Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Najświętszej Trójcy - 15 czerwca
15-06-2014 08:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Dogmat o Bogu Trójjedynym jest fundamentalną prawdą naszej wiary. Stary Testament nie znał jeszcze tej terminologii, ale do Boga Jahwe odnosił już określenia, które później zostały zdefiniowane jako przymioty Boskie. I tak na górze Synaj, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu, Bóg objawia się Mojżeszowi jako Pan miłosierny, cierpliwy, bogaty w łaskę, a także wierny. Kto wierzy w Ojca, Syna i Ducha, o czym z kolei zapewni nas dzisiaj Ewangelia, nie zostanie potępiony. Natomiast ci, którzy nie przyjmują ofiarowanej przez Boga miłości, która objawiła się w Synu, sami wykluczają się ze zbawienia.

Oby dzisiejsze słowo Boże rozbudziło w nas niezachwianą wiarę.

Najświętsza Trójca

ks. Paweł Siedlanowski

Bóg daje się człowiekowi jako „trójdzielna” Jedność. To najważniejsza, a zarazem najtrudniejsza tajemnica naszej wiary. Niełatwo ludzkim rozumem pojąć, jak wyglądają wewnętrzne relacje łączące Ojca, Syna i Ducha Świętego. Teologia podpowiada, że w Bogu trwa nieustanny dialog miłości. Stanowi jedność Osób, różnych w posłannictwie i działaniu, zjednoczonych wspólnym celem. Owa szczególna więź powstaje przez dzielenie się sobą, które stanowi istotę właściwie rozumianej miłości. My w ten niezwykły obieg życia włączeni jesteśmy poprzez łaskę chrztu świętego. Przez długi czas prawda o sposobie istnienia Boga była niejako „uśpiona”, ukryta przed ludźmi. Objawiła się w pełni w momencie, gdy Bóg, „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Ojciec pozwolił, aby Jezus uratował tych, którzy od Boga odeszli przez grzech – dzięki temu zostaliśmy Bogu na nowo „przywróceni”. Została wskazana droga uleczenia z toksyn, które pojawiły się w momencie, gdy prarodzice odwrócili się od Stwórcy i zwrócili w stronę stworzenia, zatracili właściwe relacje, zburzyli pierwotną harmonię. Trwając w zjednoczeniu z Ojcem, wierząc w Syna Bożego, wreszcie dając się ogarnąć uświęcającemu działaniu Ducha Świętego, uczymy się czegoś bardzo ważnego: że życie nie może być życiem „dla siebie”, że człowiek staje się w pełni sobą tylko wtedy, gdy jest w stanie nawiązać zdrowe relacje, chce dzielić się sobą, składać siebie w darze drugiemu.

© 2009 www.parafia.lubartow.pl