Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2015 11:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz używa dziś terminu „dobra nowina”, czyli ewangelion. Wyrażenie to zawiera cztery istotne elementy: pokój, dobro, zbawienie i królowanie Boga. Faktycznie jednak źródłem pokoju, dobra i zbawienia jest właśnie panowanie Boga. Bóg nieustannie obdarowuje człowieka tą rzeczywistością. Człowiek jednak nie zawsze chce otworzyć się na dobrą nowinę. Mówi o tym Ewangelista Jan, opisując dramat ludzi współczesnych Chrystusowi, którzy nie rozpoznali czasu przyjścia Mesjasza. Jednak historia ta nieustannie się powtarza. Dlatego też Pan Bóg jest niejako zmuszony do „przemawiania wielokrotnego i na różne sposoby”, o czym powie nam dziś autor Listu do Hebrajczyków.

            Przyjmijmy z wdzięcznością Chrystusa – Słowo Boże, abyśmy stali się dziećmi Boga i mogli oglądać Jego chwałę.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

W uroczystość Bożego Narodzenia nie tylko wspominamy fakt przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim zanurzamy się w tajemnicy Bożego Syna. Wyznajemy, że jest On „z Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. Mało tego. Nasze Credo podpowiada, że Chrystus dla „nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”.
Pan Bóg w nieodgadniony sposób stworzył ludzi. W jeszcze bardziej przedziwny sposób rozpoczyna dzieło zbawienia człowieka. Zaczyna się ono narodzinami Pana Jezusa, który jest do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. W Jego osobie dochodzi do niepojętej dla nas wymiany. Oto Bóg przyjmuje naszą ludzką naturę z jej wszystkimi ograniczeniami. Staje się jednym z nas, by umożliwić nam udział w swojej Boskiej naturze.
W osobie Jezusa oglądamy Boga w widzialnej postaci. Chrystus przynosi nam nowe życie. On przywraca nam utracone Boże dziecięctwo. Wyzwala nas z niewoli grzechu, by obdarzyć swoją wolnością. Dlatego też świętować Boże Narodzenie to nic innego jak nieustannie starać się o to, by upodabniać się do Bożego Syna. Mamy otworzyć się na działanie Bożej łaski i wzrastać we wzajemnej miłości. Wielbimy dziś Boga za to, że przemawia do nas przez swojego Syna.
Na koniec módlmy się słowami liturgii galijskiej: „Panie, wysłuchaj rodzinę Tobie oddaną i zgromadzoną w dzisiejszą uroczystość narodzenia Twego, aby chwałę Twoją rozgłaszać. Daj jeńcom odkupienie, przywróć wzrok ślepym, udziel grzesznikom przebaczenia, albowiem przyszedłeś nas zbawić. Spojrzyj ze świętego nieba i oświeć lud Twój, który całym sercem ufa Tobie, Zbawicielu świata”.
Ks. Jacek Molka


© 2009 www.parafia.lubartow.pl