Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
20-12-2015 19:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 20 grudnia w bazylice św. Anny Ks. Biskup Artur Miziński dokona uroczystego otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzie, który przeżywamy pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. O godz. 8.30 gromadzimy się przy Ratuszu, gdzie rozpoczna się obchody otwarcia Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Następnie przejście - jako pielgrzymka do Bazyliki św. Anny i o godz. 9.00 Msza św. której przewodniczy Ks. Biskup Artur Miziński.

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Franciszek dokonał otwarcia „Drzwi Świętych”, które stały się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

W niedzielę 13 grudnia Brama Miłosierdzia zostanie otwarta w naszej Archikatedrze, przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, który wyznaczył także nasze Sanktuarium św. Anny na miejsce Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Aby uzyskać odpust zupełny w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia należy:

  • Odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia,
  • Być w stanie łaski uświęcającej (jeśli trzeba przystąpić do sakramentu pokuty), 
  • przyjąć Komunię św., 
  • pomodlić się według intencji Ojca Świętego; 
  • wyzbyć się przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Osoby te, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl