Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Nawiedzenie Symboli Światowych Dni Młodzieży - 31 sierpnia
31-08-2015 14:45 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek będziemy przeżywać nawiedzenie symboli Światowych Dni Młodzieży, które pielgrzymują po całej Polsce. Symbole będą na porannej Mszy świętej od godziny 7.00 do godziny 8.00, następnie nawiedzą kaplicę w Brzezinach i około godziny 8.45 powrócą do Kościoła. W tym czasie od godziny 9.00 będzie Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania przystąpi do spowiedzi świętej w poniedziałek. Natomiast spotkanie połączone z Komunia Świętą pierwszo piątkową i wręczeniem nowych indeksów będzie w piątek o godzinie 16.30.

22 niedziela zwykła- 30 sierpnia
30-08-2015 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do Izraelitów o wierne zachowanie wszystkich poleceń i nakazów Boga. Prawo Boże jest bowiem gwarantem prawdziwego szczęścia człowieka. Natomiast Chrystus ustami Ewangelisty Marka upomni ten sam naród, że prawo dane przez Boga zostało mocno sformalizowane, a tym samym wykrzywione poprzez dostosowanie go do potrzeb tylko ludzkich. Stąd więc słuszna staje się uwaga św. Jakuba, aby zawsze wracać do pierwotnej myśli konkretnego prawa, i co więcej, aby starać się nie czynić prawa tylko martwym przepisem.

            Przyjmijmy więc z uwagą dzisiejsze słowo Boże, a później wcielajmy je w życie, abyśmy okazali się prawdziwie wierzącymi.


Festyn na zakończenie wakacji - sobota 29 sierpnia
29-08-2015 12:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozpoczynamy ostatni tydzień wakacji. Z tej okazji w sobotę zapraszamy na festyn organizowany przez Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły od godziny 10 do godz. 15.00 przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na osiedlu Kopernika.

Na dzieci czekać będą różne urządzenia rekreacyjne, dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, konkurencyjne zabawy integracyjne, grill i słodycze oraz konkurs pt. „Mikrofon dla wszystkich”. Należy przygotować piosenkę z podkładem muzycznym na pendrive’ie. Będą nagrody. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy Lubartów, Urzędowi Miasta Lubartów, PSS Społem i piekarni „Kajzerka”, za pomoc z zorganizowaniu festynu. 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - 26 sierpnia
26-08-2015 12:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - Pani Jasnogórskiej, której wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków. Msze św. wotywne o godz. 7.00 i 18.00.  20 minut przed Mszą św. wieczorną Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

21 niedziela zwykła - 23 sierpnia
23-08-2015 11:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza Liturgia słowa stawia bardzo wysokie wymagania tym, którzy chcą należeć do Boga. Już Jozue w pierwszym czytaniu nie idzie na ustępstwa, lecz każe jasno i konsekwentnie opowiedzieć się Izraelitom, jakiego Boga, czy też bożka, obierają na Pana swego życia. Podobnie Chrystus w scenie w Kafarnaum wypowiada jasno i stanowczo swoją naukę, która dla wielu jest trudna do przyjęcia. Tak samo św. Paweł w sposób bardzo jednoznaczny wypowiada pouczenia o małżeństwie. Taka jest Boża rzeczywistość – trudna i wymagająca, jednak z drugiej strony przynosząca wolność i prawdziwy pokój.

            Nie gorszmy się słowem Bożym, które stawia wymagania, i nie idźmy na kompromis ze złem, ale wypełnijmy wszystko z radością.


20 niedziela zwykła - 16 sierpnia
16-08-2015 17:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze zaproszenie Mądrości, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, trzeba utożsamić z Bożym wołaniem. Tę analogię widać doskonale, gdy w kontekście fragmentu z Księgi Przysłów odczytamy dzisiejszy fragment z Ewangelii. Chleb i wino dawane przez Mądrość przypomina Ciało i Krew Chrystusa. Również zaproszenie stawiane przez Mądrość jest prawie tożsame z przestrogami i naleganiami, wypowiedzianymi przez Chrystusa w Kafarnaum. Wszystko to dodatkowo zostało rozwinięte przez św. Pawła w Liście do Efezjan. Jednym słowem – dzisiejsze czytania, mimo że są surowe i ukazują poważne konsekwencje, są apelem o mądre i rozsądne postępowanie, oparte na Bogu i Jego woli.

            Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wdzięcznością.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2015 12:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Scena z Apokalipsy, która otwiera dzisiejsze czytania, jest wizją ukazującą prawdę o tym, co się wydarzyło, co się dzieje i jaki jest tego ostateczny sens. Widzimy dzisiaj Niewiastę stojącą na księżycu i mającą gwiazdy wokół głowy. Niewiasta to Maryja, ale jako obraz Kościoła. Ona urodziła Syna, ale też Kościół rodzi ciągle Syna w Eucharystii. Smok, jego zaciekła walka i chęć pożarcia Dziecka to obraz walki z szatanem. Walka toczy się w całej historii, a zarazem w sercu każdego z nas. Jest niebezpieczna, a potęga smoka wydaje się zwyciężać. Jednakże mając na uwadze scenę z Ewangelii, jak i zapewnienie św. Pawła, wiemy, że zwycięstwo jest po stronie Boga i Jego wybranych.

            Zaufajmy więc słowu Bożemu.


19 niedziela zwykła - 9 sierpnia
09-08-2015 11:05 • Ks. Stanisław Rząsa

Wydarzenie opisane w pierwszym czytaniu jest dobrą ilustracją prawdy z dzisiejszej perykopy ewangelicznej o Chlebie żywym, dającym życie. Jak bowiem Eliasz, nie mając już chęci do życia, ożywił się dzięki pokarmowi, przyniesionemu przez anioła, tak człowiek napełnia się siłą dzięki Eucharystii. Liturgia słowa zachęca więc dziś nas, abyśmy wsparli się jedynie na Bogu i w Nim szukali pomocy, którą z pewnością otrzymamy, jeżeli tylko będziemy starać się naśladować Chrystusa. Pisze o tym św. Paweł w Liście do Efezjan.

            Wsłuchajmy się z radością w to, co dziś Bóg mówi do nas, abyśmy – jak mówi Apostoł – „nie zasmucali Bożego Ducha Świętego”.


I piątek miesiąca - 7 sierpnia
07-08-2015 21:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź przed Mszą św.

Wakacje!
07-08-2015 18:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym się wydaje, że są niegodni. Bóg w każdym z nas może dokonać niezwykłych rzeczy. Dlatego dbajmy, by nasza wiara i wiara naszych dzieci ciągle się pogłębiała i umacniała. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy Świętej w dni powszednie. 

Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2015 21:33 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W naszym kościele nie organizujemy świątecznego programu odprawiania Mszy św. Mamy możliwość uczestniczenia w uroczystościach odpustowych w Firleju i we Mszy św. na naszym cmentarzu o godz. 10.00 i 18.00.

18 niedziela zwykła - 2 sierpnia
02-08-2015 09:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa jest niejako kontynuacją wydarzeń, o których słyszeliśmy przed tygodniem. Jednakże w kontekście tego, co usłyszymy, rodzi się pytanie o wiarę. Oto bowiem zarówno opisany spór Izraelitów z Mojżeszem, jak i Jezusa z tłumem ukazuje jasno, że człowiek skłonny jest zatrzymywać się na tym, co doczesne. Trudno jest mu spojrzeć na wydarzenia tak, jak patrzy na nie Bóg. Stąd trzeba nam z uwagą wsłuchać się w pouczenie św. Pawła, nawołującego do porzucenia starego człowieka, który ponad konsumpcję, wygodnictwo i egoizm nie potrafi się wznieść.

            Prośmy Chrystusa – żywe Słowo Boże – abyśmy nie tylko usłyszeli to pouczenie, ale byśmy mieli siłę wcielić je w życie i upodabniać się, dzięki łasce, do naszego Pana. 


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl