Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Wniebowstąpienie Pańskie - 29 maja
29-05-2022 14:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Jezus, rozstając się ze swoimi uczniami i błogosławiąc ich, wstępuje do nieba. Zapewnia ich, że również po swoim odejściu zawsze będzie im towarzyszył i wspierał ich swoją mocą, by zdołali świadczyć o Nim. Wniebowstąpienie jest uwielbieniem i wywyższeniem Syna Bożego. Kiedy Pan wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca nasze człowieczeństwo, które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci. Mamy utkwić w Nim naszą nadzieję, która stanowi dla człowieka moc pośród cierpień, doświadczeń i przeciwieństw. Nadzieja na niebo, do którego nikt z nas nie może wejść wyłącznie o własnych siłach, wynika z przyjęcia w swoim życiu Jezusa, który prowadzi nas do radości swego Ojca.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby ożywić w sobie tęsknotę za niebem.


Odpust parafialny - 29 maja
29-05-2022 09:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 29 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, nasz odpust parafialny. W sposób szczególny postarajmy się przybyć na sumę odpustową. Zaprośmy nasze rodziny i przyjaciół. Zadbajmy o odświętny wygląd naszych ulic i posesji. W kaplicy w Brzezinach nie będzie Mszy św. Mieszkańców zapraszamy do kościoła parafialnego.

Przygotowanie do I Komunii Świętej
27-05-2022 14:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej będzie w piątek 27 maja po Mszy Świętej wieczornej. Zapraszamy!

Sakrament Bierzmowania - 24 maja
24-05-2022 08:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży będzie 24 maja o godz. 18.30. Sakramentu udzieli Ks. Biskup Adam Bab. O godz. 18.00 nabożeństwo majowe.

Spowiedź w niedzielę od godz. 16.30. Po Mszy Świętej o godz. 17.00 spotkanie dla Kandydatów.

Rocznica I Komunii Świętej - 22 maja
22-05-2022 11:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Rocznica I Komunii Świętej w niedzielę 22 maja o godz. 12.00. Spotkanie dla rodziców i dzieci przed rocznicą I Komunii Świętej w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej. A spowiedź w sobotę o godz. 17.00.

6 Niedziela Wielkanocna - 22 maja
21-05-2022 09:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich zawiera ustalenia Soboru Jerozolimskiego, który miał miejsce w roku 49/50 w Jerozolimie. Potwierdza to prawdę, że Kościół od samego początku był wyczulony na różnego rodzaju błędne nauki. Powodem tego był niepokój i podziały. Czasami głosicielami fałszywych twierdzeń mogą okazać się osoby uważane za autorytety. W takich sytuacjach potrzeba wiele ostrożności, umiejętności rozeznawania i konfrontacji niepewnych twierdzeń z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. W takim wypadku kluczową rolę pełni wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha Świętego, który czuwa nad Kościołem i wskazuje mu drogę zbawienia.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby z tego najczystszego źródła zaczerpnąć prawdę o zbawieniu.


Spotkanie dla Klasy VII - 18 maja
18-05-2022 11:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie dla klasy VII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w środę o godz. 17.00. Po spotkaniu nabożeństwo majowe.

5 Niedziela Wielkanocna - 15 maja
15-05-2022 09:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Znakiem rozpoznawczym wspólnoty uczniów Jezusa jest wzajemna miłość, na którą istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie. Jest to jednocześnie najważniejsze apostolstwo, jakie chrześcijanie mogą spełniać na świecie, i najlepsze świadectwo wiary. Nowe Prawo, które jako swoją ostatnią wolę Jezus daje w Wieczerniku, stanowi również znak jedności we wspólnocie wierzących. Jest nie tyle wynikiem poświęcenia się dla innych, co raczej najgłębszym pragnieniem serca i osobistym zyskiem dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi bowiem korzyść, gdy jest kochany. Jednak największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, dając im siebie, na wzór Jezusa.

Wsłuchani w słowo Boże pobudźmy nasze serca do wzajemnej miłości.


4 Niedziela Wielkanocy - 8 maja
08-05-2022 11:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Dla Boga każdy człowiek jest kimś konkretnym, a nie przypadkowo spotkanym anonimem. Tę prawdę potwierdza Jezus, który w odpowiedzi na pytanie o swoją mesjańską tożsamość mocno podkreśla żywą relację ze swymi owcami. Relacja ta opiera się na współdziałaniu. Z jednej strony owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim. Z drugiej natomiast Pasterz zna je po imieniu i obdarza życiem wiecznym. Jezus jako Dobry Pasterz oczekuje od swoich owiec gotowości słuchania Jego głosu i pójścia za Nim. W ten sposób Ewangelista uświadamia nam głęboką prawdę o konieczności współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia.

Pozwólmy, aby słowa Dobrej Nowiny przeniknęły do naszych serc.


I sobota miesiąca - 7 maja
07-05-2022 11:56 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwsza sobotę miesiąca o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, a o godz. 17.30 majówka. O godz. 18.00 Msza Święta do Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszamy!

I piątek miesiąca - 6 maja
06-05-2022 11:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy piątek miesiąca Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do Spowiedzi Świętej. Spotkanie dla klasy VIII o godz. 15.30. Najpierw spowiedź, a następnie Komunia św. i krótkie spotkanie.

I czwartek miesiąca - 5 maja
05-05-2022 11:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek I czwartek miesiąca. Po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Ur. NMP Królowej Polski - 3 Maja
03-05-2022 11:51 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w której powierzamy Maryi opiekę nad naszą Ojczyzną.

Zapraszamy!

Nabożeństwa majowe
02-05-2022 12:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną. Zapraszamy!

3 Niedziela Wielkanocy - 1 maja
01-05-2022 11:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Podstawowym zadaniem i obowiązkiem ucznia jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Apostołowie są świadomi, że represje, nakazy i zakazy osób i gremiów zarządzających świątynią nie mogą ich powstrzymać od tego zadania. Z odwagą dają świadectwo o Chrystusie i twierdzą, że najwyższym kryterium ich postępowania jest wola Boża. Postawy ucznia Jezusa nie można odłączyć od miłości do Niego. Nie chodzi tylko o słowne wyznanie, ale o to, co wypełnia się w życiu. Pokazał to kryzys, który przeżył Apostoł Piotr. Tylko z miłości można dzielić z Panem odrzucenie, cierpienie, śmierć i uznać Jego życie, którym nas obdarza, za ważniejsze od naszego własnego.

Z uwagą wsłuchajmy się w słowo Boże, aby odpowiedzieć miłością na Bożą miłość.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl