Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
12 niedziela zwykła - 22 czerwca
22-06-2014 08:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa przynosi nam dziś pewność, że Bóg troszczy się o tych, którzy Mu bezgranicznie ufają. Przekonał się o tym prorok Jeremiasz, działający w okresie upadku królestwa judzkiego i będący prorokiem trudnych czasów. Mimo że miał wielu wrogów, nie załamał się w wierze i ufności, za co Bóg hojnie go wynagrodził. W podobnym tonie wypowiedziana została zachęta do wierności przez samego Jezusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, która stanowi część Jego misyjnej mowy. Pan Jezus nie krył przed Apostołami, że czekają ich prześladowania. Nie krył także, że za wierność do końca, czeka ich nagroda, którą jest sam Bóg.

Przyjmijmy więc dziś z wdzięcznością pokrzepiające słowo Boże.

Duszy zabić nie mogą

ks. Paweł Siedlanowski

Ewangelia czytana w XII niedzielę zwykłą stanowi fragment większej całości, zwanej Mową misyjną. Jezus, posyłając uczniów z misją głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, ukazuje im, że napotkają trudności, staną się znakiem sprzeciwu, wyrzutem sumienia – poruszą zmurszałe fundamenty toksycznych układów, zdemaskują gry pozorów, obnażą pustkę i kłamstwo, nazwą po imieniu fałszywych bogów. Wielu ludzi będzie pragnąć ich upadku bądź śmierci. To może napełnić trwogą! Dlatego wypowiada znamiennie słowa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało”. Dlaczego? Ponieważ nie ono jest najważniejsze. Bo tak naprawdę życie – w perspektywie wieczności – to tylko chwila…

Podobnie jak kiedyś, tak i dziś pozornie zło w świecie zwycięża. Karmi się obojętnością tych, którzy winni mu się zdecydowanie przeciwstawiać. Jest hałaśliwe, bezwzględne – słudzy Złego sięgają po wszelkie metody służące niszczeniu Prawdy, nienawidzą imienia Bożego. Tworzą skomplikowane destrukcyjne struktury, nie cofają się przed okrucieństwem i zbrodnią. To wszystko jest krzykiem bezradności, głosem pokonanego – wszak „duszy zabić nie mogą”! Prawdy o człowieku, stworzonym przez Boga, odkupionym przez Jezusa i nieustannie prowadzonym, uświęcanym przez Ducha Świętego nie są w stanie przykryć żadną, najbardziej kuszącą ideologią. Łatwo jest zdemaskować ukryte cele ich wysiłków. „Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć” – mówi Jezus. To moc zrealizowanej w Chrystusie Obietnicy i skuteczność działania Słowa Bożego sprawia, że Boże światło wcześniej czy później rozjaśni ciemności.

„Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą” – modli się doświadczający prześladowań prorok Jeremiasz. Niech te słowa pomogą nam wzmocnić omdlałe ramiona i pokrzepić wypełnione trwogą serca. Niech staną się światłem naszych oczu i zaproszeniem do dawania świadectwa wiary innym.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl