Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Odpust w parafii MBNP - 30 czerwca
30-06-2019 17:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 30 czerwca parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie zaprasza na odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 12.00

Św. Ap. Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2019 09:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Piotr i Paweł – każdy z nich miał do odegrania wielką rolę w zbudowaniu Kościoła Bożego. Być może Paweł słyszał o wielkich cudach Piotra, może nawet widział go, jak rybak dawał świadectwo przed Sanhedrynem, ale wtedy go nienawidził, bo był zaprzeczeniem wszystkiego, co kochał. Potem także Paweł, tak jak Piotr, został wybrany przez Pana na Apostoła. Spotkali się, gdy każdy z nich już wiele się natrudził dla królestwa Bożego. Piotr nie przekazał Pawłowi Ewangelii, ale zatwierdził to, co Paweł otrzymał od Pana, że jest to zgodne z Ewangelią daną przez Chrystusa Dwunastu. Obydwaj wypełnili swoją misję apostolską aż do przelania krwi, naśladując swojego Mistrza w sposób doskonały. Na ich świadectwie opiera się nasza wiara.

Posłuchajmy epizodów z życia naszych ojców w wierze.


Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 28 czerwca
28-06-2019 09:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 28 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących w naszych parafiach księży polecamy modlitwom parafian. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarów mięsnych.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2019 09:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Życie zwiastuna Bożej woli nie jest nudne. Przeciwnie, doświadczanie reakcji ludzi na Boże słowa to frapująca przygoda. Jak to bywa z przygodami, czasem są niebezpieczne, a czasem nawet kończą się źle. Tchórzliwi powiedzą, że nie warto się w nie angażować, a ciekawym świata właśnie o to chodzi. Kogo Bóg wybiera, temu daje ciekawość i odwagę, jednak bez osobistego zaangażowania w rozwój tych cech można wszystko zaprzepaścić. Jan Chrzciciel nie zmarnował danej mu okazji do bycia prorokiem przełomu. Jeśli już znam moje powołanie, to czy wzmacniam się duchem, aby je dobrze wypełnić?

W dzisiejszym słowie Bożym na pewno mogę znaleźć elementy, które mnie umocnią.


12 niedziela zwykła - 23 czerwca
23-06-2019 09:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Centralna miejsce, które Chrystus zajmuje  w życiu człowieka, jest wyrazem prawdziwej pobożności. Święty Paweł nazywa to przyobleczeniem się w Chrystusa. Jesteśmy skłonni uważać, że owszem, to może dotyczyć osób konsekrowanych, ale żeby tak każdego ochrzczonego – to lekka przesada. Wobec takiej postawy Chrystus mówi: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Aby stać się dziedzicem królestwa niebieskiego, trzeba jasno się określić.

Dzisiaj po raz kolejny Bóg woła nas po imieniu i pyta: za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?


12 niedziela zwykła - 23 czerwca
23-06-2019 08:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Centralna miejsce, które Chrystus zajmuje  w życiu człowieka, jest wyrazem prawdziwej pobożności. Święty Paweł nazywa to przyobleczeniem się w Chrystusa. Jesteśmy skłonni uważać, że owszem, to może dotyczyć osób konsekrowanych, ale żeby tak każdego ochrzczonego – to lekka przesada. Wobec takiej postawy Chrystus mówi: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Aby stać się dziedzicem królestwa niebieskiego, trzeba jasno się określić.

Dzisiaj po raz kolejny Bóg woła nas po imieniu i pyta: za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?


13 niedziela zwykła - 30 czerwca
22-06-2019 11:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Powołany przez Eliasza na proroka Elizeusz żegna się z rodzicami, potem z przyjaciółmi, urządza im pożegnalny obiad, następnie staje się sługą proroka, by po nim przejąć jego misję. Wielka tajemnica Bożego powołania wpisana jest w rytuał ludzkich zachowań. Powoli odkrywam Boży plan dla mojego życia. Pan Jezus ostrzega, że na tej drodze nie wolno się cofać, a nawet oglądać za siebie, bo wtedy całkowicie utraci się perspektywę ukazaną przez łaskę. Boże życie we mnie wymaga spojrzenia na to, czego chce Duch, wymaga wytrwałości, a wtedy człowiek doświadcza wolności dziecka Bożego, czegoś, co nie da się opisać. Tego trzeba doświadczyć.

Kto z nas, pod wpływem słowa Bożego, chce odkryć to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują?


Oktawa Bożego Ciała
22-06-2019 09:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywamy oktawę Bożego Ciała. Każdego dnia po Mszy  św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy do udziału; rodziców i dzieci, także dzieci pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. W czwartek 27 czerwca zakończenie oktawy Bożego Ciała

Boże Ciało - 20 czerwca
20-06-2019 10:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszego miasta. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję wszystkich naszych parafian oraz grupy duszpasterskie. Procesja rozpocznie się w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.00. Około godziny 11.00 Urocysta Msza Święta przy bazylice św. Anny.

Zapraszamy do udziału!


Niedziela Trójcy Przenajświętszej - 16 czerwca
16-06-2019 09:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Jan Ewangelista adaptuje słowa Księgi Przysłów o mądrości Bożej do Chrystusa Pana. On jest drogą, która prowadzi do drzewa życia, i On jest drzewem życia, o których wspomina w innym miejscu Księga Przysłów. Podobnie Święty Paweł mówi nam, że pokój z Bogiem uzyskujemy przez Jezusa Chrystusa i miłość w naszych sercach przez Ducha Świętego. Bóg w Trójcy Jedyny angażuje się, aby dać nam życie i uchronić nas od tego wszystkiego, co prowadzi do śmierci. Czy w naszej wolności jesteśmy gotowi do skorzystania z okazji, by przyjąć mądrość i odrzucić przemoc, co więcej, nie lękać się przemocy ze względu na nadzieję ofiarowaną nam przez Boga? Bóg w Trójcy Jedyny jest dla nas wyzwaniem nie tylko intelektualnym, ale przede wszystkim moralnym. Nasza wiara sprawdza się każdego dnia w relacjach z ludźmi.


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 13 czerwca
13-06-2019 08:46 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 13 czerwca obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech udział w wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do uroczystości Bożego Ciała.


Święto NMP Matki Kościoła - 10 czerwca
10-06-2019 08:48 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, 10 czerwca tradycyjnie w drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa –Kościele. 

Zesłanie Ducha Świętego - 9 czerwca
08-06-2019 08:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Szum fal, szum lasu, szum medialny, szum Wieczernika. Który z nich nam najbardziej odpowiada? Który mówi nam o wielkich dziełach Bożych w zrozumiałym języku? Nie tylko szum, ale i język może być niezrozumiały. Czasem reagujemy na niezrozumiały język zdziwieniem, a czasem po prostu śmiechem. Jak zareagujemy dzisiaj na słowa Pisma Świętego? Czy pozostaną dla nas niezrozumiałym szumem, niewartym zapamiętania, czy słowami Pana Boga, który przemawia do swojej córki, do swojego syna? Czy zachęcą nas do zachowywania nauki Jezusa Chrystusa? Czy naprawdę zależy nam, by w nas zamieszkał Pan Bóg?

Liturgia słowa daje nam kolejną szansę. Nie zmarnujmy jej.


I czwartek i piatek miesiąca
06-06-2019 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do czwartkowej modlitwy o powołania oraz do udziału we Mszy wynagradzającej Bożemu Sercu w piątek. Okazja do spowiedzi w naszych kościołach.

Odpust w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - 2 czerwca
02-06-2019 12:44 • Ks. Stanisław Rząsa

2 czerwca parafia Wniebowstapienia Pańskiego przeżywa uroczystość odpustową. Suma odpustowa o godz. 12.00. Zapraszamy do świętowania razem z nami.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 2 czerwca
02-06-2019 11:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Ani Apostołowie, ani inni wielcy święci nie usłyszeli od Pana Jezusa, kiedy zostanie przywrócone królestwo Izraela. W czasach poapostolskich w Kościele zaczęto mówić, że to sam Kościół stał się nowym Izraelem i że królestwo jest już tutaj, na ziemi, a w pełni ujawni się na końcu czasów. Do jakiego nieba wstąpił Pan Jezus? Dużo o tym usłyszymy w czytaniu z Listu do Hebrajczyków. Czy to dla ciebie, bracie i siostro, będzie wystarczająca zachęta, aby za tym niebem tęsknić? Czy wciąż będziesz stał przed zasłoną i będziesz próbował odczytać, z czym ci się kojarzy nieczytelny na niej wzór? Może lepiej przyłączyć się do wspólnoty Kościoła, która wielbi i błogosławi Pana Boga, a wtedy zasłona zniknie i zobaczysz niebo.

Otwórz twe uszy i twe serce na słowo Pana.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl