Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
30 niedziela zwykła - 29 października
29-10-2017 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus, mówiąc dzisiaj o obowiązku miłości Pana Boga i bliźniego, odwołuje się do starotestamentalnych zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Kapłańskiej. W przeciwieństwie do ówczesnych rabinów, Pan Jezus, jako pierwszy, łączy te przykazania. Jego wypowiedź o podwójnym prawie miłości jest streszczeniem nauki Starego i Nowego Przymierza. Te dwa przykazania miłości stały się moralną i duchową osią chrześcijaństwa. Złączenie ich w jedno prawo wskazuje na współzależność: jeśli nie kochamy Pana Boga, nie jesteśmy też w stanie kochać człowieka. Dlatego Święty Paweł zachęca, byśmy głosili Ewangelię słowem oraz czynną miłością bliźniego.

 Przyjmijmy Pana przychodzącego do naszych serc w słowie Bożym.


30 niedziela zwykła - 29 października
29-10-2017 11:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus, mówiąc dzisiaj o obowiązku miłości Pana Boga i bliźniego, odwołuje się do starotestamentalnych zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Kapłańskiej. W przeciwieństwie do ówczesnych rabinów, Pan Jezus, jako pierwszy, łączy te przykazania. Jego wypowiedź o podwójnym prawie miłości jest streszczeniem nauki Starego i Nowego Przymierza. Te dwa przykazania miłości stały się moralną i duchową osią chrześcijaństwa. Złączenie ich w jedno prawo wskazuje na współzależność: jeśli nie kochamy Pana Boga, nie jesteśmy też w stanie kochać człowieka. Dlatego Święty Paweł zachęca, byśmy głosili Ewangelię słowem oraz czynną miłością bliźniego.

Przyjmijmy Pana przychodzącego do naszych serc w słowie Bożym.


Święto św. Szymona i Judy Tadeusza - 28 października
28-10-2017 08:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo prosimy Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

Tydzień Misyjny - 22-28 października
23-10-2017 08:46 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 22 października przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, w niedzielę składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne, a przez cały tydzień modląc się w intencji misji.

29 niedziela zwykła - 22 października
22-10-2017 08:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Cyrus, pogański władca, o którym będzie mowa w pierwszym czytaniu, zostanie określony przez Pana Boga, jako „Jego pasterz”, ponieważ realizuje zamysł Boży wobec Izraela. Wsławił się w starożytności niezwykłym humanizmem, dlatego poszczególne ludy przez niego podbijane chętnie przyjmowały jego władzę jako wyzwolenie spod panowania despotycznych władców. W przeciwieństwie do pogańskiego władcy faryzeusze z Nowego Testamentu czuli się dotknięci nauką Jezusa i zagrożeni utratą władzy i pozycji społecznej. Postanowili więc zastawić na niego sidła, poruszając drażliwy temat płacenia podatku. Święty Paweł powie jednak, że nie można nie głosić Ewangelii, a najlepszymi jej świadkami są żyjący nią na co dzień chrześcijanie.

Niech więc słowo Boże kształtuje nasze życie, by mogło przyczynić się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.


Pielgrzymka Pracowników Ochrony Zdrowia do Sanktuarium Świętej Anny - 22 października
22-10-2017 08:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

Zapraszamy wszystkich pracowników Ochrony Zdrowia na Mszę Świętą do Sanktuarium Świętej Anny w niedzielę 22 października o godzinie 15.00.

28 niedziela zwykła - 15 października
15-10-2017 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W Izraelu znany był zwyczaj powiadamiania gości zaproszonych na ucztę, że przygotowania zostały zakończone, a gospodarz oczekuje ich przybycia. Temat uczty podjęty przez Pana Jezusa w Ewangelii kierował uwagę Jego słuchaczy na czasy mesjańskie. Już bowiem Stary Testament opisywał zbawienie jako ucztę mesjańską. Jednak tę pogodną wizję zakłócały zapowiedzi proroków o odrzuceniu Izraela. Przypowieść Pana Jezusa doskonale obrazuje etapy historii zbawienia: najpierw odrzucenie Bożej łaski przez Żydów, a następnie dostąpienie łaski przez pogan. Święty Paweł, dziękując Filipianom za troskę, powoła się na hojność Pana Boga, zapowiadając, że On zaspokoi wszelkie ich potrzeby.

Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, którym dobry Bóg chce nakarmić nasze dusze.


Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców do Bazyliki św. Anny - 15 października
14-10-2017 09:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszamy na Mszę Świętą do  bazyliki Świętej Anny o godz. 15.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty.

17 Dzień Papieski - 8 października
08-10-2017 14:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 8 października obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją". Dziękujemy Panu Bogu za pantyfikat św. Jana Pawła II. Dlatego odbędzie się przed naszymi kościołami zbiórka środków na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Od siedemnastu lat jest ona żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.


27 niedziela zwykła - 8 października
08-10-2017 08:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Właściciele galilejskich winnic często pochodzili spoza Palestyny, dlatego zostawiali winnice pod opieką dzierżawców, spodziewając się należnych sobie plonów. Pieśń o winnicy z pierwszego czytania opowiada o niewdzięczności Narodu Wybranego, odrzucającego miłość Pana Boga i Jego prawa. Podczas gdy prorok zwraca uwagę na niewdzięczność całego narodu, Pan Jezus, w zainspirowanej tą pieśnią przypowieści o złych dzierżawcach, podkreśli szczególną odpowiedzialność przywódców narodu. Odrzucenie przez nich Chrystusa jest skazaniem budowli Kościoła na ruinę oraz postawieniem siebie i innych w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zbawienia. Uczciwa praca w winnicy wymaga jedynie pokornego pełnienia woli swego Pana, o czym powie Święty Paweł w drugim czytaniu.

Otwórzmy nasze serca na dar słowa Bożego, aby mogło w nas wzrastać jak w dobrej winnicy.


Pierwszy czwartek, piątek i sobota
05-10-2017 08:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w pierwszy czwartek miesiąca prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, także z naszych parafii, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pańskiej.

W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszych kościołach, a także do uczestniczenia w pierwszopiątkowym nabożeństwie, które jest przebłaganiem za grzechy nasze osobiste i całego świata. 

W pierwszą sobotę miesiąca w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie połączone z różańcem.

Wspomnienie św. Aniołów Stróżów - 2 paździenika
02-10-2017 07:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W jutrzejszy poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak żeby to było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia. Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika, choćby przez dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój…

Październik - miesiąc modlitwy różańcowej
01-10-2017 12:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Różaniec do naszych świątyń. 

26 niedziela zwykła - 1 października
01-10-2017 08:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Starotestamentalna nauka proroka Ezechiela o możliwości odpokutowania złych czynów, by uzyskać Boże przebaczenie, była zapowiedzią ewangelicznego nawrócenia, jako warunku otrzymania zbawienia. Symbolem tego nawrócenia stali się celnicy i nierządnice, uchodzący za najbardziej oddalonych od Pana Boga. Początkowo buntowali się, ale ostatecznie przyjęli i wypełnili wolę Stwórcy. Ich przeciwieństwem są przywódcy narodu izraelskiego. Ci, którzy w pierwszej kolejności mieli dostosować swoje życie do wymagań Ewangelii, sprzeciwili się Panu Bogu i odrzucili Pana Jezusa. W tym kontekście Święty Paweł zachęca Filipian, by umacniali swoją wiarę i wzajemną jedność, które są niezbędne do budowania wspólnoty składającej się z ludzi słabych i grzesznych.

Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego. Pan Bóg nie chce naszej śmierć, ale byśmy się nawrócili i żyli z Nim w jedności.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl