Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
20-12-2015 19:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 20 grudnia w bazylice św. Anny Ks. Biskup Artur Miziński dokona uroczystego otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzie, który przeżywamy pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. O godz. 8.30 gromadzimy się przy Ratuszu, gdzie rozpoczna się obchody otwarcia Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Następnie przejście - jako pielgrzymka do Bazyliki św. Anny i o godz. 9.00 Msza św. której przewodniczy Ks. Biskup Artur Miziński.

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP papież Franciszek dokonał otwarcia „Drzwi Świętych”, które stały się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

W niedzielę 13 grudnia Brama Miłosierdzia zostanie otwarta w naszej Archikatedrze, przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, który wyznaczył także nasze Sanktuarium św. Anny na miejsce Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Aby uzyskać odpust zupełny w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia należy:

  • Odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia,
  • Być w stanie łaski uświęcającej (jeśli trzeba przystąpić do sakramentu pokuty), 
  • przyjąć Komunię św., 
  • pomodlić się według intencji Ojca Świętego; 
  • wyzbyć się przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Osoby te, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl