Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie 2015 roku - 31 grudnia
31-12-2015 06:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek ostatni dzień roku kalendarzowego 2015. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-błagalnego podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za błędy i odejścia od wiary i miłości. Odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Za odśpiewanie tego hymnu będzie można zyskać odpust zupełny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 16.00. Będziemy modlili się też w intencji zmarłych w mijającym roku. Zmarłych w minionym roku, za których odprawimy Mszę św., prosimy zgłaszać do kancelarii.

Roraty w naszym kościele
30-12-2015 16:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Roraty w czasie rekolekcji w poniedziałek i we wtorek o godz. 9.00, a w następne dni o godz. 7.00. w niedzielę o godz. 7.30. Dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w środę o godz. 7.00 i czwartek o godz. 18.00. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami. Zmobilizujmy się do uczestniczenia w roratach. 

Wizyta duszpasterska
28-12-2015 06:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, ktore przyjęły nas z wizytą duszpasterską. Dziękujemy za obecność, wspólną modlitwę, miłą atmosferę i okazaną nam życzliwość. Ofiary złożone w czasie wizyty duszpasterskiej przeznaczamy na dalszy wystrój prezbiterium w naszym kościele zgodnie z zaproponowanym projektem. Postaramy się by kolejna część wystoju była gotowa na nasz odpust parafialny.

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 27 grudnia
27-12-2015 19:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest posłuszeństwo. Chodzi o relacje, jakie powinny panować w każdej ludzkiej rodzinie. Przykład dał nam sam Chrystus, który będąc Bogiem, był poddany Maryi i Józefowi – co odnotuje dziś Ewangelista Mateusz. Posłuszeństwo nie ma jednak polegać na niewolniczym lęku, ale powinno być motywowane miłością, co podkreśli z kolei Święty Paweł w Liście do Kolosan. Warto zauważyć, że zasady życia rodzinnego nie są tylko normami chrześcijańskimi. Już bowiem Księga Syracydesa, powstała ok. 200 lat przed Chrystusem, uzależnia Boże błogosławieństwo od szacunku i miłości, którymi winny się obdarzać wszystkie rodziny.

            Uwielbiamy więc Boga za dar każdej rodziny i słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Ur. Świętego Szczepana - 26 grudnia
26-12-2015 13:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Wysłuchamy dziś relacji Dziejów Apostolskich o męczeństwie Świętego Szczepana, które miało miejsce w 36 roku po Chrystusie. Podczas tej lektury mogą się w nas zrodzić mieszane uczucia. Przeżywamy przecież Boże Narodzenie. Takie są jednak konsekwencje autentycznego przyjęcia Chrystusa do swojego życia, o czym On sam mówił. Trzeba opowiedzieć się po stronie prawdy, nawet gdyby groziło to śmiercią. Usłyszymy o tym w dzisiejszej Ewangelii. Warto zwrócić również uwagę, że wraz z przepowiednią o prześladowaniach, otrzymaliśmy też obietnicę nadzwyczajnej siły i mądrości. Zbędne są zatem niepokój i lęk przed tym, czego możemy doświadczyć. Należy zaufać Panu Bogu, tak jak uczynił to wspominany dziś Święty Szczepan.

            Z ufnością otwórzmy teraz nasze serca na słowo Boże.

Ofiary składane na tace są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.


Pasterka i Święta Bożego Narodzenia - 25 grudnia
25-12-2015 13:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką o godzinie 23.00 w intencji parafian. W Brzezinach o 21.30. Przed Pasterką będziemy śpiewać kolędy. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki.

Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2015 13:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Wigilia - to wyjątkowa okazja do pojednania w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Jest to czas szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. To dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym może być zajęte przez kogoś zaproszonego do rodziny. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

IV niedziela Adwentu - 20 grudnia
20-12-2015 11:09 • Ks. Stanisław Rząsa

            Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o posłuszeństwie. Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że taką postawę miał Chrystus wobec swojego Ojca. Pełnienie woli Ojca było dla Chrystusa najważniejsze. Zostało porównane do niezbędnego dla życia pokarmu. To posłuszeństwo Chrystusa było potrzebne, aby mogło dokonać się odkupienie człowieka, co zapowiadał prorok Micheasz, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. W wyjątkowy sposób postawę posłuszeństwa względem woli Bożej wypełniła Maryi. Ona jest wzorem wsłuchiwania się w głos Boga nieustannie przychodzącego. Dlatego też Elżbieta powiedziała o Maryi, że jest błogosławiona.

            Przyjmijmy i my dzisiejsze słowo Boga, aby dostąpić zbawienia.


Rekolekcje Adwentowe - 13-15 grudnia
13-12-2015 13:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W przygotowaniu się do świąt pomogą nam szczególnie rekolekcje, które rozpoczniemy w niedzielę 13 grudnia. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Rekolekcje poprowadzi ks. Maciej Gierula który pracuje w Administracji Apostolskiej dla katolików obrządku łacińskiego na Kaukazie. 

Spowiedź św. w poniedziałek i wtorek.


III niedziela Adwentu - 13 grudnia
13-12-2015 12:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgia słowa, tak z Księgi Proroka Sofoniasza, jak i z Listu Świętego Pawła do Filipian, jest fundamentalna prawda naszej wiary. Pan Bóg jest rzeczywiście bardzo blisko nas. Prawdę tę podkreślił kiedyś Święty Augustyn, biskup z Hippony, pisząc, że „Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych”. Człowiek jednak nie potrafi czy też nie chce przyjąć tego faktu. Nic więc dziwnego, że Święty Jan Chrzciciel, o którym usłyszymy dziś w Ewangelii, był stanowczy i radykalny, kiedy zapowiadał przyjście Mesjasza.

Wsłuchując się w dzisiejsze słowo Boże, powtarzajmy refren Psalmu: „Głośmy z weselem: Bóg jest między nami”, który niech będzie prośbą o przymnożenie wiary.


Sakrament Chrztu Świętego
10-12-2015 13:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakramentu Chrztu św. udzielimy w uroczystość św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00, a także w niedzielę Chrztu Pańskiego 10 stycznia. Dzieci zapisujemy w kancelarii w środę i czwartek 9 i 10 grudnia od godz. 17.00.

Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2015 13:33 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to święto zobowiązujące nas do udziału we Mszy św., ale serdecznie zapraszamy wszystkich do uczczenia Matki Bożej. Roraty o godz. 7.30 i popołudniowa o godz. 17.00. Na Mszy św. o godz. 17.00 poświęcenie medalików dzieci z klasy III. Rodziców prosimy o przygotowanie swoim dzieciom medalików.

Ofiiary składane na tacę są przeznaczone na Domy Samotnej Matki.

św. Mikołaj w naszym kościele
06-12-2015 16:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W swoim sercu każdy z nas pragnie dobra dla siebie i dla innych. Podziwiamy tych umiejących czynić dobro, odczuwamy radość z otrzymywania, ale i szczęście gdy innych obdarowywujemy bezinteresowną dobrocią. Symbolem dobroci stał się św. Mikołaj – biskup z Miry żyjący na przełomie  III i IV wieku w Grecji. O jego popularności świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za świętego Mikołaja i rozdawania dzieciom prezentów. Ten niezwykły gość pojawił się w naszym kościele 6 grudnia na Mszy Świętej dla dzieci i w kaplicy w Brzezinach z prezentami dla dzieci. Zostało obarowanych drobnymi prezentami 200 dzieci.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli św. Mikołaja ofiarą i słodyczami.

II Niedziela Adwentu - 6 grudnia
06-12-2015 10:44 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak od razu zadać pytanie: z czego trzeba się nawrócić i na jakiej płaszczyźnie należy „prostować ścieżki” dla Chrystusa? Podpowiedzi udziela nam w drugim czytaniu Święty Paweł Apostoł, który wyznacza chrześcijaninowi niejako pole pracy duchowej. Nawrócenie musi dotknąć praktycznie każdego obszaru naszego życia. Dokonać się to jednak może jedynie we współpracy z łaską Boga. W jasny sposób przedstawia tę prawdę prorok Baruch, który ukazuje wspaniałe wywyższenie nowego Jeruzalem. Każdy wierzący może dziś powtórzyć za Psalmistą: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”.
Przyjmujmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel wezwie wszystkich ludzi do nawrócenia. Warto jednak od razu zadać pytanie: z czego trzeba się nawrócić i na jakiej płaszczyźnie należy „prostować ścieżki” dla Chrystusa? Podpowiedzi udziela nam w drugim czytaniu Święty Paweł Apostoł, który wyznacza chrześcijaninowi niejako pole pracy duchowej. Nawrócenie musi dotknąć praktycznie każdego obszaru naszego życia. Dokonać się to jednak może jedynie we współpracy z łaską Boga. W jasny sposób przedstawia tę prawdę prorok Baruch, który ukazuje wspaniałe wywyższenie nowego Jeruzalem. Każdy wierzący może dziś powtórzyć za Psalmistą: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”.

 Przyjmujmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.

 


I sobota miesiąca - 5 grudnia
05-12-2015 16:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przybada I sobota miesiąca, którą przeżywamy razem z Janem Pawłem II. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.

I piątek miesiąca
04-12-2015 16:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. roratnia o godz. 9.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź św. dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania dla klasy II Gimnazjum od godz. 16.30, a dla klasy III od godziny 17.00.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl