Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2017 10:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte o godz. 7,30, 10.30 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Msza św. o godz. 10.30 to intencja zbiorowa za zmarłych noszących imiona świętych Apostołów. Zmarłych zgłaszamy do kancelarii.

Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej!

12 niedziela zwykła - 25 czerwca
25-06-2017 10:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Apostoł Paweł, mówiąc dzisiaj o grzechu Adama, chce pokazać, że wystarczył jeden akt nieposłuszeństwa wobec Pana Boga, aby zło przeniknęło do wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Skutkiem upadku Adama jest powszechna grzeszność ludzi. Dlatego Chrystus, jako nowy Adam, wchodzi w grzeszne życie ludzi i przenika je łaską przebaczenia, pojednania i uzdrowienia. Tę samą troskę Pana Boga o stworzenie zauważymy również u proroka Jeremiasza, który w ciężkim doświadczeniu wyzna wiarę w Pana Boga mówiąc, że jego wybawcą jest Ten, który zna do głębi ludzkie sumienia. Odpowiedzią ze strony człowieka powinna być postawa męstwa, ponieważ każda okoliczność jest stosowna do składania świadectwa o Panu Bogu, o czym usłyszymy w Ewangelii Mateusza.

            Stawajmy przed Panem Bogiem z pokornym sercem i wsłuchujmy się w Jego uzdrawiające słowa. 


Ur. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2017 12:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada uroczystość Narodzenia  św. Jana Chrzciciela. O godz. 18.00 będzie Msza Święta zbiorowa za zmarłych Janów i Janiny. Zmarłych zgłaszamy w kancelarii.

Zakończenie Roku Szkolnego - 23 czerwca
23-06-2017 08:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek  zakończenie Roku Szkolnego. Msza św. dla dzieci w Brzezinach o godz. 8.00, a dla dzieci ze szkoły im Jana Pawła II o godz. 9.00. Podziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę św.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 22 czerwca
22-06-2017 08:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała o godz. 18.00. Najpierw Msza św., a następnie procesja. Na zakończenie oktawy w procesji pójdziemy ulicami osiedla Kopernika – ul. Kosmonautów i ul. Północną powrócimy do Kościoła. I ołtarz przy ul. Kosmonautów przygotują Kółka Różańcowe z Lubartowa, II przy posesji Szkoły przygotują uczniowie szkoły Jana Pawła II, III ołtarz na rogu ulic Kosmonautów i Północnej przygotuje Legion Maryi i IV ołtarz na rogu ulic Północnej i Kopernika przygotują Kółka Różańcowe z Lisowa. Zapraszamy do udziału.

11 niedziela zwykła - 18 czerwca
18-06-2017 08:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania mówią o bezinteresownym darze Pana Boga dla Narodu Wybranego. Wzmianka o niesieniu Izraela na skrzydłach orłów oznacza, że Pan Bóg, podobnie jak orzeł, chronił swoich wybranych, gdy jeszcze nie potrafili być samodzielni. Młode orły, gdy nie umieją latać, są unoszone przez matkę i zachęcane do podejmowania samodzielnego lotu. Podobnie działo się z Izraelitami, których Pan Bóg osłaniał i uczył żyć według Jego przykazań. Temat ten znajduje swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Pan Jezus, wzruszony widokiem ludzi potrzebujących pomocy, udręczonych i zagubionych, rozsyła uczniów, aby mieli udział w Jego pasterskiej trosce. Apostoł Paweł podsumowuje, że ostatecznie i najpełniej miłość Boża objawiła się w śmierci Jezusa, który umarł za wszystkich.

Otwórzmy nasze serca na bezinteresowny dar Boży, Jego Przedwieczne Słowo.


Oktawa Bożego Ciała
16-06-2017 12:43 • Ks. Stanisław Rząsa

W oktawie Bożego Ciała Msza św. o godz. 18.00 i procesja wokół kościoła. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, ale pokażmy, że z Nim chcemy się jednoczyć. Zapraszamy matki z małymi dziećmi do sypania kwiatków,  dzieci pierwszokomunijne w strojach liturgicznych, lektorów i ministrantów oraz mężczyzn do zorganizowania procesji. Zatroszczmy się o piękno naszych procesji by w ten sposób publicznie wyznać naszą wiarę.

Uroczystość Bożego Ciała - 15 czerwca
15-06-2017 12:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek uroczystość Bożego Ciała. W naszym kościele Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 17.00.

W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy bazylice około godz. 11.45. Dzieci pierwszokomunijne udają się na procesję w strojach liturgicznych. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na centrum Jana Pawła II. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest obecny pośród nas i w naszym życiu. Niech nas w tę uroczystość nie zabraknie.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
12-06-2017 13:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Zakończyliśmy I rok przygotowań do Sakramentu Bierzmowania. Ci którzy się nie zgłosili z indeksami i zeszytami, mają okazję to uczynić wponiedziełek 19 czerwca od godz. 17.00.

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 11 czerwca
11-06-2017 12:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Objawienie się Boga Mojżeszowi, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu, było odpowiedzią na jego gorącą tęsknotę ujrzenia chwały Jahwe. Pan Bóg jest istotą duchową, niepojętą i nieogarnioną. Jeśli człowiek chce Go zobaczyć, musi posłużyć się wrażliwością duchową. Poznanie Pana Boga wiąże się bezpośrednio z otwarciem na Jego miłość, o czym wspomina Święty Jan w Ewangelii. Kiedy narodził się Jezus, Bóg stał się widzialny dla ludzi. Wydarzenie to miało na celu zjednoczenie z ludzką naturą i odkupienie każdego człowieka. W ten sposób wszyscy otrzymaliśmy obietnicę, że przez wiarę w Syna Bożego będziemy mogli oglądać Trójjedynego Boga.

            Wysłuchajmy z uwagą słowa, które kieruje do nas Bóg Ojciec, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.


Święto Matki Kościoła - 5 czerwca
05-06-2017 13:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek – drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy święto Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i po południu o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.Zachęcamy do udziału we Mszy świętej. Msza Święta o godzinie 10.30 będzie odprawiona w intencji Kółek Różańcowych.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 4 czerwca
04-06-2017 08:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Usłyszymy w Ewangelii, że Pan Jezus udziela swoim uczniom Ducha Świętego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami fakt ten oznaczał, że Pan Jezus został już otoczony chwałą przez Ojca, ponieważ Jego misja została wypełniona. Moment narodzin Kościoła i początek jego misji pośród wszystkich narodów, przedstawiony w Dziejach Apostolskich, jest kolejnym etapem historii zbawienia. W wydarzeniu tym osiągają szczyt wszystkie obietnice Boże dane w ciągu dziejów. Doświadczenie to jest bowiem widzialnym owocem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, ponieważ gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże. Odwołuje się do tej prawdy Święty Paweł w Liście do Koryntian, gdy tłumaczy, że źródłem jedności wierzących wszystkich czasów jest Duch Chrystusa.

Prośmy Pana Jezusa, aby udzielił nam swego Ducha do uważnego słuchania słowa Bożego.

I sobota miesiąca - 3 czerwca
03-06-2017 10:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przeżywamy I sobotę miesiąca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 o Niepokalanym Sercu NMP i na nabożeństwo Fatimskie. W gablocie znajdziemy plakat o przeżywaniu I sobót miesiąca o które prosiła Maryja w czasie objawień fatimskich.

I piątek miesiąca
02-06-2017 10:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do Spowiedzi Świętej.

Nabożeństwa czerwcowe
01-06-2017 10:11 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W czerwcu codziennie po Mszy Świętej wieczornej w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl