Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
03 niedziela zwykła - 26 stycznia
26-01-2020 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Ziemie Zabulona i Neftalego to Galilea – obszar położony na północy Izraela. Złupiona dotkliwie przez Asyrię, zamieszkiwana w czasach biblijnych głównie przez pogan, mieszcząca się na szlaku przemieszczających się armii i karawan kupieckich. Właśnie tam Izajasz zapowiada pojawienie się wielkiej światłości. Po aresztowaniu Jana Chrzciciela, Pan Jezus udaje się z rodzinnego Nazaretu do Kafarnaum, właśnie na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego, i tam zaczyna głosić przybliżenie się królestwa niebieskiego, i potrzebę nawrócenia. „Pan moim światłem i zbawieniem moim” – mówi Psalmista.

Słuchając słowa Bożego, podążajmy sercem za Bożym światłem. Pozwólmy Panu rozświetlać nasze ciemności, podejmując Jezusowe wezwanie.


02 niedziela zwykła - 19 stycznia
19-01-2020 08:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg ma konkretny plan Zbawienia i każdy człowiek ma w nim swoje miejsce:

– Prorok Izajasz kreśli obraz Sługi Bożego, który odnowi Izraela i będzie światłością dla pogan; przyniesie zbawienie aż do krańców ziemi. Odnajdujemy tu zarys duchowej sylwetki Pana Jezusa.

– Święty Jan Chrzciciel w sposób bardzo jasny i jednoznaczny wskazuje uczniom Pana Jezusa jako Baranka i Syna Bożego.

– Święty Paweł – Apostoł Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, służą uświęconym w Chrystusie i powołanym do świętości.

– Każdy z nas może dodać od siebie słowa Psalmisty: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną”.

Trwajmy w Bożym objęciu, słuchając słowa Bożego, poprzez które Pan Bóg pragnie nas prowadzić.


Niedziela Chrztu Pańskiego - 12 stycznia
12-01-2020 08:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Chrzest Janowy to nie był sakrament chrztu świętego. Bardziej przypominał spowiedź, ale bez upragnionego daru rozgrzeszenia. Był znakiem nawrócenia z bezdroży grzechów na Bożą drogę życia. Dlatego Jan Chrzciciel początkowo sprzeciwia się chrztowi Pana Jezusa. Chrzest Pański oznacza, że wchodzi On w trudne położenie grzesznika, aby go wyzwolić z więzów grzechu, w których trzyma grzesznika zły duch. Ewangelie podkreślają, że Pan Jezus wychodzi znacznie szybciej z wody niż inni. Nie miał bowiem grzechów do wyznania. Natomiast nastąpiło objawienie Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu towarzyszy słowo Ojca o umiłowanym Synu. W Chrystusie także my jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

Przyjmijmy z radością i wdzięcznością słowo Boże.


Objawienie Pańskie - 6 stycznia
06-01-2020 07:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Bóg jest Światłością i wszystko, co jest blisko Niego, opromienione jest Jego światłem.

Prorok Izajasz wzywa Jerozolimę, aby rozbłysła Bożą łaską. Ewangelia opowiada o mędrcach pochodzących z dalekich stron, którzy przybyli za gwiazdą, powitać nowo narodzonego Króla żydowskiego. Nadzieja i światłość zderzyły się z przerażeniem Heroda i Jerozolimy, bo zbyt daleko sercem odeszli od słowa Bożego. Radujmy się, bo jak mówi Święty Paweł, jesteśmy już „współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”.

Słuchajmy z radością i miłością słowa Bożego, aby nasze pełne przerażenia ciemności rozbłysły światłem Bożej łaski.

„Pobłogosławioną kredą oznaczamy drzwi krzyżem, cyframi nowego roku oraz inicjałami tradycyjnych imion świętych, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2020) lub w wersji łacińskiej (C+M+B 2020), co tłumaczy się dodatkowo jako +Christus mansionem benedicat+ (Niech Chrystus błogosławi [ten] dom). Zgodnie z dokumentem Stolicy Apostolskiej, gesty te wyrażają prośbę o błogosławieństwo Chrystusa przez wstawiennictwo świętych Mędrców”


2 niedziela po Narodzeniu Pańskim - 5 stycznia
05-01-2020 13:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa przywodzi na myśl jedno z najpiękniejszych dla nas Imion Boga – Emmanuel, co znaczy: „Bóg z nami”. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim. Chce mieszkać, jak mówi Biblia: „rozbić swój namiot” wśród nas, towarzyszyć nam jak najbliższa, kochająca osoba. Chce nas wspierać każdego dnia i na wieki swoją mocą, radością, miłością, pełnią swoich łask.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, abyśmy potrafili dostrzec ogrom daru, jaki został nam ofiarowany: Bóg mieszkający z nami. Niech Duch Święty pomoże nam odkrywać ten dar.


I piątek miesiąca - 3 stycznia
03-01-2020 14:02 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00 i 16.00. Spowiedź dla klasy VIII od godziny 15.30, następnie Msza św. o godz. 16.00. Nie będzie Mszy o godz. 18.00.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia
01-01-2020 19:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg wita każdego człowieka z miłością. Błogosławieństwo wyraża radość. „Jak dobrze, że jesteś!” – zdaje się mówić, dając wskazówki Mojżeszowi. Błogosławi nas, ofiarowując swojego Syna i Ducha, w którym, pomimo dramatu grzechu, znów możemy mówić do Niego: „Abba, Ojcze!”, i mieć pełny udział w Jego królestwie. Otrzymane błogosławieństwo raduje serca. Pasterze z Betlejem i wszyscy świadkowie złożonego przez nich świadectwa odpowiadają na nie radosnym błogosławieniem Boga i pełnieniem Jego woli.

Wsłuchajmy się w słowo Boże z pragnieniem błogosławieństwa – udziału w Bożej radości.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl