Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
IV Tydzień Wychowania - 14 - 21 września
15-09-2014 13:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywamy IV Tydzień Wychowania. Prośmy Boga o światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli i wychowawców w procesie kształcenia serc i umysłów młodych ludzi. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa. Rodziców prosimy by zwrócili uwagę na udział młodziezy w katechezie. Dla wierzącychy w Chrystusa jest ona obowiązkiem moralnym.

Katechetyczny obowiązek

Małgorzata Pabis

Katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Przypomniała o tym w specjalnym oświadczeniu Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Komisja zwraca uwagę, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i w parafialnej katechezie. „Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii”, czytamy w oświadczeniu podpisanym przez ks. dr. Marka Korgula, sekretarza Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Wypisanie dziecka z lekcji religii niewątpliwie jest jakąś publiczną formą zaparcia się wiary. Ksiądz dr hab. Piotr Steczkowski, kanonista, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” zauważa, że nieposłanie dziecka na lekcje religii jest naruszeniem kanonicznego obowiązku wiernego, który powinien poszerzać wiedzę religijną i brać udział w praktykach religijnych. – Z takim rodzicem duszpasterz powinien przeprowadzić rozmowę, upomnieć, bo może to skutkować nałożeniem kary, jeśli to zostało zapisane w stosownym dokumencie – wyjaśnia. W oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP przypomniane zostało, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania, Pierwszej Komunii Świętej oraz bierzmowania. To przygotowanie odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej, ale także w trakcie lekcji religii w szkole. Zatem udział w lekcjach etyki nie może być respektowany przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do przyjęcia tych sakramentów.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl