Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
IV Niedziela Wielkanocna - 25 kwietnia
25-04-2021 09:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza.

Dobry Pasterz to ktoś, kto całym sobą służy owcom: prowadzi je, pilnuje, karmi, poi, a gdy trzeba, opatruje, nosi, przytula. Swoją troską obejmuje wszystkie potrzeby stada i każdej owcy. Pan Bóg stara się umożliwić nam spotkanie ze sobą w naszej codzienności. Dlatego stał się człowiekiem, żyje wśród nas i dlatego posyła wciąż do nas ludzi, przez których nieustannie działa w Kościele i w świecie.

Wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.


3 Niedziela Wielkanocna - 18 kwietnia
18-04-2021 11:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa napełnia nas radością wielkanocną. Czytanie z Dziejów Apostolskich przytacza przemowę Świętego Piotra do Żydów, która jest radosnym świadectwem zmartwychwstania Jezusa. Święty Jan w swoim Pierwszym Liście zachęca do przemiany życia, żebyśmy nie marnowali Bożej łaski, którą zostaliśmy obdarowani dzięki Ofierze Chrystusa. Ewangelia zawiera Łukaszowy opis spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem. Tłumaczy On im wszystko, by mogli dać świadectwo temu, czego są świadkami.

Wysłuchajmy teraz słowa Bożego, aby radość ze zmartwychwstania Pana była także udziałem naszego serca, i abyśmy świadczyli o niej całym naszym życiem.


Święto Chrztu Polski - 14 kwietnia
14-04-2021 09:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. 14 kwietnia 966 roku jest najważniejszą datą w historii naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce. „Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy.” (A. Duda).

Jest rzeczą niezwykle istotną, aby pamięć o tak ważnym dla Kościoła i narodu wydarzeniu była kultywowana rokrocznie, tak by zapadła głęboko w pamięci i sercach wszystkich Polaków, zwłaszcza najmłodszych pokoleń.

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 11 kwietnia
11-04-2021 09:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą niedzielę chce nam na nowo uświadomić, jak ważne jest nasze osobiste wyznanie wiary w Chrystusa Pana. Ewangelia przywołuje dwa wydarzenia z Wieczernika: ukazanie się Zmartwychwstałego przestraszonym uczniom i ich radość z obecności Mistrza oraz ich relację o spotkaniu z Panem przekazaną nieobecnemu wówczas Tomaszowi. Wiara w Chrystusa jednoczy cały Kościół, o czym przypominają Dzieje Apostolskie. Ta wiara jest naszą siłą i zwycięstwem, co dopowiada Święty Paweł.

Słuchając dziś słowa Bożego, uchwyćmy się mocno wiary w Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim byli jedno i w Nim zwyciężali.


Poniedziałek Wielkanocny - 5 kwietnia
05-04-2021 15:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Radość ze zmartwychwstania Pańskiego jest obecna w liturgii słowa wszystkich dni oktawy Wielkanocy. Dziś usłyszymy pierwsze wystąpienie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, pod wpływem którego aż trzy tysiące pierwszych słuchaczy poprosiło o chrzest. Ewangelia według Świętego Jana przypomni rozmowę Marii Magdaleny z aniołami i ze zmartwychwstałym Panem.

Wysłuchajmy z uwagą słowa Bożego, abyśmy – tak jak Maria Magdalena – z miłością odpowiedzieli Panu Jezusowi naszym sercem i całym naszym życiem: „Mój Nauczycielu!”.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4 kwietnia
04-04-2021 14:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Teksty biblijne ukazują radość wielkanocnego poranka. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i  Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Święty Paweł zachęca nas do prawdziwej przemiany życia, której nie można dokonać bez udziału Pana Boga. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia.

Posłuchajmy teraz słowa Bożego, aby radość ze zmartwychwstania Jezusa stała się naszym udziałem już dziś.


Wielka Sobota - 3 kwietnia
03-04-2021 15:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W godzinach przedpołudniowych święcimy pokarm na stół wielkanocny, a w godzinach wieczornych sprawujemy Mszę Świętą Wigilii Paschalnej.


Wielki Piątek - 2 kwietnia
02-04-2021 15:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. W godzinach popołudniowych  Liturgię wielkopiątkową z Adoracją Krzyża.

Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować.

Wielki Czwartek - 1 kwietnia
01-04-2021 15:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. O godz. 10.00 w katedrze będzie sprawowana Msza krzyżma, której będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. W naszych kościołach Msza Święta w godzinach wieczornych. Zapraszamy do modlitwy w intencji kapłanów.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl