Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
22 niedziala zwykła - 30 sierpnia
30-08-2020 13:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Jak iść za słowem Bożym, kiedy to jest czasem takie trudne? Odpowiedź na to pytanie przynosi dzisiejsza liturgia Słowa. Jeremiasz niejako walczy ze swoim prorockim powołaniem, bo widzi niechęć ludzi wobec słowa Bożego. Święty Paweł zachęca nas do ofiarowania życia na służbę według Bożego upodobania. Ewangelia ukazuje Pana Jezusa zapowiadającego uczniom Jego mękę i zmartwychwstanie, czemu natychmiast sprzeciwia się Piotr. Zły duch daje „ludzkie” odpowiedzi, a nie Boże.

Wzięcie swojego krzyża – tego, co mi jest dane w życiu, będąc w komunii z Panem Jezusem – to droga do nieba.

Wysłuchajmy słowa Bożego, abyśmy nie myśleli tylko po ludzku, ale po Bożemu, bo otrzymaliśmy wielki dar łaski.


21 niedziela zwykła - 23 sierpnia
23-08-2020 11:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg ma do człowieka zaufanie, ponieważ dzieli się z nami władzą, którą symbolizują klucze. O tym mówi dzisiejsza liturgia Słowa. Izajasz głosi proroctwo Szebnie, najwyższemu urzędnikowi państwowemu, że jego władza będzie przekazana Eliakimowi, słudze Boga. Natomiast Święty Paweł wychwala Boże decyzje, choć dla nas są one niepojęte. Ewangelia zawiera rozmowę Pana Jezusa z uczniami, podczas której Piotr udziela natchnionej przez Ducha odpowiedzi na pytanie Jezusa, za kogo Go uważają. Pan Jezus zapowiada też przekazanie władzy w Kościele  Piotrowi.

Otwórzmy nasze umysły i serca na słowo Boże, abyśmy umieli być dobrymi zarządcami w sprawach, które nam Pan Bóg powierza, oraz abyśmy umieli szanować władzę innych.


20 niedziela zwykła - 16 sierpnia
16-08-2020 16:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Łaska dotyka wszystkich, którzy się zwracają do Pana Boga. Mówi o tym dzisiejsza liturgia Słowa, zwracając uwagę na osoby spoza Narodu Wybranego, Izraela. Prorok Izajasz wspomina o cudzoziemcach, którzy przyłączyli się do tego narodu. Są oni zapowiedzią przyłączenia się do Izraela wszystkich narodów. Święty Paweł tłumaczy, że miłosierdzie Boże jest dla wszystkich, „bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”. Ewangelia zawiera opowiadanie o spotkaniu Pana Jezusa z poganką.

Otwórzmy teraz nasze uszy i serca na słowo Boże, aby mogło nas dotknąć i przemienić.


Ur. Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2020 11:49 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, największe święto Maryjne. W tym dniu błogosławimy bukiety ziół i kwiatów, dziękując Bogu z dar pierwszych zbiorów. Pamiętajmy o tej tradycji. W tym dniu sięgamy także do naszej historii wspominając „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o wojsku polskim, które tego dnia ma swoje święto. Ofiarujmy Maryi naszą modlitwę. Msze św. jak w niedzielę. O godz. 10.30 Msza św. w intencji energetyków. Zapraszamy wszystkich energetyków i ich rodziny na modlitwę.

19 niedziela zykła - 9 sierpnia
09-08-2020 11:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia dzisiejszej, sierpniowej niedzieli zaprasza nas do refleksji nad modlitwą. Pierwsza Księga Królewska pokazuje, jak prorok Eliasz rozeznawał obecność Boga. Święty Paweł mówi o smutku i bólu z powodu nierozpoznania przyjścia Pana przez Jego naród. Ewangelia Świętego Mateusza ukazuje modlącego się Jezusa i daje ważne wskazówki dla modlitwy, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest lęk.

Żeby nam nigdy nie brakło odwagi i otwarcia na Bożą łaskę, która zawsze przychodzi w „lekkim powiewie”, wsłuchajmy się słowo Boże.


Święto przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2020 10:59 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem nas do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego i poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00 i 18.00. Suma odpustowa w Firleju o godz. 11.30, a Msza św. na cmentarzu parafialnym o godz. 18.00. W tym dniu w I czwartek miesiąca pamiętajmy o modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne

18 niedziela zwykła - 2 sierpnia
02-08-2020 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytania z dzisiejszej niedzieli mówią o pokarmie, który Pan Bóg przygotowuje dla swojego ludu. Księga Izajasza podkreśla, że ten pokarm jest przeznaczony dla każdego spragnionego i głodnego. Jest to pokarm życia wiecznego. Święty Paweł przypomina, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. W Ewangelii zawarty jest opis cudownego rozmnożenia chleba. Pan Jezus dokonał tego cudu wobec tłumów i przy udziale uczniów, którzy przynieśli, a potem roznosili pokarm i cudownie nasyciły się wielkie rzesze ludzi.

Znajdźmy w tej liturgii Słowa to, co dotyczy Eucharystii, w której Pan Jezus codziennie na nas czeka.

Niech słowo Boże obudzi w nas głód Eucharystii i wspólnoty Kościoła.


I sobota miesiąca - 1 sierpnia
01-08-2020 09:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I sobota. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo fatimskie do Niepokalanego Serca Maryi.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl