Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2015 11:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz używa dziś terminu „dobra nowina”, czyli ewangelion. Wyrażenie to zawiera cztery istotne elementy: pokój, dobro, zbawienie i królowanie Boga. Faktycznie jednak źródłem pokoju, dobra i zbawienia jest właśnie panowanie Boga. Bóg nieustannie obdarowuje człowieka tą rzeczywistością. Człowiek jednak nie zawsze chce otworzyć się na dobrą nowinę. Mówi o tym Ewangelista Jan, opisując dramat ludzi współczesnych Chrystusowi, którzy nie rozpoznali czasu przyjścia Mesjasza. Jednak historia ta nieustannie się powtarza. Dlatego też Pan Bóg jest niejako zmuszony do „przemawiania wielokrotnego i na różne sposoby”, o czym powie nam dziś autor Listu do Hebrajczyków.

            Przyjmijmy z wdzięcznością Chrystusa – Słowo Boże, abyśmy stali się dziećmi Boga i mogli oglądać Jego chwałę.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

W uroczystość Bożego Narodzenia nie tylko wspominamy fakt przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim zanurzamy się w tajemnicy Bożego Syna. Wyznajemy, że jest On „z Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. Mało tego. Nasze Credo podpowiada, że Chrystus dla „nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”.
Pan Bóg w nieodgadniony sposób stworzył ludzi. W jeszcze bardziej przedziwny sposób rozpoczyna dzieło zbawienia człowieka. Zaczyna się ono narodzinami Pana Jezusa, który jest do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. W Jego osobie dochodzi do niepojętej dla nas wymiany. Oto Bóg przyjmuje naszą ludzką naturę z jej wszystkimi ograniczeniami. Staje się jednym z nas, by umożliwić nam udział w swojej Boskiej naturze.
W osobie Jezusa oglądamy Boga w widzialnej postaci. Chrystus przynosi nam nowe życie. On przywraca nam utracone Boże dziecięctwo. Wyzwala nas z niewoli grzechu, by obdarzyć swoją wolnością. Dlatego też świętować Boże Narodzenie to nic innego jak nieustannie starać się o to, by upodabniać się do Bożego Syna. Mamy otworzyć się na działanie Bożej łaski i wzrastać we wzajemnej miłości. Wielbimy dziś Boga za to, że przemawia do nas przez swojego Syna.
Na koniec módlmy się słowami liturgii galijskiej: „Panie, wysłuchaj rodzinę Tobie oddaną i zgromadzoną w dzisiejszą uroczystość narodzenia Twego, aby chwałę Twoją rozgłaszać. Daj jeńcom odkupienie, przywróć wzrok ślepym, udziel grzesznikom przebaczenia, albowiem przyszedłeś nas zbawić. Spojrzyj ze świętego nieba i oświeć lud Twój, który całym sercem ufa Tobie, Zbawicielu świata”.
Ks. Jacek Molka


© 2009 www.parafia.lubartow.pl