Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
I Niedziela Adwentu - 29 listopada
29-11-2015 13:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozpoczynając Adwent, liturgia słowa przenosi nas do dni ostatecznych. Już prorok Jeremiasz mówi o „owych dniach” czy też o „owym czasie”. Takim oznaczeniem czasu określano w Starym Testamencie pojawienie się Mesjasza. Święty Łukasz doprecyzuje, jak będzie wyglądało przyjście Chrystusa, z tym że Ewangelista myśli tu o powtórnym przyjściu, czyli o paruzji. Będzie to dzień grozy, a zarazem dzień zdumienia i prawdy. Ale, jak zauważył to z kolei Święty Paweł, chrześcijanin nie powinien bać się tego dnia. Dzień ten będzie bowiem dniem objawienia świętości Boga oraz świętości wszystkich tych, którzy żyli na ziemi miłością. Każdy wierzący w Chrystusa powinien oczekiwać z radością „owego dnia”, bo chrześcijaństwo jest religią nadziei i oczekiwania.

            Z uwagą słuchajmy słowa Bożego.


Adwent i nowy Rok Liturgiczny - 29 listopada
29-11-2015 08:35 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 29 listopada rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem "Nowe życie w Chrystusie" i okres adwentu. W czasie adwentu przygotowujemy się na przyjście Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. W niedzielę roraty o godz. 7.30. Postarajmy się liczniej zgromadzić na roratach.

Każdego dnia w okresie adwentu pół godziny przed roratami Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do wcześniejszego przyjścia, by przed Mszą św. roratnią "godzinkami" uwielbiać Maryję. W okresie adwentu  powinniśmy zmienić styl życia. Z wyciszeniem i tęsknotą mamy oczekiwać przyjścia Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Postarajmy się, by zabawy andrzejkowe nie były okazją do nieodpowiedzialnego i nietrzeźwego wejścia w ten okres. Czyńmy to również z zatroskaniem o młode pokolenie. 

Ur. Chrystusa Króla Wszechświata - 22 listopada
22-11-2015 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytania z dzisiejszej uroczystości, zamykającej rok liturgiczny, uchylają nam rąbek tajemnicy, jakie jest królestwo Chrystusa i jakim On jest królem. Zarówno Księga Daniela, jak i Apokalipsa mówią, że Chrystus jest królem pełnym potęgi i mocy, i że nie ma takiej władzy na ziemi, która by nie była Jemu poddana. Ewangelista Jan dopowie, że królestwo Chrystusa jest niewyobrażalne dla człowieka, bo „nie jest z tego świata”. Dlatego w kontekście dzisiejszej uroczystości, jak również w świetle słowa Bożego, odpowiedzmy sobie na pytanie – jakim królem jest Chrystus dla mnie? Od odpowiedzi na to pytanie zależy moja przyszłość, a przede wszystkim wieczność.

            Pozwólmy, aby słowo Boże zakrólowało z całą mocą w naszym życiu.


Zaproszenie do składania ofert
15-11-2015 18:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Proboszcz Parafii Rzymskokalolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności, w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.05.00-IZ.00-06-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) dla inwestycji pod nazwą "Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie" zgodnie z "ZAPYTANIEM OFERTOWYM"

Z wyrazami szacunku
Ks. Stanisław Rząsa


33 niedziela zwykła - 15 listopada
15-11-2015 11:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś liturgia słowa skierowuje nasz wzrok ku rzeczom ostatecznym i każe właśnie w ich świetle zrobić podsumowanie swego życia. Prorok Daniel poprzez wspaniałą poetycką konkluzję objawień, która zresztą jest najstarszą wzmianką wyrażającą wiarę w zmartwychwstanie, pyta nas, po której stronie chcemy się opowiedzieć. Podobnie i św. Marek, w przerażającej skądinąd wizji końca świata, zachęca nas do czuwania i opowiedzenia się po stronie Chrystusa. Jako wierzący nie musimy się lękać czekających ludzkość wydarzeń, bo jak powie List do Hebrajczyków, naszym obrońcą jest sam Jezus Chrystus.

            Wsłuchajmy się w dzisiejsze słowo Boże nie tyle z lękliwą ciekawością, co z wielkim zaufaniem i zawierzeniem się Chrystusowi.


Spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
14-11-2015 11:56 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedziele 15 listopada spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klasy II Gimnazjum o godz. 16.00, a w niedziele 22 listopada, spotkanie dla klasy III Gimnazjum. Spotkanie będzie w Sali Centrum Pomocy.

Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada
11-11-2015 11:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy za niepodległą Polskę polegli, ale także o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczególnie zgromadźmy się w kościele na Mszy św. o godz. 10.30. Będzie poprzedzona występem patriotycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Nie zapomnijmy o przyozdobieniu naszych domów flagą biało czerwoną. Pozostałe Msze św. o godz. 7.30 i wieczorowa o godz. 17.00. Natomiast główne Uroczystości w naszym mieście w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Około godz. 12.00 przemarsz w asyście orkiestry pod klasztor Ojców Kapucynów, gdzie będzie apel pamięci i złożenie wieńców pod płytą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudzkiego. 

32 niedziela zwykła - 8 listopada
08-11-2015 11:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania liturgii słowa, szczególnie z Księgi Królewskiej i Ewangelii, odsłaniają przed nami kilka obrazów związanych z życiem wdów. Wdowa w Piśmie Świętym jest uosobieniem kogoś, kto jest biedny, bezbronny, uciskany i z kim nikt się nie liczy. Nic zatem dziwnego, że właśnie takie osoby Bóg bierze pod swoją szczególną opiekę. Wdowy nie pozostają Bogu dłużne – za miłość i opiekę odpłacają zaufaniem i wiarą. Tej wiary potrzebowała wdowa karmiąca Eliasza, aby uwierzyć jego słowom, ale również ufności, że nie zginie, potrzebowała wdowa z Ewangelii, która do skarbony „wrzuciła wszystko, co miała”.

            Nie bójmy się zatem i my zaufać bezgranicznie słowu Bożemu.

Dziś VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009 roku. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z pomocą wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę w Syrii.


I sobota miesiąca - 7 listopada
07-11-2015 11:56 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przeżywamy I sobotę miesiąca dlatego zapraszamy na Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Mari połączone z modlitwą wspominkową o godz. 17.30, a następnie na Mszę Świętą.

I piątek miesiąca - 6 listopada
06-11-2015 11:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź Święta dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania; dla klasy II Gimnazjum od godz. 16.30, a dla klasy III od godz. 17.00.

Msze Święte na cmentarzach
01-11-2015 16:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30 i 9.00. Zaś na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00 i 17.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. W Dzień Zaduszny Msza św. na cmentarzu parafialnym i komunalnym o godz. 10.00.

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2015 11:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Apokalipsa, z greckiego apokalypto, oznacza „odsłaniać” lub też „objawiać”. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest takim swoistego rodzaju objawieniem tego, co nastąpi na końcu czasów. Św. Jan opisuje wizję nieba, a w nim uwielbianie Boga przez niezliczone zastępy świętych. Wizja ta została niejako uzupełniona przez tego samego autora w Liście, którego fragment również dziś usłyszymy. To wszystko, co opisuje św. Jan nie jest jakąś legendą lub pobożnym życzeniem, ale jest to rzeczywistość, do której każdy ochrzczony jest zaproszony przez samego Boga. Potrzeba tylko z uwagą wsłuchać się w program drogi do świętości, wyznaczony z kolei przez Ewangelię, i ten program próbować realizować.

            Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl