczymy tą samą drogą.

 


Msza święta w intencji Pracowników Oświaty - 13 października
13-10-2013 11:27 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty, którzy obchodzą swoje święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. W niedzielę 13 października o godz. 15.00 w Bazylice św. Anny Msza Święta w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszego regionu. Po Mszy sw. spotkanie na Rynku naszego miasta.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Październik - miesiącem różańca
12-10-2013 14:50 • Ks. Stanisław Rząsa

 Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe „dziesiątki” wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszych świątyń!

 

27 niedziela zwykła - 6 pażdziernika
06-10-2013 15:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu naiwne oburzenie młodych ludzi, którzy zawsze oczekują radykalnych i natychmiastowych rozwiązań. Na co Pan Bóg odpowiada z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według Świętego Pawła, poznanie i życie według tego planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby wytrwać w miłości i rozsądku, nie wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc. Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe zasady i ciągle szukać ich najlepszego zastosowania w bieżącej sytuacji. Zapamiętajmy jedną rzecz z tego, co za chwilę usłyszymy, i spróbujmy tym żyć dzisiaj, przez całą niedzielę.


I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
03-10-2013 13:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. I piatek to okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej. 

Pielgrzymka do Włoch - 3-12 październik
03-10-2013 09:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek o godz. 1.00 z parkingu przy kościele św. Anny wyrusza pielgrzymka do Włoch.

program i więcej informacji kliknij więcej


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl